" />

KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 20:45
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28.108.896 19.398.736
Satışların Maliyeti
-3.038.191 -2.117.914
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.070.705 17.280.822
BRÜT KAR (ZARAR)
25.070.705 17.280.822
Genel Yönetim Giderleri
-4.848.185 -3.211.041
Pazarlama Giderleri
-1.294.509 -1.195.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
226.421 149.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.005 -2.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.144.427 13.021.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.144.427 13.021.237
Finansman Gelirleri
7.994.863 2.378.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.139.290 15.399.990
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.811.077 -3.400.399
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.811.077 -3.400.399
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.328.213 11.999.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.328.213 11.999.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.328.213 11.999.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
297.484 810.696
Dönem Karı (Zararı)
20.328.213 11.999.591
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.328.213 11.999.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
316.489 -252.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
125.607 97.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
190.882 -349.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
190.882 -349.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.347.218 -10.936.794
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.578.434 -10.173.743
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-838.876 -679.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.265.254 -679.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
426.378
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-65.109 -140.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.792 13.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.792 13.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.409 43.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.409 43.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
297.484 810.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.971 -710.144
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.192 117.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.192 117.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.363 -860.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.363 -860.984
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.800 33.440
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-5.800 33.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.513 100.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.513 100.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.130 3.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
258.643 104.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
258.643 53.130
Finansal Yatırımlar
61.543.199 41.964.765
Ticari Alacaklar
8.387.613 7.542.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.358.813 7.093.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
28.800 449.378
Peşin Ödenmiş Giderler
130.570 65.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
130.570 65.461
ARA TOPLAM
70.320.025 49.626.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
70.320.025 49.626.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.078.580 1.211.141
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.078.580 1.211.141
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.115 46.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.124.695 1.257.255
TOPLAM VARLIKLAR
71.444.720 50.883.547
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
64.360 3.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
64.360 3.568
Diğer Borçlar
781.265 706.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
781.265 706.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.408.735 1.217.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
ARA TOPLAM
3.254.360 2.928.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.254.360 2.928.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
230.575 230.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.575 230.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.484.935 3.158.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.959.785 47.724.695
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 29.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.236.125 1.489.216
Yasal Yedekler
2.236.125 1.489.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
395.447 412.408
Net Dönem Karı veya Zararı
20.328.213 16.823.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.959.785 47.724.695
TOPLAM KAYNAKLAR
71.444.720 50.883.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
669.833 12.726.830 -13.396.663 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.999.591 11.999.591 11.999.591
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
13.000.000 -13.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.284.020 412.408 11.999.591 42.696.019 42.696.019
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Transferler
840.032 15.983.039 -16.823.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.328.213 20.328.213 20.328.213
Sermaye Arttırımı
16.000.000 -16.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-93.123 -93.123 -93.123
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 2.236.125 395.447 20.328.213 67.959.785 67.959.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.328.213 11.999.591
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.328.213 11.999.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.328.213 11.999.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975358


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0132 Değişim: -0,20%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9880 Değişim: -0,47%
Düşük 35,9510 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.545,15 Değişim: -2,15%
Düşük 2.543,05 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.