KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:56
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 27.282.673 20.697.739
Satışların Maliyeti
13 -834.662 -476.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.448.011 20.220.944
BRÜT KAR (ZARAR)
26.448.011 20.220.944
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.360.686 -7.139.319
Pazarlama Giderleri
15 -279.291 -263.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 168.622 314.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.384 -360.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.974.272 12.772.682
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.974.272 12.772.682
Finansman Gelirleri
18 4.634.078 4.413.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.608.350 17.185.999
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.785.279 -3.789.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.796.746 -3.808.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 11.467 19.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.823.071 13.396.663
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.823.071 13.396.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.823.071 13.396.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.737.453 11.880.944
Dönem Karı (Zararı)
16.823.071 13.396.663
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.823.071 13.396.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.374.246 4.316.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 107.126 18.603
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.073.088 831.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.073.088 831.078
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-591.247 -342.247
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-591.247 -342.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.785.279 3.808.912
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.219.655 -1.858.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.122.519 -2.280.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.122.519 -2.280.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.978 -7.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-380.978 -7.400
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.418 -4.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.094 1.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.094 1.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.667.834 432.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.667.834 432.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.977.662 15.854.572
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.240.209 -3.973.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.687.984 -11.948.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 453.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.265.710 -180.837
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.265.710 -180.837
Alınan Faiz
1.194.787 182.449
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.070.061 -11.950.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.469 -67.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.469 -67.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.661 71.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 53.130 3.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.130 3.661
Finansal Yatırımlar
6 41.964.765 26.703.637
Ticari Alacaklar
7 7.542.936 6.039.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.093.558 5.971.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 449.378 68.400
Peşin Ödenmiş Giderler
65.461 15.041
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 65.461 15.041
ARA TOPLAM
49.626.292 32.761.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.626.292 32.761.778
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.211.141 169.956
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.211.141 169.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 46.114 34.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.257.255 204.603
TOPLAM VARLIKLAR
50.883.547 32.966.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.568 1.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.568 1.474
Diğer Borçlar
8 706.857 521.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
706.857 521.184
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.217.852 839.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.000.000 750.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000 750.000
ARA TOPLAM
2.928.277 2.112.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.928.277 2.112.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 230.575 157.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.575 157.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.158.852 2.269.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.724.695 30.696.426
Ödenmiş Sermaye
12 29.000.000 16.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.489.216 614.186
Yasal Yedekler
12 1.489.216 614.186
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.408 685.577
Net Dönem Karı veya Zararı
16.823.071 13.396.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.724.695 30.696.426
TOPLAM KAYNAKLAR
50.883.547 32.966.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 7.685.535 17.299.763 17.299.763
Transferler
383.475 7.302.060 -7.685.535 0
Dönem Karı (Zararı)
13.396.663 13.396.663
Sermaye Arttırımı
11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Transferler
12 669.832 12.726.831 -13.396.663
Dönem Karı (Zararı)
16.823.071 16.823.071
Sermaye Arttırımı
13.000.000 -13.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12 205.198 205.198
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.823.071 13.396.663
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.823.071 13.396.663
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.823.071 13.396.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913524


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1391 Değişim: -0,19%
Düşük 8,1093 12.04.2021 Yüksek 8,2284
Açılış: 8,1546
9,7055 Değişim: 0,02%
Düşük 9,6710 12.04.2021 Yüksek 9,7807
Açılış: 9,7032
452,92 Değişim: -0,96%
Düşük 452,56 12.04.2021 Yüksek 460,56
Açılış: 457,31
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.