KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:16
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 12.200.942 9.057.050 6.364.039 4.845.617
Satışların Maliyeti
13 -355.006 -176.518 -188.085 -90.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.845.936 8.880.532 6.175.954 4.755.353
BRÜT KAR (ZARAR)
11.845.936 8.880.532 6.175.954 4.755.353
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.646.984 -2.937.772 -1.863.836 -1.463.866
Pazarlama Giderleri
15 -123.790 -64.253 -51.636 -13.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 104.203 106.228 46.330 67.808
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.651 -98
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.177.714 5.984.735 4.306.714 3.345.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.177.714 5.984.735 4.306.714 3.345.665
Finansman Gelirleri
18 1.595.014 2.346.435 832.926 1.096.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.772.728 8.331.170 5.139.640 4.442.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.159.946 -1.837.111 -1.134.292 -978.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.159.946 -1.837.111 -1.134.292 -978.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.194.904 5.028.239
Dönem Karı (Zararı)
7.612.782 6.494.059
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.612.782 6.494.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.145.749 1.368.196
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.146 1.861
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-15.999 -5.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.344 -465.198
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.344 -465.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.159.946 1.837.111
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.041.068 -1.846.368
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.256 -1.362.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-229.256 -1.362.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-126.842 -99.694
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.089 -108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.089 -108
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-693.059 -384.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.488 -18.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-715.547 -365.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.717.463 6.015.887
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.522.559 -987.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.118.238 -5.070.878
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.400.000 -5.204.583
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-839.296
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-839.296
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
3.658 133.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.666 -42.639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.666 -42.639
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.661 71.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.327 28.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 80.327 3.661
Finansal Yatırımlar
6 32.797.344 26.703.637
Ticari Alacaklar
6.200.295 5.971.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.200.295 5.971.039
Diğer Alacaklar
45.912 68.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.912 68.400
Peşin Ödenmiş Giderler
141.885 15.041
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 141.885 15.041
ARA TOPLAM
39.265.763 32.761.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.265.763 32.761.778
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
842.706 169.956
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 61.083 64.296
Taşıtlar
781.623 105.660
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.647 34.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
877.353 204.603
TOPLAM VARLIKLAR
40.143.116 32.966.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 9.564 1.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.564 1.474
Diğer Borçlar
8 534.228 521.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
534.228 521.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.132.629 839.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 750.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 750.000
ARA TOPLAM
1.676.421 2.112.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.676.421 2.112.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 157.487 157.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.487 157.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.833.908 2.269.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.309.208 30.696.426
Ödenmiş Sermaye
12 29.000.000 16.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.284.020 614.186
Yasal Yedekler
1.284.020 614.186
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
412.406 685.577
Net Dönem Karı veya Zararı
7.612.782 13.396.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.309.208 30.696.426
TOPLAM KAYNAKLAR
40.143.116 32.966.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 13.196.289
Transferler
383.476 7.302.059 -7.685.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.059
Sermaye Arttırımı
12 11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 16.000.000 614.187 685.576 6.494.059 23.793.822 0 23.793.822
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Transferler
669.833 12.726.830 -13.396.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.612.782 7.612.782 7.612.782
Sermaye Arttırımı
12 13.000.000 -13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 29.000.000 1.284.020 412.406 7.612.782 38.309.208 38.309.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.612.782 6.494.059 4.005.348 3.463.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.796 Değişim: -0,19% Hacim : 43.162 Mio.TL Son veri saati : 11:21
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.801
Açılış: 9.759
32,3893 Değişim: 0,10%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5463 Değişim: 0,34%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.451,33 Değişim: 0,52%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.