KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 - 18:47
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 9.057.050 6.178.729 4.845.617 3.118.981
Satışların Maliyeti
13 -176.518 -73.019 -90.264 -38.271
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.880.532 6.105.710 4.755.353 3.080.710
BRÜT KAR (ZARAR)
8.880.532 6.105.710 4.755.353 3.080.710
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.937.772 -2.110.590 -1.463.866 -993.605
Pazarlama Giderleri
15 -64.253 -55.815 -13.630 -43.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 106.228 47.777 67.808 25.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 0 -160 0 -160
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.984.735 3.986.922 3.345.665 2.069.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.984.735 3.986.922 3.345.665 2.069.115
Finansman Gelirleri
18 2.346.435 596.212 1.096.978 343.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.331.170 4.583.134 4.442.643 2.412.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.837.111 -1.001.073 -978.690 -522.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.837.111 -1.010.480 -978.690 -532.327
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 9.407 0 9.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.028.239 2.840.630
Dönem Karı (Zararı)
6.494.059 3.582.061
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.494.059 3.582.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.368.196 407.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.861 2.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-5.578 -100.480
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-465.198 -494.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-465.198 -494.993
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.837.111 1.001.073
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.846.368 -214.701
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.362.528 -230.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.900 -1.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-99.694 -71.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108 1.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-365.138 86.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.015.887 3.775.128
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Kira
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-987.648 -934.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.705 189.984
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.711
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
133.705 198.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.204.583 -9.644.202
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.204.583 -9.644.202
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.639 -6.613.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.639 -6.613.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.105 7.190.379
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.466 576.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 28.466 71.105
Finansal Yatırımlar
6 20.016.043 14.922.740
Ticari Alacaklar
7 5.053.325 3.690.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.053.325 3.690.797
Diğer Alacaklar
8 79.900 61.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 79.900 61.000
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.432 10.738
ARA TOPLAM
25.288.166 18.756.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.288.166 18.756.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5.861 7.722
Mobilya ve Demirbaşlar
10 5.861 7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.071 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.932 22.793
TOPLAM VARLIKLAR
25.309.098 18.779.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 108
Diğer Borçlar
473.900 339.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 473.900 339.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
964.967 563.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 500.000
ARA TOPLAM
1.438.867 1.403.001
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.438.867 1.403.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
76.409 76.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 76.409 76.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.409 76.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.276 1.479.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.793.822 17.299.763
Ödenmiş Sermaye
12 16.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
614.187 230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685.576 4.383.517
Net Dönem Karı veya Zararı
6.494.059 7.685.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.793.822 17.299.763
TOPLAM KAYNAKLAR
25.309.098 18.779.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228 0 9.614.228
Transferler
12 230.711 5.127.601 -5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.582.061 3.582.061 0 3.582.061
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 0 13.196.289
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 0 13.196.289
Transferler
12 383.476 7.302.059 -7.685.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.059
Sermaye Arttırımı
12 11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 614.187 685.576 6.494.059 23.793.822 0 23.793.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.494.059 3.582.061 3.463.953 1.889.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2246 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1692 29.05.2024 Yüksek 32,2702
Açılış: 32,2257
34,9751 Değişim: -0,12%
Düşük 34,9165 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.444,09 Değişim: -0,12%
Düşük 2.438,62 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.