KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:37
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.211.433 3.059.749
Satışların Maliyeti
-471.384 -34.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.049 3.025.001
BRÜT KAR (ZARAR)
3.740.049 3.025.001
Genel Yönetim Giderleri
-819.268 -1.116.985
Pazarlama Giderleri
-320.132 -12.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.421 21.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.639.070 1.917.808
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.639.070 1.917.808
Finansman Gelirleri
1.249.457 252.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.888.527 2.170.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-858.420 -478.153
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-858.420 -478.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.030.107 1.692.065
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.030.107 1.692.065
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.030.107 1.692.065
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.376 -5.668.664
Dönem Karı (Zararı)
3.030.107 1.692.065
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.030.107 1.692.065
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
930 896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
930 896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.445.923 -7.857.168
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-713.097 -176.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-713.097 -176.405
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-7.193.266
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.205.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.205.173
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-640.828 -530.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.257 43.154
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.257 43.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
85.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-414.886 -6.164.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
345.510 495.543
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.376 -5.668.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.376 -5.668.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.105 7.272.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.729 1.603.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.729 71.105
Finansal Yatırımlar
17.161.912 14.922.740
Ticari Alacaklar
4.403.894 3.751.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.403.894 3.690.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.000
Diğer Alacaklar
27.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.571
Peşin Ödenmiş Giderler
150.995 10.738
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
150.995 10.738
ARA TOPLAM
21.746.101 18.756.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.746.101 18.756.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6.792 7.722
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.792 7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.071 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.863 22.793
TOPLAM VARLIKLAR
21.767.964 18.779.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.365 108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.365 108
Diğer Borçlar
482.233 339.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
482.233 339.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
852.087 563.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
500.000
ARA TOPLAM
1.361.685 1.403.001
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.361.685 1.403.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
76.409 76.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.409 76.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.438.094 1.479.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.329.870 17.299.763
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
230.711 230.711
Yasal Yedekler
230.711 230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.069.052 4.383.517
Net Dönem Karı veya Zararı
3.030.107 7.685.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.329.870 17.299.763
TOPLAM KAYNAKLAR
21.767.964 18.779.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228 9.614.228
Dönem Karı (Zararı)
1.692.065 1.692.065 1.692.065
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 1.692.065 11.306.294 11.306.294
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 1.692.065 11.306.294 11.306.294
Dönem Karı (Zararı)
3.030.107 3.030.107 3.030.107
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 12.069.052 3.030.107 20.329.870 20.329.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.030.107 1.692.065
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.030.107 1.692.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.030.107 1.692.065http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.