KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 21:23
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.451.798 3.273.069 5.274.636 2.852.569
Satışların Maliyeti
-114.043 -41.024 -54.096 -26.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.337.755 3.232.045 5.220.540 2.826.019
BRÜT KAR (ZARAR)
9.337.755 3.232.045 5.220.540 2.826.019
Genel Yönetim Giderleri
-3.157.877 -1.047.287 -1.369.562 -644.660
Pazarlama Giderleri
-60.240 -4.425 -8.850 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
70.834 23.057 29.252 12.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-763 -603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.189.709 2.202.787 3.871.380 2.194.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.189.709 2.202.787 3.871.380 2.194.300
Finansman Gelirleri
1.136.309 540.097 339.519 148.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.326.018 2.742.884 4.210.899 2.343.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.595.590 -594.517 -698.617 -468.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.604.997 -594.517 -698.617 -468.713
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 4.255.916
Dönem Karı (Zararı)
3.512.282 3.512.282
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -744.084 3.512.282 7.768.198 7.768.198
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
230.711 5.127.601 -5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.730.428 5.730.428
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 5.730.429 15.344.658 15.344.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.889.680 -1.779.114
Dönem Karı (Zararı)
5.730.428 3.512.282
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.730.428 3.512.282
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.099 2.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.099 2.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.812.804 -5.994.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.106 -6.113.453
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-391.106 -2.995.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.118.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.411.732 114.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.522
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.966
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.079.277 -2.479.458
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.189.597 700.344
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.711
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.898.391 -1.779.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.898.391 -1.779.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.272.476 4.164.052
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
374.085 2.384.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.730.428 2.148.367 3.512.282 1.874.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
376.162 7.294.181
Finansal Yatırımlar
12.396.822
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.396.822
Ticari Alacaklar
3.427.304 3.036.198
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.414.431 3.036.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.873
Peşin Ödenmiş Giderler
44.568 3.300
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.568 3.300
Diğer Dönen Varlıklar
19.000
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.000
ARA TOPLAM
16.263.856 10.333.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.263.856 10.333.679
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8.652 1.773
Mobilya ve Demirbaşlar
8.652 1.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.267
Lisanslar
1.267
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.126
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.778 3.040
TOPLAM VARLIKLAR
16.281.634 10.336.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
302.791 226.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
302.791 226.275
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
588.907 450.657
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.500 3.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.500 3.500
ARA TOPLAM
895.198 680.432
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
895.198 680.432
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.778 41.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.778 42.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
936.976 722.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.344.658 9.614.228
Ödenmiş Sermaye
5.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
230.711
Yasal Yedekler
230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.383.518 -744.084
Net Dönem Karı veya Zararı
5.730.429 5.358.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.344.658 9.614.228
TOPLAM KAYNAKLAR
16.281.634 10.336.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716051


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5180 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6081 Değişim: -0,24%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.441,86 Değişim: -2,31%
Düşük 2.435,20 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.