KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:15
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 617.538.500 562.048.623 216.759.327 208.550.237
Satışların Maliyeti
11 -512.346.690 -478.807.558 -186.052.211 -175.234.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.191.810 83.241.065 30.707.116 33.315.242
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 -140.645 -309.814 -273.088 -306.320
BRÜT KAR (ZARAR)
105.051.165 82.931.251 30.434.028 33.008.922
Genel Yönetim Giderleri
12 -20.316.771 -20.048.241 -7.157.429 -7.277.404
Pazarlama Giderleri
12 -28.998.957 -23.001.407 -9.924.554 -6.475.409
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.488.741 -1.440.484 -920.201 -531.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.934.679 5.051.140 2.450.469 1.450.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.554.999 -2.905.338 -1.175.115 -558.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.626.376 40.586.921 13.707.198 19.616.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 2.065.307 1.373.812 370.212 204.981
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -96.060 0 -52.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 14.228.021 177.611 11.193.504 3.395.129
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.919.704 42.042.284 25.270.914 23.164.065
Finansman Gelirleri
15 5.803.074 3.282.538 3.149.852 1.042.100
Finansman Giderleri
15 -5.739.921 -5.165.476 -2.354.225 -1.754.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.982.857 40.159.346 26.066.541 22.451.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.022.740 -8.542.295 -2.891.527 -4.102.492
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.663.093 -9.331.848 -2.733.463 -4.154.832
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.640.353 789.553 -158.064 52.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,56830000 0,72960000 0,53480000 0,42340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.768.474 27.894.293
Dönem Karı (Zararı)
67.960.117 31.617.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.960.117 31.617.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.856.927 25.154.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 13.590.487 13.514.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
268.890 172.230
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
193.534 84.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 75.356 88.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.755.397 6.496.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.796.724 5.065.235
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.555 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.004.228 1.431.091
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.802 -14.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.739.138 -3.276.271
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -7.068.640 -5.034.411
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 2.329.502 1.758.140
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.931.120 -357.412
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
140.645 309.814
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 140.645 309.814
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-14.228.021 -177.611
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-14.228.021 -177.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.022.740 8.542.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.151 -54.522
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.151 -54.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.590.035 -19.993.123
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.314.836 -44.528.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -27.301.272 -38.715.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.986.436 -5.813.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.152 16.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.152 16.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.656.503 7.764.195
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.090.082 7.727.741
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.556.837 -281.409
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.968.866 6.708.607
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 9.478.097 -2.452.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.490.769 9.161.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.386.172 3.233.607
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-671.800 -964.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.499.137 331.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-44.475 36.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.543.612 295.043
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.227.009 36.778.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.293.820 -3.639.036
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -3.164.715 -5.244.946
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.225.392 25.826.193
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 2.641.269 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.151 229.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.151 229.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.557.737 -3.732.461
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -8.989.422 -2.380.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.568.315 -1.352.285
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-97.104.060 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-97.104.060 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 17.476.504
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 17.476.504
Alınan Temettüler
3 1.716.346 6.818.375
Alınan Faiz
7.068.639 5.034.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.646.292 -40.260.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.737.856 30.459.808
Kredilerden Nakit Girişleri
111.138.046 30.649.068
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-400.190 -189.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.545.750 -26.282.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.545.750 -26.282.219
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-484.982 -1.388.703
Ödenen Temettüler
-4.050.000 -41.710.984
Ödenen Faiz
-2.010.832 -1.338.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.189.374 13.460.341
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
395.940 81.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.585.314 13.542.043
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.544.019 3.599.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.129.333 17.141.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
46.129.333 31.544.019
Ticari Alacaklar
141.653.240 117.367.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 125.185.503 96.159.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.467.737 21.207.926
Diğer Alacaklar
37.440.747 10.182.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 37.258.150 10.154.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.597 28.445
Stoklar
4 95.134.052 59.477.549
Canlı Varlıklar
14.174.925 13.225.488
Peşin Ödenmiş Giderler
1.427.224 2.026.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.427.224 2.026.244
Diğer Dönen Varlıklar
207.167 162.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
207.167 162.692
ARA TOPLAM
336.166.688 233.985.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.166.688 233.985.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.875.947 1.518.196
Diğer Alacaklar
70.000.000 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 70.000.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 284.883.121 237.886.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.115.000 21.115.000
Maddi Duran Varlıklar
7 347.563.626 351.150.676
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.482.640 9.475.350
Binalar
68.845.854 70.744.574
Tesis, Makine ve Cihazlar
93.252.497 90.237.402
Taşıtlar
328.169 509.627
Mobilya ve Demirbaşlar
10.358.715 9.480.798
Yapılmakta Olan Yatırımlar
173.275 5.580.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.888.496 1.557.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.302.087 2.485.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.302.087 2.485.274
Peşin Ödenmiş Giderler
4.160.220 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.160.220 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
736.788.497 615.717.680
TOPLAM VARLIKLAR
1.072.955.185 849.703.284
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.480.727 5.270.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.480.727 5.270.117
Banka Kredileri
8 7.480.727 5.230.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 39.561
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.571.048 1.071.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.571.048 1.071.963
Banka Kredileri
8 342.125 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.228.923 1.071.963
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.255.158 3.615.787
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 3.255.158 3.615.787
Ticari Borçlar
150.657.676 111.059.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 32.782.607 23.304.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 117.875.069 87.754.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.915.283 1.529.111
Diğer Borçlar
48.945.473 9.568.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 32.336.511 7.487.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.608.962 2.081.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
539.999 253.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
539.999 253.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 2.597.896 2.099.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.294.408 722.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
938.081 321.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
356.327 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.712 5.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.712 5.438
ARA TOPLAM
221.270.380 135.196.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
221.270.380 135.196.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.849.119 578.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
72.849.119 578.930
Banka Kredileri
8 70.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.849.119 578.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.580.809 30.969.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.580.809 30.969.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 26.090.829 28.258.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.520.757 59.806.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
356.791.137 195.002.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
716.164.048 654.700.297
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
298.251.863 274.598.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
187.749.008 193.834.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 201.878.061 205.783.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.129.053 -11.948.593
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
109.430.494 80.030.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.072.361 732.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.585.557 9.266.243
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.585.557 9.266.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.491.256 45.523.458
Yasal Yedekler
10 49.491.256 45.523.458
Diğer Özkaynak Payları
-2.377.849 -2.377.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
206.858.551 201.102.304
Net Dönem Karı veya Zararı
67.960.117 46.193.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
716.164.048 654.700.297
TOPLAM KAYNAKLAR
1.072.955.185 849.703.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.882.617 -3.882.617 -1.078.447 -4.961.064 67.078.453 -62.117.389 4.961.064 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 31.617.051 31.617.051 30.298.810 30.298.810
Dönem Karı (Zararı)
0 31.617.051 31.617.051 31.617.051 31.617.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.037.473 -1.037.473 -621.292 -1.658.765 340.524 340.524 -1.318.241 -1.318.241
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 169.104.290 -10.852.205 158.252.085 16.002.520 503.082 174.757.687 8.138.138 0 8.138.138 45.523.458 0 199.437.499 31.617.051 231.054.550 539.868.386 539.868.386
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.905.470 -3.905.470 -1.469.711 -5.375.181 51.568.769 -46.193.588 5.375.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 67.960.117 67.960.117 103.308.475 103.308.475
Dönem Karı (Zararı)
67.960.117 67.960.117 67.960.117 67.960.117
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.180.460 -2.180.460 30.869.334 340.170 29.029.044 6.319.314 6.319.314 35.348.358 35.348.358
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 201.878.061 -14.129.053 187.749.008 109.430.494 1.072.361 298.251.863 15.585.557 15.585.557 49.491.256 -2.377.849 206.858.551 67.960.117 274.818.668 716.164.048 716.164.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
67.960.117 31.617.051 23.175.014 18.349.438
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.029.044 -1.658.765 462.386 685.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.725.575 -1.296.841 141.960 765.574
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30.869.334 -643.260 348.818 55.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -921.681 -643.260 -67.762 55.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 31.791.015 0 416.580 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
340.170 21.967 0 17.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
545.115 259.369 -28.392 -153.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 545.115 259.369 -28.392 -153.116
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 6.319.314 340.524 3.662.963 -880.496
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.348.358 -1.318.241 4.125.349 -194.988
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.308.475 30.298.810 27.300.363 18.154.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
103.308.475 30.298.810 27.300.363 18.154.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.636 Değişim: -0,19% Hacim : 9.725 Mio.TL Son veri saati : 10:18
Düşük 10.633 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1871 Değişim: 0,17%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0161 Değişim: 0,14%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.425,69 Değişim: -0,16%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.