KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 22:18
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 747.913.636 700.745.642
Satışların Maliyeti
21 -633.557.724 -603.260.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.355.912 97.484.683
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
9 170.389 -179.167
BRÜT KAR (ZARAR)
114.526.301 97.305.516
Genel Yönetim Giderleri
22 -24.946.109 -22.851.872
Pazarlama Giderleri
22 -33.154.706 -31.712.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -2.124.429 -2.167.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.918.619 5.436.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.402.480 -3.664.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.817.196 42.345.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.396.096 5.210.954
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.058.605 -91.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -785.463 18.827.656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.369.224 66.292.608
Finansman Gelirleri
26 4.938.419 4.293.401
Finansman Giderleri
26 -5.744.857 -5.830.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.562.786 64.755.852
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.369.198 -2.638.463
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -11.563.439 -1.402.460
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.194.241 -1.236.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.193.588 62.117.389
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.193.588 62.117.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.193.588 62.117.389
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 29 1,06600000 1,43340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.036.262 39.727.723
Dönem Karı (Zararı)
46.193.588 62.117.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.193.588 62.117.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.211.995 -1.599.725
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 18.213.411 13.944.776
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.851.623 11.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 869.190 21.062
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
62.433 -9.093
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
920.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.966.781 7.308.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,26 5.966.781 6.961.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 348.682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.445
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.857 -21.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.118.835 -2.654.765
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24,26 -6.287.607 -3.805.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23,26 2.168.772 1.150.668
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-537.486 -521.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.237.781 -3.508.546
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.888.225 -3.452.216
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -349.556 -56.330
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
785.463 -18.827.656
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 785.463 -18.827.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 10.369.198 2.638.463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-65.522 31.017
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -65.522 31.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.592.193 -11.921.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.820.410 -4.933.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -14.420.808 266.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.399.602 -5.200.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.940 -30.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.940 -30.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.631.971 -21.829.670
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.152.543 -3.855.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.057.995 1.236.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-593.126 17.586.291
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.777.964 6.217.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.184.838 11.368.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.965.534 -697.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.866 -283.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.484 884.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.220 101.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
66.264 783.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.813.390 48.595.964
Ödenen Faiz
-1.573.465 -1.150.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.739.742 -3.869.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.463.921 -3.848.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.263.888 -17.345.305
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.236 263.076
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
299.236 263.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.445.793 -28.869.810
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.689.015 -27.920.108
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.756.778 -949.702
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.775 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.376.240 -3.605.135
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.376.240 -3.605.135
Alınan Temettüler
5 6.818.375 11.061.131
Alınan Faiz
6.287.605 3.805.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.593.255 -21.419.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.365.451 13.521.980
Kredilerden Nakit Girişleri
29.347.626 11.406.936
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.017.825 2.115.044
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.239.848 -11.407.491
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.239.848 -11.407.491
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.007.874 0
Ödenen Temettüler
-41.710.984 -23.534.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.706.895 962.755
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
237.739 383.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.944.634 1.346.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.599.385 2.253.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.544.019 3.599.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.544.019 3.599.385
Ticari Alacaklar
117.367.077 101.845.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 96.159.151 81.316.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.207.926 20.529.166
Diğer Alacaklar
10.182.535 17.577.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 10.154.090 17.530.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.445 47.385
Stoklar
8 59.477.549 67.109.520
Canlı Varlıklar
9 13.225.488 18.028.475
Peşin Ödenmiş Giderler
2.026.244 968.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.026.244 968.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 3.016.840
Diğer Dönen Varlıklar
162.692 196.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 162.692 196.911
ARA TOPLAM
233.985.604 212.342.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
233.985.604 212.342.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32 1.518.196 1.278.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 237.886.622 182.680.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 21.115.000 19.155.000
Maddi Duran Varlıklar
11 351.150.676 316.296.032
Arazi ve Arsalar
165.122.476 134.830.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.475.350 9.019.029
Binalar
70.744.574 59.969.845
Tesis, Makine ve Cihazlar
90.237.402 99.066.381
Taşıtlar
509.627 699.400
Mobilya ve Demirbaşlar
9.480.798 10.834.100
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.580.449 1.877.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.557.549 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.485.274 1.176.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.485.274 1.176.176
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
615.717.680 520.590.572
TOPLAM VARLIKLAR
849.703.284 732.933.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.342.080 5.269.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 6.342.080 5.269.154
Banka Kredileri
5.230.556 5.122.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.111.524 146.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 3.615.787 2.491.148
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.615.787 2.491.148
Ticari Borçlar
111.059.128 111.381.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 23.304.510 26.082.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 87.754.618 85.299.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.529.111 1.580.418
Diğer Borçlar
9.568.858 7.098.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 7.487.011 5.087.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.081.847 2.011.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
253.126 243.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 253.126 243.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 2.099.518 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
722.992 800.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 321.110 398.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.438 9.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 5.438 9.685
ARA TOPLAM
135.196.038 128.873.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.196.038 128.873.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 578.930 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
578.930 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
578.930 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.969.303 25.997.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.969.303 25.997.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 28.258.716 24.381.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.806.949 50.378.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.002.987 179.252.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
654.700.297 553.680.556
Ödenmiş Sermaye
20 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
274.598.000 181.377.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.834.938 163.172.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 205.783.531 172.986.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.948.593 -9.814.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
80.030.871 17.702.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
32 732.191 503.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.266.243 7.797.614
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.266.243 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
45.523.458 41.329.035
Yasal Yedekler
20 45.523.458 41.329.035
Diğer Özkaynak Payları
-2.377.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
201.102.304 180.664.449
Net Dönem Karı veya Zararı
46.193.588 62.117.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
654.700.297 553.680.556
TOPLAM KAYNAKLAR
849.703.284 732.933.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 63.171 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 4.449.877 0 4.449.877 39.192.295 0 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.689 516.206.689
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-3.426.163 -3.426.163 -933.853 -4.360.016 63.672.112 -59.312.096 4.360.016 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
439.911 13.947.133 -1.759.743 12.187.390 -17.084.408 -4.897.018 3.347.737 3.347.737 62.117.389 62.117.389 61.008.019 61.008.019
Dönem Karı (Zararı)
0 62.117.389 62.117.389 62.117.389 62.117.389
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
439.911 13.947.133 -1.759.743 12.187.390 -17.084.408 -4.897.018 3.347.737 3.347.737 0 -1.109.370 -1.109.370
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
5.ii.m 0 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 0 7.797.614 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 0 7.797.614 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Diğer Düzeltmeler

Transferler
-5.187.952 -1.437.918 -1.437.918 68.743.259 -62.117.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
229.109 37.984.577 -2.133.861 63.766.530 63.766.530 1.468.629 46.193.588 147.508.572 147.508.572
Dönem Karı (Zararı)
46.193.588 46.193.588 46.193.588
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.109 37.984.577 -2.133.861 63.766.530 63.766.530 1.468.629 101.314.984 101.314.984
Kar Payları
5.ii.m 4.194.423 -48.305.405 -44.110.982 -44.110.982
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.4 ve 3 -2.377.849 -2.377.849 -2.377.849
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 732.191 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 273.865.809 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 654.700.297 654.700.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.193.588 62.117.389
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99.846.355 -4.457.107
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 43.579.162 17.433.916
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.667.326 -2.199.679
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
63.766.530 -17.084.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -1.003.910 -783.293
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3 7.814.430 2.707.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
56.956.010 -19.008.675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
229.109 439.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.061.120 -3.046.847
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-5.594.585 -3.486.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 533.465 439.936
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.468.629 3.347.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.468.629 3.347.737
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 1.468.629 3.347.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.314.984 -1.109.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.508.572 61.008.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
147.508.572 61.008.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823104


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6324 Değişim: 0,37%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6508
Açılış: 32,5128
35,0350 Değişim: 0,43%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.435,40 Değişim: 0,00%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.439,22
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.