KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:36
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 164.949.246 161.238.901
Satışların Maliyeti
10 -142.372.952 -136.057.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.576.294 25.181.787
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
10 -25.100 258.758
BRÜT KAR (ZARAR)
22.551.194 25.440.545
Genel Yönetim Giderleri
11.b -6.160.627 -5.650.059
Pazarlama Giderleri
11.a -7.977.216 -7.711.670
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11.c -459.046 -751.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.a 2.194.207 893.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12.b -1.924.702 -381.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.223.810 11.838.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.a 795.864 282.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13.b -43.685 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -4.921.209 7.444.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.054.780 19.565.875
Finansman Gelirleri
14.a 980.088 709.927
Finansman Giderleri
14.b -1.183.073 -707.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.851.795 19.567.998
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.781.155 -42.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -2.146.464 -56.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 365.309 14.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070.640 19.525.958
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070.640 19.525.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.070.640 19.525.958
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 15 0,04780000 0,45060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.536.460 6.024.467
Dönem Karı (Zararı)
2.070.640 19.525.958
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.070.640 19.525.958
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.986.211 -2.066.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 4.161.996 3.399.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-19.822 -76.424
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -19.822 -76.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.794.666 2.762.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.773.674 1.009.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.020.992 1.753.254
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.857 -21.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.337 -515.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.637.240 -776.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.b 210.903 261.403
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-253.108 52.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.100 -258.758
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.100 -258.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.921.209 -7.444.055
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 4.921.209 -7.444.055
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.781.155 42.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.209 -7.123
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.a 16.209 -7.123
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.098.052 -9.996.007
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.989.340 -17.485.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.809.914 -9.398.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
820.574 -8.086.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.151 -34.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.151 -34.570
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.018.599
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-2.018.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.012.215 -5.468.249
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.995.225 -2.247.642
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
353.637 -282.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.303.596 14.980.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.680.369 1.815.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.623.227 13.165.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.081.570 1.323.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.934.493
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.934.493
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.776 -311.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.584 -469.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.204 -141.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-148.380 -328.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.958.799 7.463.299
Ödenen Faiz
-210.903 -261.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.189.664 -1.151.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.772 -26.288
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.495.968 1.033.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.146 177.123
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.146 177.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.078.974 -4.179.819
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-551.386 -4.156.277
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-527.588 -23.542
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.915.556 4.259.736
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7.915.556 4.259.736
Alınan Faiz
1.637.240 776.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-850.841 -1.451.827
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.251.842 1.392.017
Kredilerden Nakit Girişleri
4.251.842 523.844
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 868.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.824.142 -473.844
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.201.840 -473.844
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-622.302 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-278.541 0
Ödenen Temettüler
0 -2.370.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.181.587 5.606.542
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
63.886 13.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.245.473 5.620.233
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.599.385 2.253.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.844.858 7.873.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13.844.858 3.599.385
Ticari Alacaklar
115.092.224 101.845.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 95.312.179 81.316.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.780.045 20.529.166
Diğer Alacaklar
16.456.383 17.577.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 16.433.149 17.530.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.234 47.385
Stoklar
53.097.305 67.109.520
Canlı Varlıklar
15.008.150 18.028.475
Peşin Ödenmiş Giderler
614.612 968.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
614.612 968.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
892.148 3.016.840
Diğer Dönen Varlıklar
243.115 196.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
243.115 196.911
ARA TOPLAM
215.248.795 212.342.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
215.248.795 212.342.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.278.274 1.278.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 171.034.005 182.680.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.155.000 19.155.000
Maddi Duran Varlıklar
6 312.827.802 316.296.032
Arazi ve Arsalar
134.830.000 134.830.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.019.029 9.019.029
Binalar
59.472.968 59.969.845
Tesis, Makine ve Cihazlar
96.383.022 99.066.381
Taşıtlar
710.309 699.400
Mobilya ve Demirbaşlar
10.291.499 10.834.100
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.120.975 1.877.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.018.599 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.523.028 1.176.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.523.028 1.176.176
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
507.841.071 520.590.572
TOPLAM VARLIKLAR
723.089.866 732.933.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.001.589 5.269.154
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 6.001.589 5.269.154
Banka Kredileri
5.172.778 5.122.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
828.811 146.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 1.893.975 2.491.148
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.893.975 2.491.148
Ticari Borçlar
95.867.670 111.381.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 13.402.105 26.082.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
82.465.565 85.299.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.106.955 1.580.418
Diğer Borçlar
51.003.655 7.098.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 49.197.995 5.087.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.805.660 2.011.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
826.061 243.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
826.061 243.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
739.547 800.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
337.665 398.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.982 9.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
66.982 9.685
ARA TOPLAM
160.506.434 128.873.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.506.434 128.873.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.226.929 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.226.929 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.226.929 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.078.846 25.997.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27.078.846 25.997.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 23.728.424 24.381.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.034.199 50.378.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.540.633 179.252.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
510.549.233 553.680.556
Ödenmiş Sermaye
9 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.963.953 181.377.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.730.058 163.172.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 171.693.952 172.986.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.963.894 -9.814.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.730.813 17.702.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
503.082 503.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.464.937 7.797.614
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.464.937 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 45.523.458 41.329.035
Yasal Yedekler
45.523.458 41.329.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.131.692 180.664.449
Net Dönem Karı veya Zararı
2.070.640 62.117.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
510.549.233 553.680.556
TOPLAM KAYNAKLAR
723.089.866 732.933.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 0 154.410.948 10.772.696 165.183.644 63.171 63.171 14.683.193 14.746.364 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 501.492.181 501.492.181
Transferler
-850.004 -850.004 -147.991 -997.995 60.310.091 -59.312.096 997.995 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-505.699 -505.699 -397.651 -903.350 747.017 747.017 19.525.958 19.525.958 19.369.625 19.369.625
Dönem Karı (Zararı)
-1.149.162 -1.149.162 -609.140 -1.758.302 667.323 667.323 2.070.640 2.070.640 979.661 979.661
Dönem Karı (Zararı)
2.070.640 2.070.640 2.070.640 2.070.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.149.162 -1.149.162 -609.140 -1.758.302 667.323 667.323 -1.090.979 -1.090.979
Kar Payları
3.ii.m 4.194.423 -48.305.407 0 -48.305.407 -44.110.984 -44.110.984
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.082 171.693.952 0 -10.963.894 0 160.730.058 0 0 16.730.813 0 0 177.460.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.464.937 8.464.937 0 45.523.458 0 0 0 196.131.692 2.070.640 198.202.332 510.549.233 510.549.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.070.640 19.525.958
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.758.300 -903.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.436.453 -632.125
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-609.138 -397.651
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609.138 -397.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
287.291 126.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
287.291 126.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
667.322 747.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
667.322 747.018
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-8.663 -4.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
675.985 751.080
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.090.978 -156.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
979.662 19.369.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
979.662 19.369.625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759757


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.