KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:14
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 161.238.901 153.355.409
Satışların Maliyeti
10 -136.057.114 -126.931.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.181.787 26.424.221
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
10 258.758 -677.221
BRÜT KAR (ZARAR)
25.440.545 25.747.000
Genel Yönetim Giderleri
11.b -6.239.128 -5.322.873
Pazarlama Giderleri
11.a -7.711.670 -5.575.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
11.c -751.890 -439.252
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.a 893.421 863.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12.b -381.364 -253.699
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.249.914 15.019.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.a 282.837 266.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 7.444.055 2.230.497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.976.806 17.516.575
Finansman Gelirleri
14.a 709.927 833.693
Finansman Giderleri
14.b -118.735 -67.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.567.998 18.282.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.040 -2.759.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -56.098 -3.641.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 14.058 882.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.525.958 15.523.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.525.958 15.523.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.525.958 15.523.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 15 0,45060000 0,35820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 102.954.215 -7.190.723 95.763.492 5.323.751 101.087.243 106.316 106.316 12.389.879 12.496.195 34.802.135 130.463.628 59.689.181 190.152.809 418.932.935 418.932.935
Transferler
-629.427 -629.427 -106.645 -736.072 60.425.253 -59.689.181 736.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.425 -772.425 -181.800 -954.225 429.990 429.990 15.523.383 15.523.383 14.999.148 14.999.148
Dönem Karı (Zararı)
15.523.383 15.523.383 15.523.383 15.523.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.425 -772.425 -181.800 -954.225 429.990 429.990 -524.235 -524.235
Kar Payları
3.ii.m 4.390.160 -50.458.510 -50.458.510 -46.068.350 -46.068.350
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 102.324.788 -7.963.148 94.361.640 5.035.306 99.396.946 106.316 106.316 12.819.869 12.926.185 39.192.295 140.430.371 15.523.383 155.953.754 387.863.733 387.863.733
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 10.772.696 165.183.644 63.171 63.171 14.683.193 14.746.364 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 501.492.181 501.492.181
Transferler
-850.004 -850.004 -147.991 -997.995 60.310.091 -59.312.096 997.995
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-505.699 -505.699 -397.651 -903.350 747.017 747.017 19.525.958 19.525.958 19.369.625 19.369.625
Dönem Karı (Zararı)
19.525.958 19.525.958 19.525.958 19.525.958
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-505.699 -505.699 -397.651 -903.350 747.017 747.017 -156.333 -156.333
Kar Payları
3.ii.m 2.136.740 -25.670.890 -25.670.890 -23.534.150 -23.534.150
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 161.615.933 -8.560.688 153.055.245 10.227.054 163.282.299 63.171 63.171 15.430.210 15.493.381 41.329.035 177.302.430 19.525.958 196.828.388 497.327.656 497.327.656


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.024.467 24.655.543
Dönem Karı (Zararı)
19.525.958 15.523.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.525.958 15.523.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.066.652 6.603.621
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 3.399.836 3.174.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-76.424 -25.641
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -76.424 -25.641
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.762.758 2.884.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.009.504 2.404.783
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.753.254 479.501
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-21.922 -12.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-515.459 -291.285
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-776.862 -309.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.b 261.403 17.884
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
52.455 -81.226
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-258.758 677.221
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-258.758 677.221
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.444.055 -2.230.497
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -7.444.055 -2.230.497
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 42.040 2.759.243
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.123 -250.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13.a -7.123 -250.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.996.007 5.991.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.485.336 -1.089.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.398.377 -448.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.086.959 -641.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.570 144.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.570 144.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.468.249 4.090.000
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.247.642 6.423.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-282.721 -4.404.739
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.980.647 2.242.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.815.514 -392.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.165.133 2.635.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.323.656 8.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-311.899 -501.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-469.893 -922.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-141.205 -391.932
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-328.688 -530.326
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.463.299 28.118.378
Ödenen Faiz
-261.403 -17.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.151.141 -1.038.046
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.288 -2.406.905
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.033.902 -1.520.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.123 276.896
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.123 276.896
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.179.819 -2.130.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.156.277 -2.130.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.542 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.259.736 23.871
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.259.736 23.871
Alınan Faiz
776.862 309.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.451.827 -2.105.825
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.392.017 4.955.935
Kredilerden Nakit Girişleri
523.844 7.879.517
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
868.173 -2.923.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.844 -7.061.760
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.844 -7.061.760
Ödenen Temettüler
-2.370.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.606.542 21.028.979
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.691 3.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.620.233 21.032.951
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.253.131 1.247.276
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.873.364 22.280.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.525.958 15.523.383
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-903.351 -954.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.125 -965.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-397.651 -181.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-397.651 -181.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
126.425 193.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
126.425 193.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
747.018 429.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
747.018 429.990
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.062 6.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -12.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
751.080 436.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-156.333 -524.235
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.369.625 14.999.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.369.625 14.999.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.873.364 2.253.131
Ticari Alacaklar
113.559.818 95.912.444
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 90.440.878 80.942.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.118.940 14.970.006
Diğer Alacaklar
20.778.523 13.942.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 20.726.590 13.925.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.933 17.363
Stoklar
50.748.099 45.279.850
Canlı Varlıklar
16.623.000 14.116.600
Peşin Ödenmiş Giderler
877.424 1.911.389
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
877.424 1.911.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
541.283 571.093
Diğer Dönen Varlıklar
439.258 298.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
439.258 298.055
ARA TOPLAM
211.440.769 174.285.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.440.769 174.285.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
726.611 726.611
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 726.611 726.611
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 170.735.989 173.905.352
Maddi Duran Varlıklar
6 301.271.397 300.622.470
Arazi ve Arsalar
144.800.000 144.800.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7.862.670 7.862.670
Binalar
55.115.189 55.487.835
Tesis, Makine ve Cihazlar
77.615.557 79.157.317
Taşıtlar
625.709 671.401
Mobilya ve Demirbaşlar
11.548.084 10.790.031
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.704.188 1.853.216
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
448.725 487.666
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
448.725 487.666
Peşin Ödenmiş Giderler
1.614.815 298.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.614.815 298.129
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
474.797.537 476.040.228
TOPLAM VARLIKLAR
686.238.306 650.325.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.173.333 5.123.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.173.333 5.123.333
Banka Kredileri
5.173.333 5.123.333
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 1.390.653 522.480
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.390.653 522.480
Ticari Borçlar
108.051.433 92.842.603
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 21.564.864 19.654.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
86.486.569 73.188.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.042.232 2.277.583
Diğer Borçlar
27.571.692 6.726.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 26.321.161 5.157.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.250.531 1.569.717
Ertelenmiş Gelirler
147.697 178.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
147.697 178.224
Kısa Vadeli Karşılıklar
440.763 512.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
387.563 458.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 53.200 53.200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.036 16.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.036 16.538
ARA TOPLAM
147.824.839 108.199.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.824.839 108.199.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.239.870 20.647.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.239.870 20.647.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 19.845.941 19.986.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.085.811 40.633.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.910.650 148.833.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
497.327.656 501.492.181
Ödenmiş Sermaye
9 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.282.299 165.183.644
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
153.055.245 154.410.948
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 161.615.933 162.465.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.560.688 -8.054.989
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
10.227.054 10.772.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.493.381 14.746.364
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.171 63.171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
63.171 63.171
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
15.430.210 14.683.193
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 41.329.035 39.192.295
Yasal Yedekler
41.329.035 39.192.295
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
177.302.430 142.663.229
Net Dönem Karı veya Zararı
19.525.958 59.312.096
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
497.327.656 501.492.181
TOPLAM KAYNAKLAR
686.238.306 650.325.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679467


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.