KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 07:45
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 813.291 -813.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -77.933 -28.055 424.682 318.694 10.574 329.268
Dönem Karı (Zararı)
424.682 424.682 21.741 446.423
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.933 -28.055 -105.988 -11.167 -117.155
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -139.482 -41.563 330.000 2.227.578 424.682 0 5.178.530 -381 5.178.149
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625
Transferler
0 45.384 1.042.291 -1.087.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -82.221 2.363 3.922.439 3.842.581 -19.144 3.823.437
Dönem Karı (Zararı)
3.922.439 3.922.439 -13.718 3.908.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.221 2.363 -79.858 -5.426 -85.284
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -199.618 -33.296 417.325 4.518.863 3.922.439 0 11.435.210 -53.148 11.382.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.911.251 1.713.334
Dönem Karı (Zararı)
3.908.721 446.423
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
557.955 1.310.592
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
388.176 301.814
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.578 2.245
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.578 2.245
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.321 57.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.334 58.092
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13 -818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.073 221.586
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -244.979 -87.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 330.052 309.171
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-9.772 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-57.889 610.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -493.386 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 593.040 125.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.030 -8.010
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.030 -8.010
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.927.674 29.250
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.451.650 -35.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.539 2.484
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-987.582 -49.153
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-350.776 -96.602
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
795.603 48.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.395 -8.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.726 -5.627
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.492 -6.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
126.607 171.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) 8.123.703
TOPLAM VARLIKLAR
24.591.661 19.983.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.838.933 4.110.551
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.501 34.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 31.501 34.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.807.432 4.076.014
Banka Kredileri
8 751.949 2.014.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 24.472 40.753
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.031.011 2.020.941
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
766.206 320.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
766.206 320.839
Banka Kredileri
8 721.025 229.994
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 45.181 90.845
Ticari Borçlar
2.018.002 1.186.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 1.108.761 659.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 909.241 526.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.108 12.713
Diğer Borçlar
47.534 7.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.447 7.721
Türev Araçlar
24.580 16.185
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
340.849 196.093
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 29.071 14.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 311.778 182.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 225.444 27.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.900 32.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 34.321 30.252
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.579 2.592
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.270 23.149
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.270 23.149
ARA TOPLAM
6.337.826 5.934.180
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.337.826 5.934.180
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.265.263 5.719.422
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.270 137.095
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 140.270 137.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.124.993 5.582.327
Banka Kredileri
8 1.623.712 1.876.387
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 60.258 42.851
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 4.441.023 3.663.089
Türev Araçlar
31.778 47.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
421.255 364.536
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 419.395 359.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.860 5.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
153.477 131.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 153.477 131.312
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 227.876
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.871.773 6.490.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.209.599 12.424.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.435.210 7.592.629
Ödenmiş Sermaye
14 2.534.400 2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları
14 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.079 -28.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.079 -28.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-232.914 -153.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
-199.618 -117.397
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.296 -35.659
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.296 -35.659
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
417.325 371.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.518.863 3.476.572
Net Dönem Karı veya Zararı
3.922.439 1.087.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-53.148 -34.004
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.382.062 7.558.625
TOPLAM KAYNAKLAR
24.591.661 19.983.439


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.165.166 8.045.830 6.734.715 3.037.869
Satışların Maliyeti
-14.718.721 -6.960.487 -5.382.705 -2.535.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.446.445 1.085.343 1.352.010 502.359
BRÜT KAR (ZARAR)
4.446.445 1.085.343 1.352.010 502.359
Genel Yönetim Giderleri
16 -311.060 -253.881 -112.885 -82.950
Pazarlama Giderleri
-125.403 -86.511 -50.899 -30.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
623.907 332.880 148.931 153.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-498.076 -155.791 -154.509 -65.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.135.813 922.040 1.182.648 476.423
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
526.832 33.335 505.257 8.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-63 -626 -51 -280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.662.582 954.749 1.687.854 484.679
Finansman Gelirleri
17 2.647.346 2.454.085 479.234 1.156.295
Finansman Giderleri
17 -2.808.167 -2.837.382 -538.107 -1.273.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.501.761 571.452 1.628.981 367.962
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-593.040 -125.029 63.481 -56.955
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -821.095 -77.552 -227.872 -54.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 228.055 -47.477 291.353 -2.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.908.721 446.423 1.692.462 311.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.908.721 446.423 1.692.462 311.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.718 21.741 -9.966 20.441
Ana Ortaklık Payları
3.922.439 424.682 1.702.428 290.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 18 1,54770000 0,16760000 0,67170000 0,11460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-85.284 -117.155 -25.651 -37.201
Yabancı Para Çevrim Farkları
-91.137 -77.171 -25.010 -32.666
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.316 -49.980 -801 -5.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.463 9.996 160 1.134
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.463 9.996 160 1.134
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-85.284 -117.155 -25.651 -37.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.823.437 329.268 1.666.811 273.806
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-19.144 10.574 -14.741 21.397
Ana Ortaklık Payları
3.842.581 318.694 1.681.552 252.409http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975478


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4811 Değişim: 1,31%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3154 Değişim: 1,67%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
770,82 Değişim: 1,25%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.