KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2020 - 07:40
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -21.638 2.225 473.447 456.068 -39.774 416.294
Dönem Karı (Zararı)
473.447 473.447 -34.204 439.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -21.638 2.225 -17.379 -5.570 -22.949
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
ansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -51.283 -7.686 330.000 1.414.287 473.447 0 4.546.368 4.862 4.551.230
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Transferler
0 0 0 813.291 -813.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -43.018 -24.813 134.116 66.285 -10.823 55.462
Dönem Karı (Zararı)
134.116 134.116 1.300 135.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -43.018 -24.813 -67.831 -12.123 -79.954
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -104.567 -38.321 330.000 2.227.578 134.116 0 4.926.121 -21.778 4.904.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
993.887 628.483
Dönem Karı (Zararı)
135.416 439.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
868.569 441.079
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
190.362 154.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.013 -16.732
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.013 -16.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.895 35.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
46.713 38.876
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-818 -226.731 -244.376
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-14.892 -441.023
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -445.000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-14.892 3.977
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 260.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 260.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.753 -782.458
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.153.521 2.616.992
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.223.759 1.440.341
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 929.762 1.176.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.204.688 -3.039.781
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.553.489 -1.543.103
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -651.199 -1.496.678
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.516 -22.248
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-182.856 -182.403
Alınan Faiz
55.786 74.257
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.000 -229.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
547.505 -579.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-24.846 -47.995
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
522.659 -627.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.037.170 3.009.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.559.829 2.382.115


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.559.829 4.037.170
Finansal Yatırımlar
5.223 0
Ticari Alacaklar
1.334.022 1.552.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 172.245 151.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.161.777 1.400.438
Diğer Alacaklar
8.237 12.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 5.268 8.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.969 4.087
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 746.120 929.156
Peşin Ödenmiş Giderler
3.426.956 2.895.185
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 3.287.887 2.854.889
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 139.069 40.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 3.997
Diğer Dönen Varlıklar
78.130 116.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
78.130 116.227
ARA TOPLAM
10.158.517 9.546.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.158.517 9.546.647
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
7.679 6.462
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 7.679 6.462
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
9 4.984.172 4.691.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
186.644 173.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.615 35.702
Peşin Ödenmiş Giderler
76.716 59.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 22.301 23.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 54.415 35.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 261.522 261.426
Diğer Duran Varlıklar
16.898 16.358
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.898 16.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.580.632 5.254.686
TOPLAM VARLIKLAR
15.739.149 14.801.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.385.750 3.741.354
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.278 25.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 32.278 25.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.353.472 3.715.680
Banka Kredileri
8 1.723.909 2.180.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 24.523 24.815
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.605.040 1.510.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
354.895 295.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
354.895 295.890
Banka Kredileri
8 270.910 223.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 83.985 72.645
Ticari Borçlar
636.091 957.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 274.504 533.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 361.587 423.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.660 19.939
Diğer Borçlar
8.214 13.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.127 13.152
Türev Araçlar
14.938 942
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
133.367 42.723
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 18.990 184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 114.377 42.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 13.268 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.433 36.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.798 33.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 2.635 2.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.016 21.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.016 21.032
ARA TOPLAM
4.606.632 5.128.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.606.632 5.128.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.812.430 4.487.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.639 103.561
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 137.639 103.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.674.791 4.383.439
Banka Kredileri
8 1.837.065 1.385.373
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 33.121 36.425
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 3.412.495 2.961.641
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 392.110 0
Türev Araçlar
53.491 23.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226.948 194.600
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 219.457 194.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.491 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
135.305 119.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 135.305 119.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.228.174 4.823.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.834.806 9.952.452
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.926.121 4.859.836
Ödenmiş Sermaye
13 2.112.000 2.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.861 -37.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-142.888 -75.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
-104.567 -61.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.321 -13.508
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-38.321 -13.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 330.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.227.578 1.414.287
Net Dönem Karı veya Zararı
134.116 813.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.778 -10.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.904.343 4.848.881
TOPLAM KAYNAKLAR
15.739.149 14.801.333


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.007.961 5.940.555 2.241.608 3.108.468
Satışların Maliyeti
15 -4.410.534 -5.061.902 -1.849.215 -2.563.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
597.427 878.653 392.393 545.099
BRÜT KAR (ZARAR)
597.427 878.653 392.393 545.099
Genel Yönetim Giderleri
16 -170.931 -150.953 -70.378 -63.748
Pazarlama Giderleri
-55.773 -46.333 -27.291 -22.431
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.443 -11.662 -7.497 -5.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 179.589 211.849 68.095 116.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -90.252 -178.231 -42.545 -135.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
445.617 703.323 312.777 433.665
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.799 15.985 14.884 7.935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-346 -15 0 -12
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
470.070 719.293 327.661 441.588
Finansman Gelirleri
18 1.297.790 1.174.134 546.708 615.335
Finansman Giderleri
18 -1.564.370 -1.385.272 -681.571 -739.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.490 508.155 192.798 317.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-68.074 -68.912 -47.601 -22.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -23.030 -43.631 -23.030 -22.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -45.044 -25.281 -24.571 742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.416 439.243 145.197 295.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.416 439.243 145.197 295.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.300 -34.204 -2.048 -23.998
Ana Ortaklık Payları
134.116 473.447 147.245 319.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 20 0,06350000 0,22420000 0,06970000 0,15120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.034 2.034
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 2.543 2.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -509 -509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -509 -509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-79.954 -24.983 -14.045 -22.904
Yabancı Para Çevrim Farkları
-44.505 -21.345 -16.533 -12.628
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.311 -4.548 3.112 -12.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.862 910 -624 2.569
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
8.862 910 -624 2.569
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-79.954 -22.949 -14.045 -20.870
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.462 416.294 131.152 274.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.823 -39.774 -4.138 -29.746
Ana Ortaklık Payları
66.285 456.068 135.290 304.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869266


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4784 Değişim: 0,01%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2461 Değişim: 0,03%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,73 Değişim: -0,05%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.