" />

KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 08:09
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.316 0 -26.850 -6.137 871.672 836.369 -15.511 820.858
Dönem Karı (Zararı)
871.672 871.672 -35.410 836.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.316 -26.850 -6.137 -35.303 19.899 -15.404
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 0 4.090.300 44.636 4.134.936
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Transferler
462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.254 -31.904 -3.597 813.291 769.536 -55.591 713.945
Dönem Karı (Zararı)
813.291 813.291 -49.054 764.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.254 -31.904 -3.597 -43.755 -6.537 -50.292
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 0 4.859.836 -10.955 4.848.881


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.380.969 1.325.061
Dönem Karı (Zararı)
764.237 836.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
603.509 1.043.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.5-11 335.782 242.330
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-20.427 31.637
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -20.427 31.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.820 37.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.756 55.932
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 -433 -134
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.497 -17.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
273.577 77.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -128.585 -224.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 402.162 301.738
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.421 1.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-141.672 487.908
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 94.473 167.538
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 1.377 -3.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
121.888 -289.826
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-313.168 -269.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.504 39.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
236.714 -252.380
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.744 18.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.384 171.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.877 8.355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.341 10.411
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.213 -1.851
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.910 -24.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.027 9.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.489.634 1.589.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-53.991 -38.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -54.674 -226.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-625.463 -2.462.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.936 442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-656.194 -767.120
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-484.205 -2.758.569
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-500.000 -2.721.651
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
15.795 -36.918
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
500.000 1.062.819
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
500.000 1.062.819
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.464 2.306.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.581.331 4.638.297
Kredilerden Nakit Girişleri
9 2.827.160 1.368.166
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 0 1.869.002
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.754.171 1.401.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.138.230 -1.785.299
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.359.736 -862.765
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -1.778.494 -922.534
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.536 0
Ödenen Temettüler
0 -540.000
Ödenen Faiz
-364.243 -219.511
Alınan Faiz
125.142 213.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
932.970 1.169.327
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
94.792 379.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.027.762 1.548.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.009.408 1.460.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.037.170 3.009.408


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.037.170 3.009.408
Finansal Yatırımlar
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0 0
Ticari Alacaklar
1.552.153 1.194.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 151.715 168.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.400.438 1.025.855
Diğer Alacaklar
12.759 5.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 8.672 3.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.087 2.183
Türev Araçlar
18 0 1.129
Stoklar
5 929.156 1.129.581
Peşin Ödenmiş Giderler
2.895.185 2.562.435
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 2.854.889 2.526.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 40.296 36.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 3.997 31.925
Diğer Dönen Varlıklar
116.227 60.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 116.227 60.866
ARA TOPLAM
9.546.647 7.994.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.546.647 7.994.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
6.462 109.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 6.462 109.745
Türev Araçlar
18 0 624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
11 4.691.147 4.085.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.5 173.979 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 35.702 27.793
Peşin Ödenmiş Giderler
59.226 72.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 23.416 19.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.810 52.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 261.426 270.900
Diğer Duran Varlıklar
16.358 15.885
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 16.358 15.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.254.686 4.592.838
TOPLAM VARLIKLAR
14.801.333 12.587.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.741.354 2.784.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.674 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 25.674 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.715.680 2.784.469
Banka Kredileri
9 2.180.590 1.261.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 24.815 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.510.275 1.523.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.890 234.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.890 234.491
Banka Kredileri
9 223.245 170.377
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 72.645 64.114
Ticari Borçlar
957.019 697.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 533.668 55.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 423.351 641.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 19.939 10.062
Diğer Borçlar
13.239 48.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 87 25.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.152 23.410
Türev Araçlar
18 942 13.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.723 23.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 184 1.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 42.539 22.024
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.415 33.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 33.780 30.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 2.635 3.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.032 16.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 21.032 16.640
ARA TOPLAM
5.128.553 3.862.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.128.553 3.862.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.487.000 4.306.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
103.561 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
29 103.561 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.383.439 4.306.321
Banka Kredileri
9 1.385.373 1.681.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 36.425 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 2.961.641 2.624.325
Türev Araçlar
18 23.176 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
194.600 178.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 194.600 178.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.123 105.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 119.123 105.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.823.899 4.590.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.952.452 8.452.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.859.836 4.090.300
Ödenmiş Sermaye
19 2.112.000 1.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.861 -29.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -29.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-75.057 -39.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
-61.549 -29.645
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.508 -9.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.508 -9.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 310.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.414.287 1.023.971
Net Dönem Karı veya Zararı
813.291 871.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.955 44.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.848.881 4.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
14.801.333 12.587.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 11.672.220 9.314.717
Satışların Maliyeti
21 -10.071.083 -7.735.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.137 1.578.960
BRÜT KAR (ZARAR)
1.601.137 1.578.960
Genel Yönetim Giderleri
22 -285.163 -243.759
Pazarlama Giderleri
23 -96.187 -77.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -24.867 -22.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 330.244 447.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -311.575 -499.521
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.213.589 1.183.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 40.942 22.827
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -10.528 -264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.244.003 1.206.339
Finansman Gelirleri
27 1.694.730 2.408.338
Finansman Giderleri
27 -2.080.023 -2.610.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
858.710 1.003.800
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.473 -167.538
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -50.677 -125.936
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -43.796 -41.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
764.237 836.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
764.237 836.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.054 -35.410
Ana Ortaklık Payları
813.291 871.672
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 28 0,38510000 0,41270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.254 -2.316
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.317 -2.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.063 579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.063 579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-42.038 -13.088
Yabancı Para Çevrim Farkları
-32.503 -8.719
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.918 -5.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.383 1.092
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.383 1.092
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.292 -15.404
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
713.945 820.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.591 -15.511
Ana Ortaklık Payları
769.536 836.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823173


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.