KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 17:16
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Transferler
276.233 -276.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.615 400.239 396.624 396.624
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -56.373 31.502 592.388 400.239 5.467.756 5.467.756
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 1.500.000 -122.198 36.696 587.194 6.199.188 12.700.880 12.700.880
Transferler
6.199.188 -6.199.188
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.005 1.770.396 1.746.391 1.746.391
Sermaye Arttırımı
1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -146.203 36.696 6.786.382 1.770.396 14.447.271 14.447.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.877.098 409.985
Dönem Karı (Zararı)
1.770.396 400.239
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
333.363 154.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 - 9 24.938 20.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.152 31.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.152 31.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 287.273 102.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.469.546 -119.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.733.126 -7.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 5 -111.888 -72.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.845.014 65.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.657 18
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 - 6 83.109 18
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.548 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -24.709 -17.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 10.368 -66
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.137 -14.293
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 - 6 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -228.137 -18.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.759 -80.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -96.490 -67.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -14.269 -12.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.573.305 435.190
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.696.207 -25.205
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.362 -10.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 - 9 -9.362 -10.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.867.736 399.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.867.736 399.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.217.171 4.927.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.084.907 5.327.681


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.084.907 9.217.171
Ticari Alacaklar
781.601 5.514.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 - 5 734.699 622.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.902 4.891.916
Diğer Alacaklar
1.251 90.908
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 - 6 1.251 84.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 6.548
Peşin Ödenmiş Giderler
7 236.601 140.111
ARA TOPLAM
15.104.360 14.962.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.104.360 14.962.917
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
99.741 103.923
Mobilya ve Demirbaşlar
8 92.657 94.193
Özel Maliyetler
8 7.084 9.730
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.065 83.459
Diğer Haklar
9 5.559 2.496
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 66.506 80.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 64.897 53.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.703 241.352
TOPLAM VARLIKLAR
15.341.063 15.204.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 54.115 78.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 89.230 78.862
Diğer Borçlar
6 41.205 269.342
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 286.534 1.690.542
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 62.723 62.748
ARA TOPLAM
533.807 2.180.318
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
533.807 2.180.318
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
348.442 297.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 348.442 297.284
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 11.543 25.787
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.985 323.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
893.792 2.503.389
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.447.271 12.700.880
Ödenmiş Sermaye
12 6.000.000 4.500.000
Sermaye Avansı
12 0 1.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-146.203 -122.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146.203 -122.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -146.203 -122.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.696 36.696
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.786.382 587.194
Net Dönem Karı veya Zararı
1.770.396 6.199.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.447.271 12.700.880
TOPLAM KAYNAKLAR
15.341.063 15.204.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.581.773 1.310.856
Satışların Maliyeti
14 -539.993 -268.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.041.780 1.042.360
BRÜT KAR (ZARAR)
3.041.780 1.042.360
Genel Yönetim Giderleri
16 -966.388 -514.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 115.125 13.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -124.045 -13.125
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.066.472 528.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.066.472 528.643
Finansman Giderleri
18 -8.803 -25.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.057.669 502.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-287.273 -102.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -292.199 -109.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.926 7.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.770.396 400.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.770.396 400.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.770.396 400.239
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.005 -3.615
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -30.006 -4.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 6.001 904
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.005 -3.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.746.391 396.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.746.391 396.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026646


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.