KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 17:41
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.605 187.187 168.582 168.582
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -38.799 31.502 316.155 187.187 4.996.045 4.996.045
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Transferler
5.194 271.039 -276.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.183 1.031.905 1.035.088 1.035.088
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -49.575 36.696 587.194 1.031.905 6.106.220 6.106.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
978.497 466.287
Dönem Karı (Zararı)
1.031.905 187.187
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
358.336 107.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 61.958 30.588
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-53.934 32.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -53.934 32.890
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 350.312 44.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-118.888 164.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.830 -86.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -132.528 -75.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 40.698 -10.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-686 68
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -686 68
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.102 26.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 34.102 26.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -19.089 -50.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.435 6.300
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 -306 -1.856
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 43.741 8.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.820 268.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -45.644 115.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -39.176 153.784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.271.353 459.898
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -292.856 6.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.047 -170.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -29.047 -170.922
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.450 295.365
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
949.450 295.365
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.927.860 4.685.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.877.310 4.980.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.877.310 4.927.860
Ticari Alacaklar
435.616 343.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 370.480 237.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 65.136 105.834
Diğer Alacaklar
818 132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 818 132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 171.039 125.395
ARA TOPLAM
6.484.783 5.397.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.484.783 5.397.173
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
62.232 54.027
Mobilya ve Demirbaşlar
8 49.857 33.715
Özel Maliyetler
8 12.375 20.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
98.478 139.594
Lisanslar
9 95.740 139.594
Bilgisayar Yazılımları
9 2.738 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 35.253 45.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.963 238.704
TOPLAM VARLIKLAR
6.680.746 5.635.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
99.963 65.861
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 99.963 65.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 41.530 60.619
Diğer Borçlar
62.515 19.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 0 306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 62.515 18.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 73.627 25.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 62.734 62.748
ARA TOPLAM
340.369 233.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
340.369 233.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
194.550 252.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 194.550 252.463
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 39.607 78.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.157 331.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
574.526 564.745
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.106.220 5.071.132
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.575 -52.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.575 -52.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -49.575 -52.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.696 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
587.194 316.155
Net Dönem Karı veya Zararı
1.031.905 276.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.106.220 5.071.132
TOPLAM KAYNAKLAR
6.680.746 5.635.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.090.697 1.997.161 1.345.529 904.864
Satışların Maliyeti
14 -1.097.354 -700.877 -367.487 -267.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.993.343 1.296.284 978.042 637.354
BRÜT KAR (ZARAR)
2.993.343 1.296.284 978.042 637.354
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.476.259 -959.802 -600.188 -333.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 46.745 12.604 30.217 269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -80.503 -75.194 -27.281 -19.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.326 273.892 380.790 284.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.326 273.892 380.790 284.167
Finansman Giderleri
18 -101.109 -42.198 -43.362 -16.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.382.217 231.694 337.428 267.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-350.312 -44.507 -81.479 -57.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -341.278 -49.720 -73.627 -49.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -9.034 5.213 -7.852 -8.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.031.905 187.187 255.949 209.449
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.031.905 187.187 255.949 209.449
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.031.905 187.187 255.949 209.449
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.183 -18.605 22.979 -4.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 3.979 -23.257 28.724 -5.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 -796 4.652 -5.745 1.150
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.183 -18.605 22.979 -4.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.035.088 168.582 278.928 204.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.035.088 168.582 278.928 204.850http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973485


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.