" />

KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 17:47
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
937.100 196.026
Dönem Karı (Zararı)
775.956 -22.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
295.641 18.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 40.784 10.547
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-13.976 21.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.976 21.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 268.833 -13.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-109.287 199.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.620 -28.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -139.499 -23.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 64.879 -5.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-668 69
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 -668 69
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.129 32.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 12.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 33.169 32.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 17.833 -50.764
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.567 2.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 2.481 -2.306
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.086 4.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.528 244.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -76.754 64.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 -25.774 180.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
962.310 196.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -25.210
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.163 -185.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -10.163 -185.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.163 -185.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
926.937 10.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
926.937 10.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.927.860 4.685.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.854.797 4.695.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.006 -22.262 -36.268 -36.268
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -34.200 31.502 316.155 -22.262 4.791.195 4.791.195
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 52.758 31.502 316.155 276.233 5.071.132 5.071.132
Transferler
5.194 271.039 -276.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.976 775.956 756.160 756.160
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -72.554 36.696 587.194 775.956 5.827.292 5.827.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.854.797 4.927.860
Ticari Alacaklar
418.406 343.786
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 377.451 237.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.955 105.834
Diğer Alacaklar
800 132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 800 132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 202.149 125.395
ARA TOPLAM
6.476.152 5.397.173
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.476.152 5.397.173
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
52.481 54.027
Mobilya ve Demirbaşlar
8 37.460 33.715
Özel Maliyetler
8 15.021 20.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.519 139.594
Diğer Haklar
9 110.519 139.594
Peşin Ödenmiş Giderler

Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 48.850 45.083
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
211.850 238.704
TOPLAM VARLIKLAR
6.688.002 5.635.877
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
111.990 65.861
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 12.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 99.030 65.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 78.452 60.619
Diğer Borçlar
23.647 19.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 2.787 306
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 20.860 18.774
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 267.646 25.205
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 62.719 62.748
ARA TOPLAM
544.454 233.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
544.454 233.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
263.232 252.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 263.232 252.463
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 53.024 78.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
316.256 331.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
860.710 564.745
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.827.292 5.071.132
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.554 -52.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.554 -52.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -72.554 -52.758
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 36.696 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
587.194 316.155
Net Dönem Karı veya Zararı
775.956 276.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.827.292 5.071.132
TOPLAM KAYNAKLAR
6.688.002 5.635.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 2.745.168 1.092.297 1.434.312 505.441
Satışların Maliyeti
14 -729.867 -433.367 -461.371 -200.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.015.301 658.930 972.941 305.224
BRÜT KAR (ZARAR)
2.015.301 658.930 972.941 305.224
Genel Yönetim Giderleri
16 -876.071 -626.108 -361.523 -289.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.528 12.335 2.572 343
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -53.222 -55.432 -40.097 -14.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.102.536 -10.275 573.893 1.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.102.536 -10.275 573.893 1.551
Finansman Giderleri
18 -57.747 -25.361 -31.927 -12.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.044.789 -35.636 541.966 -10.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.833 13.374 -166.249 -2.495
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -267.651 -157.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.182 13.374 -8.385 -2.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
775.956 -22.262 375.717 -12.951
DÖNEM KARI (ZARARI)
775.956 -22.262 375.717 -12.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
775.956 -22.262 375.717 -12.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,17200000 -0,00500000 0,08300000 -0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.796 -14.006 -16.181 -4.666
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -24.745 -17.508 -20.226 -5.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 4.949 3.502 4.045 1.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.796 -14.006 -16.181 -4.666
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
756.160 -36.268 359.536 -17.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
756.160 -36.268 359.536 -17.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,1154 Değişim: 0,11%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0836 Değişim: -0,21%
Düşük 36,0152 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.580,19 Değişim: -0,80%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.