KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 17:50
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
145.465 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.754 34.182 25.428 25.428
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -11.715 25.098 416.470 34.182 4.964.035 4.964.035
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.340 -9.311 -18.651 -18.651
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -29.534 31.502 316.155 -9.311 4.808.812 4.808.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.287 -50.321
Dönem Karı (Zararı)
-9.311 34.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-290 16.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 5.260 5.264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.319 9.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.319 9.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -15.869 1.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.888 -99.357
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.754 -8.580
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -9.035 -11.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -719 3.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -55.810
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 6
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -55.810
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.414 2.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 14.414 2.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.085 -4.681
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 -4.136 -3.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.221 -1.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.137 -33.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
63.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-46.260 -33.134
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.287 -48.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.770
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.517 -50.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.517 -50.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.685.352 4.926.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.696.869 4.876.451


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.696.869 4.685.352
Ticari Alacaklar
131.331 121.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 103.622 94.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.709 26.990
Diğer Alacaklar
124 130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 124 130
Peşin Ödenmiş Giderler
7 197.300 260.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389 6.389
Diğer Dönen Varlıklar
1.417 1.414
ARA TOPLAM
5.033.430 5.075.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.033.430 5.075.562
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
48.855 51.591
Mobilya ve Demirbaşlar
8 18.049 20.695
Özel Maliyetler
8 30.806 30.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.261 3.015
Bilgisayar Yazılımları
9 2.261 3.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
50.841 32.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.957 87.243
TOPLAM VARLIKLAR
5.135.387 5.162.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
66.972 52.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 66.972 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 44.590 90.850
Diğer Borçlar
8.945 7.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 1.190 5.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.755 2.534
ARA TOPLAM
120.507 151.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.507 151.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
206.068 184.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 206.068 184.074
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.068 184.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.575 335.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.808.812 4.827.463
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.534 -20.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.534 -20.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -29.534 -20.194
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 31.502 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
316.155 410.066
Net Dönem Karı veya Zararı
-9.311 -93.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.808.812 4.827.463
TOPLAM KAYNAKLAR
5.135.387 5.162.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 586.856 591.015
Satışların Maliyeti
13 -233.150 -217.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
353.706 373.243
BRÜT KAR (ZARAR)
353.706 373.243
Genel Yönetim Giderleri
15 -336.136 -333.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.992 60.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -41.388 -63.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.826 36.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
79
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.826 36.924
Finansman Giderleri
17 -13.354 -762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.180 36.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.869 -1.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 15.869 1.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 -9.311 34.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.311 34.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19 -9.311 34.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.340 -8.754
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -11.675 -10.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 2.335 2.188
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.340 -8.754
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.651 25.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-18.651 25.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847747


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.