KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 16:08
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
194.537 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.886 107.102 103.216 103.216
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 856 14.272 281.831 107.102 4.904.061 4.904.061
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
145.465 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.754 34.182 25.428 25.428
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -11.715 25.098 416.470 34.182 4.964.035 4.964.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.321 65.040
Dönem Karı (Zararı)
34.182 107.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.278 40.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 5.264 6.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.034 6.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.034 6.999
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.980 27.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.357 -68.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.580 2.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.634 -1.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.054 4.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.810 -74.441
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -55.810 -78.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.848 42.692
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.848 42.692
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.681 2.376
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.359 -552
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.322 2.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 -33.134 -41.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-33.134 -41.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.897 79.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.424 -14.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -12.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 0 -12.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.321 52.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.321 52.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.926.772 4.674.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.876.451 4.726.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.876.451 4.926.772
Ticari Alacaklar
121.304 112.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 90.876 79.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.428 33.482
Diğer Alacaklar
157 157
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 157 157
Peşin Ödenmiş Giderler
5 118.288 61.183
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.412
Diğer Dönen Varlıklar
4.479 4.362
ARA TOPLAM
5.120.679 5.106.610
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.120.679 5.106.610
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
65.080 69.592
Mobilya ve Demirbaşlar
7 26.249 28.115
Özel Maliyetler
7 38.831 41.477
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.275 6.027
Bilgisayar Yazılımları
8 5.275 6.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 20.002 16.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.357 92.018
TOPLAM VARLIKLAR
5.211.036 5.198.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
35.607 32.759
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 35.607 32.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 62.315 83.711
Diğer Borçlar
3.284 7.965
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 1.756 5.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.528 2.850
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.738
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.738
ARA TOPLAM
103.177 136.173
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
103.177 136.173
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
143.824 123.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
143.824 123.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.824 123.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
247.001 260.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.964.035 4.938.607
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.715 -2.961
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.715 -2.961
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.715 -2.961
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.098 25.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
416.470 271.005
Net Dönem Karı veya Zararı
34.182 145.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.964.035 4.938.607
TOPLAM KAYNAKLAR
5.211.036 5.198.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
591.015 649.567
Satışların Maliyeti
13 -217.772 -228.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13 373.243 421.329
BRÜT KAR (ZARAR)
373.243 421.329
Genel Yönetim Giderleri
14 -333.412 -289.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 60.710 65.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -63.696 -62.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.845 135.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
79
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.924 135.365
Finansman Giderleri
17 -762 -676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.162 134.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.980 -27.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.395 -26.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.415 -1.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.182 107.102
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.182 107.102
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34.182 107.102
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.754 -3.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -10.942 -4.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.188 972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.188 972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.754 -3.886
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.428 103.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
25.428 103.216



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759433


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.192 Değişim: 1,39% Hacim : 80.469 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,3232 Değişim: 0,04%
Düşük 32,1926 12.06.2024 Yüksek 32,3984
Açılış: 32,3118
35,0960 Değişim: 0,90%
Düşük 34,6989 12.06.2024 Yüksek 35,1079
Açılış: 34,7829
2.413,50 Değişim: 0,27%
Düşük 2.397,77 12.06.2024 Yüksek 2.431,86
Açılış: 2.407,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.