KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 14:47
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Transferler
22.986 926.513 -949.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.876 168.100 161.224 161.224
Kar Payları
-229.484 -229.484 -229.484
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.568 22.986 79.711 168.100 4.776.365 4.776.365
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
10.826 183.711 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.530 133.874 126.344 126.344
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -2.788 25.098 271.005 133.874 4.927.189 4.927.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.574 -49.765
Dönem Karı (Zararı)
133.874 168.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.231 80.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 18.296 19.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 22.273 18.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.273 18.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-23
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 36.662 42.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.282 -39.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 74.214 32.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.653 48.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.561 -15.806
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.851 -55.431
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.557 22
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -83.408 -55.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 20.591 -2.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.591 -2.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.277 -3.322
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.517 -2.260
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.760 -1.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 -21.959 -10.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-21.959 -10.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.823 209.560
Ödenen Temettüler
-229.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -54.249 -29.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.212 23
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -12.212
Alınan Faiz
23
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.362 -49.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.362 -49.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.674.088 4.670.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.806.450 4.620.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.806.450 4.674.088
Ticari Alacaklar
116.866 191.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 78.949 109.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 37.917 81.478
Diğer Alacaklar
154 3.711
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,20 154 3.711
Peşin Ödenmiş Giderler
5 109.226 47.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.146
Diğer Dönen Varlıklar
4.307 1.489
ARA TOPLAM
5.056.149 4.918.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.056.149 4.918.150
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
74.127 86.991
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 30.005 34.932
Özel Maliyetler
7 44.122 52.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.780
Bilgisayar Yazılımları
8 6.780
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 13.162 8.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.069 95.308
TOPLAM VARLIKLAR
5.150.218 5.013.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
24.501 3.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 24.501 3.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 76.119 82.353
Diğer Borçlar
6.800 12.077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 668 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.132 9.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.725
ARA TOPLAM
107.420 128.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.420 128.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
115.609 83.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 115.609 83.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.609 83.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.029 212.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.927.189 4.800.845
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.788 4.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.788 4.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.788 4.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.098 14.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 271.005 87.294
Net Dönem Karı veya Zararı
19 133.874 194.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.927.189 4.800.845
TOPLAM KAYNAKLAR
5.150.218 5.013.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.838.715 1.720.725 477.961 567.897
Satışların Maliyeti
13 -703.062 -628.316 -242.705 -161.455
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.135.653 1.092.409 235.256 406.442
BRÜT KAR (ZARAR)
1.135.653 1.092.409 235.256 406.442
Genel Yönetim Giderleri
14 -876.601 -791.318 -291.819 -315.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 77.905 18.039 10.607 879
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -139.810 -75.528 -40.454 -22.456
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
197.147 243.602 -86.410 69.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 108 23 108 23
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
197.255 243.625 -86.302 69.384
Finansman Giderleri
17 -26.719 -32.965 -12.464 -29.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.536 210.660 -98.766 39.824
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.662 -42.560 -5.008 -18.597
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -39.625 -50.973 -7.136 -20.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.963 8.413 2.128 2.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.874 168.100 -103.774 21.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.874 168.100 -103.774 21.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
133.874 168.100 -103.774 21.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.530 -6.876 -3.559 -3.146
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -9.412 -8.595 -4.448 -3.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.882 1.719 889 787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.882 1.719 889 787
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.530 -6.876 -3.559 -3.146
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
126.344 161.224 -107.333 18.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
126.344 161.224 -107.333 18.081http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716177


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.