" />

KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:21
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Transferler
949.499 -949.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.202 105.339 104.137 104.137
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 11.242 332.181 105.339 4.948.762 4.948.762
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
194.537 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.886 107.102
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 856 14.272 281.831 107.102 4.904.061 4.904.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.040 52.991
Dönem Karı (Zararı)
107.102 105.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.903 40.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 6.317 8.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.999 5.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.999 5.513
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 27.587 26.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-68.341 -64.044
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.611 16.685
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,21 -1.990 701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.601 15.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.441 -36.971
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -78.061 -36.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.692 -13.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 42.692 -13.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.376 -2.062
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,21 -552 -1.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.928 -303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.579 -27.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -41.579 -27.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.664 81.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -14.624 -28.716
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.212 422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.212
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -12.212
Alınan Faiz
422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.828 53.413
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.828 53.413
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.674.088 4.670.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.726.916 4.723.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.726.916 4.674.088
Ticari Alacaklar
188.469 191.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,21 111.592 109.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 76.877 81.478
Diğer Alacaklar
91 3.711
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,21 91 3.711
Peşin Ödenmiş Giderler
5 127.216 47.782
Diğer Dönen Varlıklar
116 1.489
ARA TOPLAM
5.042.808 4.918.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.042.808 4.918.150
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
84.601 86.991
Mobilya ve Demirbaşlar
7 35.188 34.932
Özel Maliyetler
7 49.413 52.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.285
Bilgisayar Yazılımları
8 8.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 7.968 8.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.854 95.308
TOPLAM VARLIKLAR
5.143.662 5.013.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
46.602 3.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 46.602 3.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 56.499 82.353
Diğer Borçlar
14.453 12.077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,21 1.633 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 12.820 9.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 26.266 14.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.725
ARA TOPLAM
143.820 128.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.820 128.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
95.781 83.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 95.781 83.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.781 83.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
239.601 212.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.904.061 4.800.845
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
856 4.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
856 4.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 856 4.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.272 14.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 281.831 87.294
Net Dönem Karı veya Zararı
20 107.102 194.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.904.061 4.800.845
TOPLAM KAYNAKLAR
5.143.662 5.013.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 649.567 650.203
Satışların Maliyeti
13 -228.238 -204.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
421.329 445.445
BRÜT KAR (ZARAR)
421.329 445.445
Genel Yönetim Giderleri
14 -289.187 -290.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 65.993 8.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -62.770 -30.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.365 132.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.365 132.829
Finansman Giderleri
18 -676 -1.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
134.689 131.664
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.587 -26.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -26.266 -30.105
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.321 3.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.102 105.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.102 105.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
107.102 105.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -4.858 -1.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.858 -1.502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.858 -1.502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22 972 300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
972 300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
972 300
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.886 -1.202
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.216 104.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
103.216 104.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679966


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.