KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 19:18
KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051
Transferler
35.529.223 -35.529.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.195.978 -39.786.566 -17.590.588 -17.590.588
Dönem Karı (Zararı)
-39.786.566 -39.786.566 -39.786.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.195.978 0 22.195.978 22.195.978
Dönem Sonu Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 100.872.647 13.880.245 37.919.317 -39.786.566 143.523.463 143.523.463
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627
Transferler
11.108.547 -11.108.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.136.710 32.093.002 89.229.712 89.229.712
Dönem Karı (Zararı)
32.093.002 32.093.002 32.093.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.136.710 57.136.710 57.136.710
Sermaye Arttırımı
12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.724.000 372.000.000 -1.022.413 174.318.641 13.880.245 49.027.864 32.093.002 684.021.339 684.021.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.117.428 45.864.018
Dönem Karı (Zararı)
32.093.002 -39.786.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.093.002 -39.786.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
106.035.829 75.186.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.491.947 3.535.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.520.043 1.137.123
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.520.043 1.137.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.967.190 4.511.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.967.190 4.511.848
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.185.300 26.121.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.220.230 -158.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 36.405.530 26.280.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.560.677 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.560.677 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.135.165 -4.320.017
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.095.213 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
30.201.648 44.200.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.581.354 22.782.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.489.950 107.103.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
244.473 -1.400.928
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.970.112 17.699.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.579.668 -1.739.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.945.433 -98.879.973
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.547.477 58.182.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.064.669 -4.156.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.404.448 -9.084.117
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 39.068 921.316
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.693 -522.211
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.277.923 -680.491
Alınan Faiz
1.220.230 158.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.410.299 -8.273.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.257.701 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.257.701 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.704.919
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-380.856.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.731.743 -2.774.041
Ödenen Faiz
-44.564.748 -25.204.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.649.436 37.068.434
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.302.828 10.073.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.346.608 47.141.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.903.277 52.418.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.249.885 99.560.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 116.249.885 110.903.277
Finansal Yatırımlar
3 8.680.300 7.340.500
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 8.680.300 7.340.500
Ticari Alacaklar
4,5 1.167.539.334 977.796.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.233.657 11.660.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.162.305.677 966.136.342
Diğer Alacaklar
4,6 395.796 222.758.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 220.318.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 395.796 2.440.415
Stoklar
7 518.911.355 364.670.645
Peşin Ödenmiş Giderler
3.156.079 2.241.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.173.681 6.383.049
Diğer Dönen Varlıklar
803.926 896.451
ARA TOPLAM
1.826.910.356 1.692.991.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.826.910.356 1.692.991.089
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.026.853 868.359
Maddi Duran Varlıklar
11.789.107 8.385.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.606.306 15.001.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.228.660 16.639.600
Şerefiye
16.801.519 14.208.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.427.141 2.431.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.421.200 24.272.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.072.126 65.167.315
TOPLAM VARLIKLAR
1.907.982.482 1.758.158.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.479.521 8.694.874
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.479.521 8.694.874
Banka Kredileri
16 0 4.906.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.479.521 3.788.109
Ticari Borçlar
4,5 879.799.957 628.672.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.304.333 1.164.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 877.495.624 627.507.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.650.590 2.326.410
Diğer Borçlar
4,6 267.468.940 11.251.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 267.468.940 11.133.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 118.733
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 3.785.748 25.934.595
Türev Araçlar
40.580 3.601.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.385.529 33.613.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.599.265 6.410.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.599.265 6.410.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.789.234 16.226.887
ARA TOPLAM
1.202.999.364 736.732.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.999.364 736.732.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.180.525 10.285.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.180.525 10.285.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.180.525 10.285.053
Diğer Borçlar
4,6 0 790.805.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 0 790.805.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.781.254 9.543.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.781.254 9.543.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.961.779 810.634.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.223.961.143 1.547.366.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
684.021.339 210.791.627
Ödenmiş Sermaye
10 43.724.000 31.724.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 372.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.296.228 116.159.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
10 174.318.641 117.181.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.027.864 37.919.317
Net Dönem Karı veya Zararı
32.093.002 11.108.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
684.021.339 210.791.627
TOPLAM KAYNAKLAR
1.907.982.482 1.758.158.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.523.916.263 1.603.525.291 1.257.979.587 827.734.864
Satışların Maliyeti
11 -2.344.957.883 -1.482.699.584 -1.167.325.808 -766.013.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.958.380 120.825.707 90.653.779 61.721.712
BRÜT KAR (ZARAR)
178.958.380 120.825.707 90.653.779 61.721.712
Genel Yönetim Giderleri
12 -18.423.156 -14.706.352 -9.503.120 -7.797.990
Pazarlama Giderleri
12 -32.536.144 -28.352.903 -15.957.511 -14.435.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.894.957 1.199.459 1.058.825 -71.055
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -36.459.690 -70.430.099 -22.749.711 -59.102.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.434.347 8.535.812 43.502.262 -19.684.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.220.230 158.280 887.834 94.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
94.654.577 8.694.092 44.390.096 -19.590.402
Finansman Gelirleri
15 5.324.550 9.463.821 382.540 4.834.355
Finansman Giderleri
15 -44.750.960 -62.264.496 -17.538.280 -28.812.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.228.167 -44.106.583 27.234.356 -43.568.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.135.165 4.320.017 -10.873.705 7.475.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.385.529 -1.410.608 -21.161.225 745.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.250.364 5.730.625 10.287.520 6.730.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
32.093.002 -39.786.566 16.360.651 -36.093.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762
Yabancı Para Çevrim Farkları
57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.136.710 22.195.978 26.820.114 6.835.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.229.712 -17.590.588 43.180.765 -29.257.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.229.712 -17.590.588 43.180.765 -29.257.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958806


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.