KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 20:15
KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051
Transferler
35.529.223 -35.529.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.360.216 -3.693.518 11.666.698 11.666.698
Dönem Karı (Zararı)
-3.693.518 -3.693.518 -3.693.518
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.360.216 15.360.216 15.360.216
Dönem Sonu Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 94.036.885 13.880.245 37.919.317 -3.693.518 172.780.749 172.780.749
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627
Transferler
11.108.547 -11.108.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.316.596 15.732.351 46.048.947 46.048.947
Dönem Karı (Zararı)
15.732.351 15.732.351 15.732.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.316.596 30.316.596 30.316.596
Dönem Sonu Bakiyeler
31.724.000 -1.022.413 147.498.527 13.880.245 49.027.864 15.732.351 256.840.574 256.840.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.144.174 -21.435.437
Dönem Karı (Zararı)
15.732.351 -3.693.518
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.732.351 -3.693.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.139.003 49.365.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.095.861 1.825.502
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
733.077 -223.793
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 733.077 -223.793
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.380.354 4.908.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.380.354 4.908.355
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.043.584 11.822.006
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-332.396 -64.034
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 20.375.980 11.886.040
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.368.187 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.368.187 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.261.460 3.155.440
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14.992.854 27.877.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.117.166 -60.867.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.962.203 70.523.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.522.010 -6.427.903
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.682.304 4.497.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
112.350.535 -43.542.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.225.590 -85.917.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.754.188 -15.195.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.819.528 -3.840.520
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.410.962 -3.069.705
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
620.476 670.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.257 -92.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.653 -156.044
Alınan Faiz
332.396 64.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.106.076 -16.243.457
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.931.430 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.931.430 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-32.831.555 -3.509.646
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.406.066 -1.354.085
Ödenen Faiz
-19.937.025 -11.379.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-45.050.159 -37.770.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.094.901 2.452.897
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.955.258 -35.318.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.903.277 52.418.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 74.948.019 17.100.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 74.948.019 110.903.277
Finansal Yatırımlar
8.325.800 7.340.500
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 8.325.800 7.340.500
Ticari Alacaklar
4,5 1.062.412.102 977.796.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.468.966 11.660.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.059.943.136 966.136.342
Diğer Alacaklar
4,6 1.910.163 222.758.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 220.318.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.910.163 2.440.415
Türev Araçlar
2.766.930 0
Stoklar
7 550.117.452 364.670.645
Peşin Ödenmiş Giderler
3.321.462 2.241.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
180.195 6.383.049
Diğer Dönen Varlıklar
5.673.849 896.451
ARA TOPLAM
1.709.655.972 1.692.991.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.709.655.972 1.692.991.089
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
984.917 868.359
Maddi Duran Varlıklar
10.961.225 8.385.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.512.372 15.001.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.634.765 16.639.600
Şerefiye
16.115.352 14.208.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.519.413 2.431.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22.917.156 24.272.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.010.435 65.167.315
TOPLAM VARLIKLAR
1.778.666.407 1.758.158.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.296.579 8.694.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.296.579 8.694.874
Banka Kredileri
16 0 4.906.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.296.579 3.788.109
Ticari Borçlar
4,5 839.851.285 628.672.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.264.922 1.164.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 838.586.363 627.507.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.788.613 2.326.410
Diğer Borçlar
4,6 447.939.021 11.251.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 447.939.021 11.133.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 118.733
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.826.569 25.934.595
Türev Araçlar
0 3.601.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.224.304 33.613.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.217.074 6.410.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.217.074 6.410.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.510.583 16.226.887
ARA TOPLAM
1.326.654.028 736.732.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.326.654.028 736.732.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.574.157 10.285.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.574.157 10.285.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.574.157 10.285.053
Diğer Borçlar
4,6 174.698.721 790.805.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 174.698.721 790.805.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.898.927 9.543.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.898.927 9.543.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.171.805 810.634.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.521.825.833 1.547.366.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.840.574 210.791.627
Ödenmiş Sermaye
10 31.724.000 31.724.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.476.114 116.159.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
10 147.498.527 117.181.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.027.864 37.919.317
Net Dönem Karı veya Zararı
15.732.351 11.108.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.840.574 210.791.627
TOPLAM KAYNAKLAR
1.778.666.407 1.758.158.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.265.936.676 775.790.427
Satışların Maliyeti
11 -1.177.632.075 -716.686.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
88.304.601 59.103.995
BRÜT KAR (ZARAR)
88.304.601 59.103.995
Genel Yönetim Giderleri
12 -8.920.036 -6.908.362
Pazarlama Giderleri
12 -16.578.633 -13.917.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 836.132 1.270.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -13.709.979 -11.327.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.932.085 28.220.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
332.396 64.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.264.481 28.284.494
Finansman Gelirleri
15 4.942.010 4.629.466
Finansman Giderleri
15 -27.212.680 -33.452.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.993.811 -538.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.261.460 -3.155.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.224.304 -2.155.636
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.037.156 -999.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.732.351 -3.693.518
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.732.351 -3.693.518
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.732.351 -3.693.518
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başı Kazanç / (Kayıp) 18 0,50000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.316.596 15.360.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.316.596 15.360.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.316.596 15.360.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.048.947 11.666.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.048.947 11.666.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.