KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 19:36
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875
Transferler
555.525 -555.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.197.877 1.197.877 -8.648 1.189.229
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -51.973.058 1.197.877 296.282.455 -351 296.282.104
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 34.702.300 611.599.647 -4.386 611.595.261
Transferler
-521.385 35.223.685 -34.702.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.105.711 20.105.711 2.087 20.107.798
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 430.902.942 -2.517.951 110.959 -16.749.373 20.105.711 631.805.358 -2.299 631.803.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.424.699 1.125.907
Dönem Karı (Zararı)
20.107.798 1.189.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.221.011 -921.799
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.442.065 1.457.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.097.563 304.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.845.953 -3.746.789
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.657.723
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 6.663.577 -605.359
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
514.130 1.669.350
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.093.182 1.088.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.867.657 -2.477.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-609.873 -2.573.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
60.534.808 25.255.343
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.016.862 -17.484.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-947.234 -1.631.480
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.421.991 1.356.145
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.708 -230.238
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-768.635 -436.829
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-768.635 -439.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -768.635 -439.611
Alınan Faiz
2.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.501.600 88.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.011.925 3.838.528
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.553.404
Ödenen Faiz
-960.121 -3.749.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.154.464 778.035
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.154.464 778.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.369.785 4.402.509
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.524.249 5.180.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.524.249 2.369.785
Ticari Alacaklar
88.487.210 53.126.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 21.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 88.465.592 53.126.473
Diğer Alacaklar
27.281.120 24.775.233
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.276.120 24.775.233
Stoklar
5 122.893.199 183.428.007
Peşin Ödenmiş Giderler
20.571.128 9.314.662
Diğer Dönen Varlıklar
7 18.404.351 29.059.037
ARA TOPLAM
298.161.257 302.073.197
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
298.161.257 302.073.197
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 33.190.000 33.190.000
Maddi Duran Varlıklar
6 554.987.184 555.649.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.197.049 3.197.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.960 110.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
591.471.193 592.147.330
TOPLAM VARLIKLAR
889.632.450 894.220.527
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 89.680.984 106.807.794
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.680.984 106.807.794
Banka Kredileri
8 89.680.984 106.807.794
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 13.407.751 15.122.186
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.407.751 15.122.186
Banka Kredileri
8 4.717.770 8.443.784
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 8.689.981 6.678.402
Ticari Borçlar
60.329.151 75.283.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 60.329.151 75.283.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.498.847 2.173.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.222.015 20.326.001
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 1.309.720
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.490.804 1.189.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.189.333 887.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
301.471 301.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 790.169 947.234
ARA TOPLAM
191.729.441 221.849.347
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.729.441 221.849.347
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.836.595 10.562.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.836.595 10.562.467
Banka Kredileri
8 3.198.019 5.486.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.638.576 5.076.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.641.023 5.844.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.641.023 5.844.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 49.622.332 44.268.476
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.099.950 60.675.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
257.829.391 282.525.266
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
631.805.358 611.699.647
Ödenmiş Sermaye
11 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
428.384.991 428.906.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
428.384.991 428.906.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
430.902.942 431.424.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.517.951 -2.517.951
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-16.749.373 -51.973.058
Net Dönem Karı veya Zararı
20.105.711 34.702.300
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.299 -4.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
631.803.059 611.695.261
TOPLAM KAYNAKLAR
889.632.450 894.220.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 160.506.720 62.265.369
Satışların Maliyeti
12 -93.335.526 -48.623.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.171.194 13.642.024
BRÜT KAR (ZARAR)
67.171.194 13.642.024
Genel Yönetim Giderleri
13 -7.596.629 -3.632.615
Pazarlama Giderleri
13 -6.606.099 -3.674.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.922.171 3.642.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.209.136 -723.127
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.681.501 9.254.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.356 3.782
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.705.857 9.257.985
Finansman Gelirleri
40.679 487.641
Finansman Giderleri
-16.975.161 -9.161.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.771.375 583.870
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.663.577 605.359
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.309.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.353.857 605.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.107.798 1.189.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.107.798 1.189.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.087 -8.648
Ana Ortaklık Payları
20.105.711 1.197.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,11490000 0,19830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.107.798 1.189.229
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.087 -8.648
Ana Ortaklık Payları
20.105.711 1.197.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028836


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,4868 Değişim: -0,05%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0194 Değişim: 0,12%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0879
Açılış: 34,9769
2.433,77 Değişim: 0,05%
Düşük 2.431,13 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.