KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:12
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.961 -11.324.929 -11.639.890 1.915 -11.637.975
Sermaye Arttırımı
119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.022.360 147.557.370 110.959 -52.528.583 -11.324.929 281.745.527 6.885 281.752.412
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.221.711 149.215.318 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875
Transferler
555.525 -555.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.959 13.164.253 12.857.294 -12.952 12.844.342
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.528.670 149.215.318 110.959 -51.973.058 13.164.253 307.941.872 -4.655 307.937.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.810.911 -60.594.032
Dönem Karı (Zararı)
13.151.301 -11.323.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.771 -4.182.444
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 4.250.090 3.892.697
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.026
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
689.225 -264.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 689.225 -264.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -6.192.683 -8.755.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -75.904 1.075.891
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -109.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -19.499 -26.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.383.202 -45.238.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.245.576 -11.086.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.795.970 -5.164.115
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -94.755.436 -63.115.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -4.235.871 -4.994.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 73.524.810 36.743.494
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 7.124.841 2.379.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.580.672 -60.743.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -230.239 149.588
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.698.538 -3.471.335
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.698.538 -3.471.335
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.698.538 -3.471.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.490.318 61.069.675
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.741.007
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 119.741.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 35.683.001 -49.915.782
Ödenen Faiz
23 -6.499.040 -8.789.477
Alınan Faiz
22 306.357 33.927
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.980.869 -2.995.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.980.869 -2.995.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.402.509 3.563.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.383.378 568.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.383.378 4.402.509
Ticari Alacaklar
32.515.417 27.269.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.515.417 27.269.841
Diğer Alacaklar
20.340.709 14.544.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 20.340.709 14.544.739
Stoklar
8 212.912.733 118.157.297
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.016.169 5.418.810
Diğer Dönen Varlıklar
17 29.618.165 24.979.653
ARA TOPLAM
313.786.571 194.772.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.786.571 194.772.849
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 231.075.945 231.063.094
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.393.687 3.902.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 122.338 158.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.496.970 247.029.023
TOPLAM VARLIKLAR
559.283.541 441.801.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 74.969.266 50.812.605
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.782.871 8.002.791
Ticari Borçlar
110.615.343 37.090.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 110.615.343 37.090.533
Diğer Borçlar
16.723.392 12.983.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 12.990.641 10.695.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.732.751 2.288.129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.889.232 8.356.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.864.111 2.034.163
ARA TOPLAM
228.844.215 119.280.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
228.844.215 119.280.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 4.390.474 10.029.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.405.754 4.540.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.405.754 4.540.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 12.705.881 12.858.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.502.109 27.428.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
251.346.324 146.708.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.941.872 295.084.578
Ödenmiş Sermaye
18 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.686.648 146.993.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.686.648 146.993.607
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 149.215.318 149.215.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.528.670 -2.221.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
110.959 110.959
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.973.058 -52.528.583
Net Dönem Karı veya Zararı
25 13.164.253 555.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.655 8.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.937.217 295.092.875
TOPLAM KAYNAKLAR
559.283.541 441.801.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 241.174.032 183.222.026 126.048.557 100.410.681
Satışların Maliyeti
19 -197.921.658 -150.758.478 -105.865.679 -80.374.553
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.252.374 32.463.548 20.182.878 20.036.128
BRÜT KAR (ZARAR)
43.252.374 32.463.548 20.182.878 20.036.128
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.307.789 -10.495.616 -4.505.278 -3.861.493
Pazarlama Giderleri
20 -10.470.675 -7.893.922 -3.903.465 -2.863.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.359.331 2.492.777 1.295.238 1.368.045
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.131.418 -2.540.540 -200.787 -1.174.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.701.823 14.026.247 12.868.586 13.504.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 325.856 1.260.103 51.418 25.474
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.027.679 15.286.350 12.920.004 13.530.306
Finansman Gelirleri
23 7.570.150 2.813.954 4.192.150 1.146.426
Finansman Giderleri
23 -16.522.432 -28.320.257 -4.062.877 -7.542.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.075.397 -10.219.953 13.049.277 7.134.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
75.904 -1.103.061 -532.871 -654.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -27.170 -21.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 75.904 -1.075.891 -532.871 -633.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.151.301 -11.323.014 12.516.406 6.479.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.151.301 -11.323.014 12.516.406 6.479.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.952 1.915 -5.123 1.498
Ana Ortaklık Payları
25 13.164.253 -11.324.929 12.521.529 6.478.199
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07520000 -0,06470000 0,07150000 0,25550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-306.959 -314.961 -339.953 -166.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -383.699 -403.796 -424.941 -214.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.740 88.835 84.988 47.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 76.740 88.835 84.988 47.083
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-306.959 -314.961 -339.953 -166.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.844.342 -11.637.975 12.176.453 6.312.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.952 1.915 -5.123 1.498
Ana Ortaklık Payları
12.857.294 -11.639.890 12.181.576 6.311.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976350


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
31,0746 Değişim: 0,28%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6711 Değişim: 0,10%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7267
Açılış: 33,6386
2.025,09 Değişim: 0,40%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.025,66
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.