" />

KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:36
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.031 -148.031 -148.031
Dönem Karı (Zararı)
-17.803.128 -17.803.128 417 -17.802.711
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -7.495.958 166.000.421 5.296 166.005.717
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.221.711 149.215.318 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875
Transferler
555.525 -555.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.994 32.994
Dönem Karı (Zararı)
642.724 642.724 -7.829 634.895
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.188.717 149.215.318 110.959 -51.973.058 642.724 295.760.296 468 295.760.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.144.772 -25.188.947
Dönem Karı (Zararı)
634.895 -17.802.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.937.379 -2.073.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 2.931.446 2.711.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 5.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.022.869 458.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 1.022.869 458.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.458.003 -5.561.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22,23 -4.458.003 -5.561.566
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -608.775 442.709
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -807.417 -109.308
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.499 -20.190
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -17.499 -20.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.753.138 -5.179.204
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.165 9.209.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -92.165 9.209.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.439.887 -1.704.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.439.887 -1.704.907
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -4.093.194 -6.031.098
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -371.547 -5.811.262
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.028.978 877.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.028.978 877.686
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 6.720.953 -1.719.508
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.450.654 -25.055.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -305.882 -133.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.111.242 -2.488.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.111.242 -2.488.554
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.111.242 -2.488.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.897.798 25.154.083
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.162.454 30.715.649
Kredilerden Nakit Girişleri
5 35.162.454 30.715.649
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.602.249 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -46.602.249 0
Ödenen Faiz
23 -4.714.942 -5.576.544
Alınan Faiz
22 256.939 14.978
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.732 -2.523.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
135.732 -2.523.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.402.509 3.563.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.538.241 1.040.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.538.241 4.402.509
Ticari Alacaklar
27.362.006 27.269.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.362.006 27.269.841
Diğer Alacaklar
17.984.626 14.544.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.984.626 14.544.739
Stoklar
8 122.250.491 118.157.297
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.645.271 5.418.810
Diğer Dönen Varlıklar
17 20.124.739 24.979.653
ARA TOPLAM
202.905.374 194.772.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.905.374 194.772.849
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 230.846.619 231.063.094
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.148.420 3.902.681
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 133.696 158.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.033.735 247.029.023
TOPLAM VARLIKLAR
449.939.109 441.801.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 29.254.132 50.812.605
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.407.139 8.002.791
Ticari Borçlar
58.119.511 37.090.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.119.511 37.090.533
Diğer Borçlar
16.146.533 12.983.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 12.783.339 10.695.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.363.194 2.288.129
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.287.098 8.356.583
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.820.845 2.034.163
ARA TOPLAM
128.035.258 119.280.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.035.258 119.280.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.827.904 10.029.580
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.057.185 4.540.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 5.057.185 4.540.414
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 12.257.998 12.858.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.143.087 27.428.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.178.345 146.708.997
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.760.296 295.084.578
Ödenmiş Sermaye
18 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.026.601 146.993.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.026.601 146.993.607
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 149.215.318 149.215.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.188.717 -2.221.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-51.973.058 -52.528.583
Net Dönem Karı veya Zararı
25 642.724 555.525
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
468 8.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.760.764 295.092.875
TOPLAM KAYNAKLAR
449.939.109 441.801.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 115.125.475 82.811.345 52.860.106 23.514.392
Satışların Maliyeti
19 -92.055.979 -70.383.925 -43.432.634 -20.114.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.069.496 12.427.420 9.427.472 3.400.171
BRÜT KAR (ZARAR)
23.069.496 12.427.420 9.427.472 3.400.171
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.802.511 -6.634.123 -4.169.896 -2.875.831
Pazarlama Giderleri
20 -6.567.210 -5.030.539 -2.892.951 -2.375.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.064.093 1.124.732 1.496.074 555.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.930.631 -1.366.075 -1.207.504 -435.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.833.237 521.415 2.653.195 -1.731.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 274.438 1.234.629 270.656 708.141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.107.675 1.756.044 2.923.851 -1.022.997
Finansman Gelirleri
23 3.378.000 1.667.528 -183.802 317.494
Finansman Giderleri
23 -12.459.555 -20.777.674 -3.297.799 -9.262.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.120 -17.354.102 -557.750 -9.967.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
608.775 -448.609 3.416 -339.493
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -5.900 0 -1.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 608.775 -442.709 3.416 -338.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
634.895 -17.802.711 -554.334 -10.307.079
DÖNEM KARI (ZARARI)
634.895 -17.802.711 -554.334 -10.307.079
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.829 417 819 91
Ana Ortaklık Payları
25 642.724 -17.803.128 -555.153 -10.307.170
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00370000 -0,32020000 -0,00320000 -0,18540000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.994 -148.031 32.994 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 41.242 -189.783 41.242 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.248 41.752 -8.248 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -8.248 41.752 -8.248 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.994 -148.031 32.994 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
667.889 -17.950.742 -521.340 -10.307.079
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.829 417 819 91
Ana Ortaklık Payları
675.718 -17.951.159 -522.159 -10.307.170http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959127


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.