KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2021 - 18:16
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 -1.313.167 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 -44.181.529 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.557.370 -394.232 147.163.138 147.163.138 -8.347.054 -8.347.054 138.816.084 447 138.816.531
Dönem Karı (Zararı)
-8.347.054 -8.347.054 -8.347.054 447 -8.346.607
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
147.557.370 -394.232 147.163.138 147.163.138 147.163.138 147.163.138
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 147.557.370 -1.707.399 145.849.971 145.849.971 110.959 -44.181.529 -8.347.054 -52.528.583 173.644.410 4.970 173.649.380
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 147.557.370 -1.707.399 145.849.971 145.849.971 110.959 -44.181.529 -8.347.054 -52.528.583 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-514.312 -514.312 -514.312 555.525 555.525 41.213 3.327 44.540
Dönem Karı (Zararı)
555.525 555.525 555.525 3.327 558.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-514.312 -514.312 -514.312 -514.312 -514.312
Sermaye Arttırımı
119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.657.948 1.657.948 1.657.948 1.657.948 1.657.948
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 146.993.607 146.993.607 110.959 -52.528.583 555.525 -51.973.058 295.084.578 8.297 295.092.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-72.405.795 -32.326.439
Dönem Karı (Zararı)
558.852 -8.346.607
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.376.468 -15.998.415
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 5.902.814 4.282.584
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.374 -5.935.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.374 440.547
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 124.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.500.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.238.985 1.230.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 1.238.985 1.230.279
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -11.965.318 -10.847.009
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 224.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.429.769 320.885
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -2.923.845 -5.201.462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -69.247 -72.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-65.883.380 -7.173.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.662.041 4.701.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.321.980 -1.408.244
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -33.641.496 -36.427.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -8.145.857 -5.003.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.231.235 19.889.439
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 119.229 11.073.758
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-71.700.996 -31.518.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -704.799 -807.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.681.596 -4.442.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.117 253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.117 253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.688.713 -4.442.611
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.688.713 -4.442.611
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.926.164 37.094.875
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.741.007
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 119.741.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -30.849.525 47.941.884
Ödenen Faiz
23 -12.015.378 -10.877.161
Alınan Faiz
22 50.060 30.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
838.773 326.078
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
838.773 326.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.563.736 3.237.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.402.509 3.563.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.402.509 3.563.736
Ticari Alacaklar
27.269.841 15.618.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 27.269.841 15.618.174
Diğer Alacaklar
14.544.739 5.222.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.544.739 5.222.759
Stoklar
8 118.157.297 84.515.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.418.810 4.343.301
Diğer Dönen Varlıklar
17 24.979.653 17.909.305
ARA TOPLAM
194.772.849 131.173.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
194.772.849 131.173.076
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 231.063.094 230.982.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.902.681 3.307.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 158.248 61.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
247.029.023 246.257.149
TOPLAM VARLIKLAR
441.801.872 377.430.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 50.812.605 84.953.541
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 8.002.791 23.176.243
Ticari Borçlar
37.090.533 40.321.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.090.533 40.321.768
Diğer Borçlar
12.983.803 11.067.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 10.695.674 9.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.288.129 1.690.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 8.356.583 9.820.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.034.163 2.203.200
ARA TOPLAM
119.280.478 171.542.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.280.478 171.542.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.029.580 15.495.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.540.414 3.527.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.540.414 3.527.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 12.858.525 13.215.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.428.519 32.238.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
146.708.997 203.780.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
295.084.578 173.644.410
Ödenmiş Sermaye
18 175.000.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.540.857 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.993.607 145.849.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.993.607 145.849.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 149.215.318 147.557.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.221.711 -1.707.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.528.583 -44.181.529
Net Dönem Karı veya Zararı
25 555.525 -8.347.054
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.297 4.970
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
295.092.875 173.649.380
TOPLAM KAYNAKLAR
441.801.872 377.430.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 275.933.229 176.373.422
Satışların Maliyeti
19 -220.234.335 -152.814.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.698.894 23.559.421
BRÜT KAR (ZARAR)
55.698.894 23.559.421
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.729.436 -12.859.368
Pazarlama Giderleri
20 -11.397.030 -9.540.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.245.011 1.272.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.024.143 -1.511.706
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.793.296 920.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.318.768 8.659.298
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.112.064 9.579.423
Finansman Gelirleri
23 6.419.293 10.141.172
Finansman Giderleri
23 -32.495.577 -27.738.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.035.780 -8.018.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.476.928 -328.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -47.159 -7.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.429.769 -320.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
558.852 -8.346.607
DÖNEM KARI (ZARARI)
558.852 -8.346.607
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.327 447
Ana Ortaklık Payları
25 555.525 -8.347.054
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00320000 -0,15010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-514.312 147.163.138
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 165.794.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -642.890 -505.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.578 -18.126.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 128.578 -18.126.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-514.312 147.163.138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.540 138.816.531
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.327 447
Ana Ortaklık Payları
41.213 138.816.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916129


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.194 Değişim: 0,00% Hacim : 145.590 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.089 29.02.2024 Yüksek 9.215
Açılış: 9.100
31,2971 Değişim: 0,20%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,3570
Açılış: 31,2335
33,8867 Değişim: 0,06%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9525
Açılış: 33,8667
2.055,92 Değişim: 0,15%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.061,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.