KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:03
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.190 -9.699.546 -9.999.736 762 -9.998.974
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.307.185 12.947.069 110.959 -57.839.629 -9.699.546 24.423.731 3.923 24.427.654
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.413 -3.747.491 -4.115.904 1.047 -4.114.857
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.681.580 110.959 -44.181.529 -3.747.491 30.712.422 5.570 30.717.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.119 -27.760.107
Dönem Karı (Zararı)
-4.114.857 -9.998.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.503.485 -6.224.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 3.053.487 1.696.782
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.462 266.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.462 266.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.301.703 902.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 1.301.703 902.410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -1.435.960 -8.323.006
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -252.638 -766.914
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -5.139.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -53.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.698.495 -10.805.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.367.484 -4.449.495
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.596.346 -2.057.026
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -48.692.565 6.653.459
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -4.651.483 540.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 42.728.972 -8.047.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,9,26 7.542.433 -3.445.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
80.153 -27.028.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -628.272 -731.465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.711.901 24.382.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253 154.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253 154.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.712.154 -1.332.212
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.712.154 -1.332.212
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 25.560.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.900.238 2.355.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 6.336.198 10.678.214
Ödenen Faiz
23 -1.460.863 -8.673.677
Alınan Faiz
22 24.903 350.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.218 -1.022.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
640.218 -1.022.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.237.658 5.247.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.877.876 4.224.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.877.876 3.237.658
Ticari Alacaklar
9.370.736 20.760.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.370.736 20.760.682
Diğer Alacaklar
5.410.861 3.814.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.410.861 3.814.515
Stoklar
8 96.905.499 48.212.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.630.517 3.115.845
Diğer Dönen Varlıklar
17 18.270.379 14.133.568
ARA TOPLAM
137.465.868 93.275.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.465.868 93.275.202
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.405.000 5.405.000
Maddi Duran Varlıklar
12 65.082.890 63.113.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.825.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 65.464 10.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.588.386 5.231.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.967.528 73.760.026
TOPLAM VARLIKLAR
217.433.396 167.035.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 57.600.644 49.853.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 27.545.788 24.130.595
Ticari Borçlar
63.161.301 20.432.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 63.161.301 20.432.329
Diğer Borçlar
10.871.141 4.399.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 7.981.391 3.131.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.889.750 1.267.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.606.019 5.492.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.153.858 811.435
ARA TOPLAM
167.938.751 105.119.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.938.751 105.119.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.470.844 23.168.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.199.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.305.809 2.714.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.305.809 2.714.934
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.776.653 27.083.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
186.715.404 132.202.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.712.422 34.828.326
Ödenmiş Sermaye
18 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.681.580 -1.313.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.681.580 -1.313.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.681.580 -1.313.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.181.529 -44.892.560
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -3.747.491 711.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.570 4.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.717.992 34.832.849
TOPLAM KAYNAKLAR
217.433.396 167.035.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 133.471.638 142.364.526 73.320.071 76.484.451
Satışların Maliyeti
19 -116.266.055 -114.930.551 -63.935.752 -57.601.824
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.205.583 27.433.975 9.384.319 18.882.627
BRÜT KAR (ZARAR)
17.205.583 27.433.975 9.384.319 18.882.627
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.422.204 -6.650.103 -3.458.006 -2.242.267
Pazarlama Giderleri
20 -7.090.354 -6.684.016 -2.439.665 -2.357.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.362.126 1.541.324 1.115.115 577.482
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -736.113 -2.093.674 -150.116 -212.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.319.038 13.547.506 4.451.647 14.648.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.620.363 9.619.337 526.099 738.964
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -11.591 -1.836
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.939.401 23.155.252 4.977.746 15.385.342
Finansman Gelirleri
23 9.263.804 8.126.092 7.924.319 7.229.331
Finansman Giderleri
23 -18.186.749 -41.732.724 -6.277.467 -25.484.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.983.544 -10.451.380 6.624.598 -2.869.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
237.100 752.596 -500.036 -138.961
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -15.538 -14.318 -15.538 -12.106
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 252.638 766.914 -484.498 -126.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.746.444 -9.698.784 6.124.562 -3.008.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.746.444 -9.698.784 6.124.562 -3.008.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.047 762 1.237 845
Ana Ortaklık Payları
25 -3.747.491 -9.699.546 6.123.325 -3.009.326
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06740000 -0,17450000 0,11010000 -0,05410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-472.324 -384.859 -180.978 -230.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-472.324 -384.859 -180.978 -230.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -472.324 -384.859 -180.978 -230.270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
103.911 84.668 39.815 50.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
103.911 84.668 39.815 50.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 103.911 84.668 39.815 50.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-368.413 -300.191 -141.163 -179.611
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.114.857 -9.998.975 5.983.399 -3.188.092
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.047 762 1.237 845
Ana Ortaklık Payları
-4.115.904 -9.999.737 5.982.162 -3.188.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.