KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 21:14
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.429 -1.096.376 -1.072.947 -1.072.947
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Transferler
-1.096.376 1.096.376 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.051 67.473.450 67.544.501 67.544.501
Sermaye Arttırımı
179.900.000 3.963.926 -183.863.926 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.587.159 180.979.441
Dönem Karı (Zararı)
67.473.450 -1.096.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.473.450 -1.096.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-64.814.299 3.024.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 830.045 1.073.688
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.108.531 -3.176.233
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 81.758 -178.388
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.026.773 -2.997.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.276 180.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.276 180.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.224.794 28.852.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -58.807 -1.034.547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 10.283.601 29.887.346
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-79.117.416 -25.513.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.671.353 1.912.609
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.628.882
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-13.628.882
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-305.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.246.310 179.051.445
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.336.926 60.373.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.433.636 1.832.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.415.941 54.228.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.079.238 36.556.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.486.303 25.903.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
157.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.587.159 180.979.441
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.926.045 -108.749.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 31.902.720 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.035.482 -109.784.389
Alınan Faiz
58.807 1.034.547
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.934.512 -74.997.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 76.100.000 78.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -81.600.005 -122.389.916
Ödenen Faiz
-10.606.076 -31.139.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 171.569 531.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
404.374 -2.768.298
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
404.374 -2.768.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889.793 4.658.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.294.167 1.889.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.233.101 2.068.262
Ticari Alacaklar
542.977 9.144.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 542.977 9.144.998
Diğer Alacaklar
238.601 157.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
238.601 157.398
Stoklar
7 101.429.318 135.872.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 90.765 80.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 7.569 157.138
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.494.024 2.003
ARA TOPLAM
108.036.355 147.482.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.036.355 147.482.615
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
228.399.209 215.098.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 228.399.209 201.559.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 13.538.767
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 171.705.864 179.770.884
Maddi Duran Varlıklar
11 2.951 6.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
400.108.553 394.876.202
TOPLAM VARLIKLAR
508.144.908 542.358.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.599.995 77.422.475
Ticari Borçlar
6, 20 17.175.078 77.322.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 7.836.296 58.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.338.782 18.651.945
Diğer Borçlar
20.955.340 35.603.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 20.877.730 35.235.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.610 367.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 7.372.781 29.476.609
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.671.353 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.127 828.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
118.224 89.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.903 738.383
ARA TOPLAM
118.896.674 220.652.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
118.896.674 220.652.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
198.020 200.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.020 200.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.094.694 220.853.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
389.050.214 321.505.713
Ödenmiş Sermaye
13 253.000.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.648 29.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.648 29.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.648 29.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.512.190 243.472.492
Net Dönem Karı veya Zararı
67.473.450 -1.096.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
389.050.214 321.505.713
TOPLAM KAYNAKLAR
508.144.908 542.358.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 110.235.739 85.225.613
Satışların Maliyeti
14 -90.507.777 -85.264.104
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.727.962 -38.491
BRÜT KAR (ZARAR)
19.727.962 -38.491
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.930.248 -7.296.392
Pazarlama Giderleri
0 -1.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 93.202.032 74.006.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -27.195.927 -38.034.932
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.803.819 28.635.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 674.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.803.819 29.309.978
Finansman Gelirleri
17 1.183.734 1.869.421
Finansman Giderleri
17 -10.842.750 -30.363.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.144.803 816.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.671.353 -1.912.609
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.671.353 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.912.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.473.450 -1.096.376
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.473.450 -1.096.376
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.473.450 -1.096.376
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 19 0,27000000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.051 23.429
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
71.051 23.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
71.051 23.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.051 23.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.544.501 -1.072.947
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
67.544.501 -1.072.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914282


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6554 Değişim: 0,44%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6605
Açılış: 32,5128
35,0177 Değişim: 0,38%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.443,91 Değişim: 0,35%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,42
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.