KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 19:19
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -3.378 234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649
Transferler
13 49.145.977 -49.145.977 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
670 6.913.444 6.914.114 6.914.114
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -2.708 283.208.027 6.913.444 320.118.763 320.118.763
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.061 12.791.036 12.785.975 12.785.975
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 1.107 6.000.000 243.472.492 12.791.036 335.364.635 335.364.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.597.347 35.251.292
Dönem Karı (Zararı)
12.791.036 6.913.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.791.036 6.913.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.309.418 32.059.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 237.623 326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.071.250 1.364.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.071.250 1.364.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.826 3.693
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.168.996 5.977.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -212.204 -136.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 8.381.200 6.113.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.756.142 24.714.150
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.912.609
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-714.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.503.107 -3.722.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.980.891 -36.671.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.033.157 5.141.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.238.484 22.256.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.554.266 5.451.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.239.591 100.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.597.347 35.251.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.976.095 -31.659.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.188.299 -31.795.801
Alınan Faiz
212.204 136.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.495.198 -3.919.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.000.000 38.100.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 16.000.000 38.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.995.866 -33.232.264
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.030.860
Ödenen Faiz
-10.856.906 -4.812.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
357.574 56.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.873.946 -327.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.873.946 -327.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.737.386 1.628.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.863.440 1.301.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.136.993 5.368.513
Ticari Alacaklar
30.902.906 4.353.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 714.528 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.188.378 4.353.431
Diğer Alacaklar
1.087.759 1.248.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.087.759 1.248.158
Stoklar
7 171.935.758 187.103.020
Peşin Ödenmiş Giderler
8 191.976 299.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 32.259 82.501
Diğer Dönen Varlıklar
9 450.207 451.608
ARA TOPLAM
206.737.858 198.906.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.737.858 198.906.550
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
256.256.087 254.570.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 256.256.087 254.570.842
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 73.008.429 71.056.908
Maddi Duran Varlıklar
11 8.763 9.608
Peşin Ödenmiş Giderler
784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 1.912.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
329.274.592 327.550.496
TOPLAM VARLIKLAR
536.012.450 526.457.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 95.034.624 65.620.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.666.566 48.841.969
Ticari Borçlar
38.211.803 40.766.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 38.211.803 40.766.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
123.447 174.829
Diğer Borçlar
863.123 1.556.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
33.026.898 12.861.338
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
8 33.026.898 12.861.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
751.455 25.411.500
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 731.012 25.411.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.443 0
ARA TOPLAM
192.677.916 195.232.902
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.677.916 195.232.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 7.892.216 8.602.659
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.683 42.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
77.683 42.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.969.899 8.645.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.647.815 203.878.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
335.364.635 322.578.660
Ödenmiş Sermaye
13 73.100.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.107 6.168
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.000.000 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.472.492 234.108.027
Net Dönem Karı veya Zararı
12.791.036 9.364.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
335.364.635 322.578.660
TOPLAM KAYNAKLAR
536.012.450 526.457.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 15.369.000 21.101.964
Satışların Maliyeti
14 -15.190.482 -24.452.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.518 -3.350.146
BRÜT KAR (ZARAR)
178.518 -3.350.146
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.507.227 -1.102.389
Pazarlama Giderleri
-168.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 24.764.537 26.755.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -765.910 -4.153.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.669.918 17.981.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.669.918 17.981.616
Finansman Gelirleri
17 466.246 376.984
Finansman Giderleri
17 -8.432.519 -11.445.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.703.645 6.913.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.791.036 6.913.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.791.036 6.913.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.791.036 6.913.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.061 670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.061 670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18 -5.061 670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.061 670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.785.975 6.914.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.785.975 6.914.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758925


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.