KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 20:45
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 280.194.405 297.194.405 297.194.405
Dönem Karı (Zararı)
-3.916.465 -3.916.465 -3.916.465
Sermaye Arttırımı
12 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 -3.916.465 306.277.940 306.277.940
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Transferler
49.144.481 -49.144.481 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.233.079 17.233.079 17.233.079
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 329.338.886 17.233.079 376.571.965 376.571.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.735.495 16.307.282
Dönem Karı (Zararı)
17.233.079 -3.916.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.849.573 3.789.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.356 189
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.964.673 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.789.233 4.890.197
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.008.844 -337.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 13.798.077 5.227.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.899.135 -121.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 -979.099
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
47.795.483 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-872.691 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.652.843 16.433.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.836.515 483.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.147.406 238.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.147.406 238.455
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
45.786.590 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
389.420 -92.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.539.246 15.804.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.735.495 16.307.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.263.424 61.562.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.326 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.259.942 0
Alınan Faiz
16 2.008.844 337.458
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
61.224.942
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.931.706 -92.121.177
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.600.000 470.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.442.868 -109.400.485
Ödenen Faiz
-15.608.733 -4.429.120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.480.105 21.237.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459.635 -14.251.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-459.635 -14.251.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.622.126 15.019.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.162.491 768.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.187.909 2.167.439
Ticari Alacaklar
22.568.482 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 8.352.027 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.216.455 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.109.116 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.109.116 926.216
Stoklar
7 257.171.555 297.913.230
Peşin Ödenmiş Giderler
8 323.603 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 20.254 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.500 206.578
ARA TOPLAM
284.383.419 327.977.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
284.383.419 327.977.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 40.000.000 40.000.000
Ticari Alacaklar
253.619.576 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 253.619.576 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
7 20.507.295 21.587.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 25.149.942 16.890.000
Maddi Duran Varlıklar
10 11.299 329
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.257.245 5.016.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.545.886 326.047.310
TOPLAM VARLIKLAR
636.929.305 654.024.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 63.518.790 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 48.101.988 66.644.388
Ticari Borçlar
37.812.388 37.422.968
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 37.812.388 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
114.727 147.353
Diğer Borçlar
10.422.794 27.423.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 10.422.794 27.423.217
Ertelenmiş Gelirler
72.678.675 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 7.790 169.428
ARA TOPLAM
232.657.152 246.186.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.657.152 246.186.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 27.700.188 48.499.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.700.188 48.499.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.357.340 294.685.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
376.571.965 359.338.886
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
329.338.886 280.194.405
Net Dönem Karı veya Zararı
17.233.079 49.144.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
376.571.965 359.338.886
TOPLAM KAYNAKLAR
636.929.305 654.024.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 47.513.073 26.438.967 0
Satışların Maliyeti
13 -45.772.367 -21.350.959 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.740.706 5.088.008 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.740.706 5.088.008 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.625.433 -672.229 -1.537.582 -672.229
Pazarlama Giderleri
14 -183.500 -15.100 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 45.850.916 3.714.726 19.521.805 3.714.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -13.841.115 -176.888 -9.687.931 -176.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.941.574 2.865.609 13.369.200 2.865.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.941.574 2.865.609 13.369.200 2.865.609
Finansman Gelirleri
16 2.750.482 7.862.690 2.406.418 7.862.690
Finansman Giderleri
16 -16.458.977 -15.623.863 -5.238.274 -15.623.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.233.079 -4.895.564 10.537.344 -4.895.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 979.099 979.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 979.099 979.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.233.079 -3.916.465 10.537.344 -3.916.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.233.079 -3.916.465 10.537.344 -3.916.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.233.079 -3.916.465 10.537.344 -3.916.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.233.079 -3.916.465 10.537.344 -3.916.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.233.079 -3.916.465 10.537.344 -3.916.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704436


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.