KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 20:42
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 6.112.000 234.062.050 257.174.050 257.174.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.378 3.316.609 49.145.977 52.459.208 52.459.208
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
14 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-9.428.609 -9.428.609 -9.428.609
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -3.378 0 234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -3.378 0 234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649
Transferler
49.145.977 -49.145.977 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
670 670 670
Dönem Karı (Zararı)
6.913.444 6.913.444 6.913.444
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -2.708 283.208.027 6.913.444 320.118.763 320.118.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.251.292
Dönem Karı (Zararı)
6.913.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.059.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.364.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.364.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.693
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.977.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -136.420
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 6.113.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.714.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.722.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.671.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.141.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.256.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.451.216
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.251.292
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.659.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.795.801
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.795.801
Alınan Faiz
136.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.919.008
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.232.264
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.030.860
Ödenen Faiz
-4.812.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 56.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.097
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.097
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.628.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.301.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.789.627 2.173.469
Ticari Alacaklar
17.837.725 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 11.596.613 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.241.112 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.108.805 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.108.805 926.216
Stoklar
6 274.292.214 297.913.230
Peşin Ödenmiş Giderler
7 55.539 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 20.572 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
8 458.700 544.290
ARA TOPLAM
295.563.182 328.321.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.563.182 328.321.034
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
265.041.551 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 265.041.551 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
6 20.507.295 21.587.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 62.998.447 30.129.180
Maddi Duran Varlıklar
10 6.778 329
Peşin Ödenmiş Giderler
5.016.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.507.945 1.508.113
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
350.062.545 300.794.603
TOPLAM VARLIKLAR
645.625.727 629.115.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 74.183.794 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 49.694.013 66.644.388
Ticari Borçlar
42.874.184 37.422.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
40.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.833.299 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
134.001 167.470
Diğer Borçlar
44.564.357 48.595.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 44.564.357 48.595.217
Ertelenmiş Gelirler
7 69.060.020 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 2.021.183 169.921
ARA TOPLAM
282.531.552 267.378.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
282.531.552 267.378.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 42.939.896 48.499.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.516 32.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.516 32.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.975.412 48.532.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.506.964 315.910.988
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.118.763 313.204.649
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.708 -3.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
283.208.027 234.062.050
Net Dönem Karı veya Zararı
6.913.444 49.145.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.118.763 313.204.649
TOPLAM KAYNAKLAR
645.625.727 629.115.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 21.101.964
Satışların Maliyeti
13 -24.452.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.350.146
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.350.146
Pazarlama Giderleri
14 -168.400
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -1.102.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 26.755.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -4.153.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.981.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.981.616
Finansman Gelirleri
16 376.984
Finansman Giderleri
16 -11.445.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.913.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.913.444
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.913.444
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.913.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.914.114
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.914.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682605


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,22% Hacim : 9.540 Mio.TL Son veri saati : 14:18
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.434
Açılış: 1.432
9,3159 Değişim: 0,23%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,8461 Değişim: 0,18%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
534,31 Değişim: 1,08%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.