KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:30
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.840 -2.543.131
Dönem Karı (Zararı)
-1.274.604 -3.290.290
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.274.604 -3.290.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
252.672 917.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
316.828 80.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,13 165.074 80.536
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 151.754 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.468 869.648
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,21 12.468 869.648
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -76.624 -32.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
916.092 -231.181
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.401.247 99.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.401.247 4.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.371 -39.126
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.826 -39.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.000.633 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
546.911 -149.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
528.368 -162.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.543 12.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.044 -73.850
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
394.044 -73.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
347.380 -68.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
347.380 -68.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-105.840 -2.603.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -31.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 91.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
863.962 6.784.673
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 53.860.401
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 0 53.860.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.420 -4.123.593
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.206.224
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
21 -18.420 -917.369
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
212.032 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -42.916.897
Ödenen Faiz
0 -196.064
Alınan Faiz
20 5.952 206.503
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
664.398 -45.677
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.122 4.241.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.122 4.241.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.966 683.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 860.088 4.924.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.132 -3.290.290 -3.341.422 -3.341.422
Sermaye Arttırımı
15 53.460.000 0 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
15 142.560.000 2.481.981 517.746 -184.514 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -3.290.290 124.926.930 124.926.930
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
142.560.000 2.481.981 517.746 -269.819 1.187.526 29 15.151.199 143.283.114 143.283.114
Transferler
15.151.199 -15.151.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.278 -1.274.604 -1.372.882 -1.372.882
Dönem Sonu Bakiyeler
15 142.560.000 2.481.981 517.746 -368.097 1.187.526 29.000.000 -32.194.320 -1.274.604 141.910.232 141.910.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 860.088 766.364
Ticari Alacaklar
5 2.660.580 1.411.088
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.660.580 1.411.088
Diğer Alacaklar
7 654 29.025
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 455 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 199 29.025
Stoklar
8 9.842.972 10.843.605
Peşin Ödenmiş Giderler
14 201.308 267.826
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 201.308 267.826
Diğer Dönen Varlıklar
14 52.456 52.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 52.456 52.158
ARA TOPLAM
13.618.058 13.370.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.618.058 13.370.066
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.207.023 2.130.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 128.481.000 128.481.000
Peşin Ödenmiş Giderler
14 111.957 111.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 111.957 111.959
Diğer Duran Varlıklar
14 2.013.193 2.294.348
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 2.013.193 2.294.348
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
133.041.526 133.246.059
TOPLAM VARLIKLAR
146.659.584 146.616.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2.250.452 1.703.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 730.943 202.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.519.509 1.500.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 225.779 177.472
Diğer Borçlar
778.348 535.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 673.317 461.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 105.031 74.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 547.862 236.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 547.862 236.487
Kısa Vadeli Karşılıklar
493.927 347.155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 493.927 347.155
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 30.274 26.767
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 30.274 26.767
ARA TOPLAM
4.326.642 3.026.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.326.642 3.026.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 422.710 306.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 422.710 306.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.710 306.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.749.352 3.333.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.910.232 143.283.114
Ödenmiş Sermaye
15 142.560.000 142.560.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 517.746 517.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-368.097 -269.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.097 -269.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-368.097 -269.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.187.526 1.187.526
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
15 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
15 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -32.194.320 -47.345.519
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.274.604 15.151.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.910.232 143.283.114
TOPLAM KAYNAKLAR
146.659.584 146.616.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.793.250 709.019
Satışların Maliyeti
16 -2.549.763 -726.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.487 -17.130
BRÜT KAR (ZARAR)
243.487 -17.130
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.379.691 -2.371.111
Pazarlama Giderleri
17 -40.792 -29.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 153 91.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.176.843 -2.325.789
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -151.755 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 76.624 32.433
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.251.974 -2.293.356
Finansman Gelirleri
20 5.952 206.503
Finansman Giderleri
21 -28.582 -1.203.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.274.604 -3.290.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.274.604 -3.290.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.274.604 -3.290.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.274.604 -3.290.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,00900000 -0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Zarar -0,00900000 -0,02300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13 -98.278 -51.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -98.278 -51.132
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-98.278 -51.132
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.372.882 -3.341.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.372.882 -3.341.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026791


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9405 Değişim: 0,14%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3347 Değişim: -0,09%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.456,50 Değişim: -0,53%
Düşük 2.452,56 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.