KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 19:02
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.068 0 -7.843.305 -7.841.237 -7.841.237
Dönem Sonu Bakiyeler
16 89.100.000 2.481.981 117.345 -75.197 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.843.305 74.128.184 74.128.184
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-139.660 -5.297.873 -5.437.533 -5.437.533
Sermaye Arttırımı
16 53.460.000 0 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
16 142.560.000 2.481.981 517.746 -273.042 200.368 206.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
788.146 6.527.616
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 788.146 6.527.616
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11.680 -59.537
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 11.680 -59.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.835 3.271.189
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-459.690 -663.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232 -79.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-554.922 -583.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.433 -23.006
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -25.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.433 2.792
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
574.889 2.697.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-418.071 426.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-230.495 94.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-187.576 332.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.727 51.625
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
215.727 51.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.743 781.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
141.743 781.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.314.376 2.159.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -141.674 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 94.873 9.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.359.952 -1.597.981
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 53.860.401 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.458.881 -8.433.962
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.523.092 -3.105.352
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-935.789 -5.328.610
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-42.754.587 7.126.611
Ödenen Faiz
6,22 -301.046 -1.144.641
Alınan Faiz
21 395.771 5.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-381.706 -151.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.225 570.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.225 570.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 683.422 134.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 682.197 705.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.071.319 690.837
Ticari Alacaklar
5 1.631.212 1.466.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.631.212 1.371.532
Diğer Alacaklar
8 96.819 31.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 96.819 31.386
Stoklar
9 11.137.559 11.712.448
Peşin Ödenmiş Giderler
15 118.097 311.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 118.097 311.509
Diğer Dönen Varlıklar
15 51.554 31.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 51.554 31.717
ARA TOPLAM
14.106.560 14.244.661
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.106.560 14.244.661
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.861.778 1.873.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 107.514.000 107.514.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.757 76.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.757 76.757
Diğer Duran Varlıklar
15 2.324.768 2.292.935
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 2.324.768 2.292.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.005.656 111.985.503
TOPLAM VARLIKLAR
126.112.216 126.230.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 455.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 455.021
Banka Kredileri
6 0 455.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.127.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 5.127.186
Banka Kredileri
6 0 5.120.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 6.198
Ticari Borçlar
7 1.511.310 1.923.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.127 238.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.503.183 1.684.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 120.837 182.184
Diğer Borçlar
402.228 43.218.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 294.816 43.049.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 107.412 168.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 519.484 188.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 519.484 188.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
345.330 387.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 345.330 387.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 85.068 77.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 85.068 77.839
ARA TOPLAM
2.984.257 51.559.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.984.257 51.559.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 297.140 262.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 297.140 262.913
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
297.140 262.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.281.397 51.822.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
122.830.819 74.407.951
Ödenmiş Sermaye
16 142.560.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 517.746 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-273.042 -133.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-273.042 -133.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -273.042 -133.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.187.526 1.187.526
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
16 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -47.345.519 -39.840.166
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.297.873 -7.505.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
122.830.819 74.407.951
TOPLAM KAYNAKLAR
126.112.216 126.230.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.650.275 6.302.910 1.080.115 3.723.253
Satışların Maliyeti
17 -2.735.757 -5.577.296 -1.147.651 -3.192.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-85.482 725.614 -67.536 530.266
BRÜT KAR (ZARAR)
-85.482 725.614 -67.536 530.266
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.859.254 -1.725.641 -530.882 -581.713
Pazarlama Giderleri
18 -78.934 -141.944 -42.558 -92.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 110.399 9.224 39.650 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -195.223 0 -125.443 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.108.494 -1.132.747 -726.769 -144.258
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -200.368 -206.544 -200.368 63.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -11.680 59.537 -29.604 41.253
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.320.542 -1.279.754 -956.741 -39.386
Finansman Gelirleri
21 395.771 5.776 43.321 53
Finansman Giderleri
22 -1.373.102 -6.569.327 -29.763 -5.775.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.297.873 -7.843.305 -943.183 -5.814.834
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar -0,03700000 -0,08800000 -0,00700000 -0,06500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Zarar -0,03700000 -0,08800000 -0,00700000 -0,06500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -139.660 2.068 -16.297 942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -139.660 2.068 -16.297 942
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.660 2.068 -16.297 942
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.437.533 -7.841.237 -959.480 -5.813.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.437.533 -7.841.237 -959.480 -5.813.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973748


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.