KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:50
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.126 -2.028.471 -2.027.345 -2.027.345
Dönem Sonu Bakiyeler
16 89.100.000 2.481.981 117.345 -76.139 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -2.028.471 79.942.076 79.942.076
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.363 -4.354.690 -4.478.053 -4.478.053
Sermaye Arttırımı
16 53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
16 142.560.000 2.481.981 517.746 -256.745 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -4.354.690 123.790.299 123.790.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.676.172 3.693
Dönem Karı (Zararı)
-4.354.690 -2.028.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.354.690 -2.028.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
882.118 1.060.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 0 5.208
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92.802 312.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.802 41.950
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 270.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
807.240 761.431
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21,22 807.240 761.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.924 -18.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-243.029 962.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.587 -663.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232 -63.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-163.819 -599.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.101 -12.592
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -16.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.101 3.514
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
225.900 816.699
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-244.564 470.555
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-230.495 77.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.069 393.260
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.467 252.340
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-119.467 252.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.412 98.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-42.412 98.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.715.601 -5.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -31.320 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 70.749 9.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.047.499 11.032
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 53.860.401 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 1.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.952.468 -1.570.422
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.952.468 -1.570.422
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-42.789.030 1.437.000
Ödenen Faiz
6,22 -1.208.920 -597.210
Alınan Faiz
21 352.450 5.723
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-214.934 -264.059
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.327 14.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.327 14.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 683.422 134.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.054.749 149.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.277.098 690.837
Ticari Alacaklar
5 1.464.601 1.466.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.464.601 1.371.532
Diğer Alacaklar
8 25.285 31.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.285 31.386
Stoklar
9 11.486.548 11.712.448
Peşin Ödenmiş Giderler
15 221.565 311.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 221.565 311.509
Diğer Dönen Varlıklar
15 49.387 31.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 49.387 31.717
ARA TOPLAM
15.524.484 14.244.661
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.524.484 14.244.661
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.891.382 1.873.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 107.514.000 107.514.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.757 76.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 76.757 76.757
Diğer Duran Varlıklar
15 2.484.676 2.292.935
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 2.484.676 2.292.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.195.168 111.985.503
TOPLAM VARLIKLAR
127.719.652 126.230.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 455.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 455.021
Banka Kredileri
6 0 455.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 574.868 5.127.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 574.868 5.127.186
Banka Kredileri
6 574.868 5.120.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.198
Ticari Borçlar
7 1.684.259 1.923.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.127 238.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.676.132 1.684.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 222.500 182.184
Diğer Borçlar
370.202 43.218.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 260.373 43.049.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 109.829 168.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 179.644 188.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 179.644 188.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 456.206 387.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 456.206 387.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 62.689 77.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 62.689 77.839
ARA TOPLAM
3.550.368 51.559.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.550.368 51.559.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 378.985 262.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 378.985 262.913
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
378.985 262.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.929.353 51.822.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.790.299 74.407.951
Ödenmiş Sermaye
16 142.560.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
517.746 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -256.745 -133.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -256.745 -133.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -256.745 -133.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.187.526 1.187.526
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
16 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -47.345.519 -39.840.166

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: 0,19% Hacim : 10.549 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8279 Değişim: -0,43%
Düşük 8,8214 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3409 Değişim: -0,89%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
498,09 Değişim: -0,19%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.