KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 - 14:08
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.965 -1.091.429 -1.109.394 -1.109.394
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -95.230 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -1.091.429 80.860.027 80.860.027
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -133.382 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -7.505.353 74.407.951 74.407.951
Transferler
-7.505.353 7.505.353 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.132 -3.290.290 -3.341.422 -3.341.422
Sermaye Arttırımı
18 53.460.000 400.401 53.860.401 53.860.401
Dönem Sonu Bakiyeler
18 142.560.000 2.481.981 517.746 -184.514 1.187.526 29.000.000 -47.345.519 -3.290.290 124.926.930 124.926.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.336.458 747.255
Dönem Karı (Zararı)
-3.290.290 -1.091.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.290.290 -1.091.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.124.424 752.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 0 2.960
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.536 289.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.536 16.285
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 273.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.076.321 477.376
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.076.321 477.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -32.433 -17.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-231.181 1.076.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
99.810 -268.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.232 -41.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.578 -227.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.126 -5.613
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.126 2.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 579.633
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.512 583.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.443 35.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.931 547.993
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.850 46.896
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.850 46.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.503 141.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-68.503 141.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.397.047 738.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -31.320 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 91.909 9.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.578.000 -738.676
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.860.401 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 53.860.401 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.206.224 -1.304.683
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.206.224 -1.304.683
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-43.834.436 1.102.255
Ödenen Faiz
6 -196.064 -429.818
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.677 -106.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.241.542 8.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.241.542 8.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 683.422 134.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.924.964 143.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.978.056 690.837
Ticari Alacaklar
5 1.275.044 1.466.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 95.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.275.044 1.371.532
Diğer Alacaklar
8 70.512 31.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 70.512 31.386
Stoklar
9 11.712.448 11.712.448
Peşin Ödenmiş Giderler
17 198.033 311.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 198.033 311.509
Diğer Dönen Varlıklar
17 42.040 31.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 42.040 31.717
ARA TOPLAM
18.276.133 14.244.661
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.276.133 14.244.661
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.905.891 1.873.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 107.514.000 107.514.000
Maddi Duran Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.757 76.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.757 76.757
Diğer Duran Varlıklar
17 2.464.592 2.292.935
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 2.464.592 2.292.935
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.189.593 111.985.503
TOPLAM VARLIKLAR
130.465.726 126.230.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 115.070 455.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 115.070 455.021
Banka Kredileri
6 115.070 455.021
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.223.987 5.127.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.223.987 5.127.186
Banka Kredileri
6 2.223.987 5.120.988
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.198
Ticari Borçlar
7 1.773.484 1.923.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 76.179 238.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.697.305 1.684.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 133.828 182.184
Diğer Borçlar
283.789 43.218.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 132.336 43.049.402
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 151.453 168.628
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 192.825 188.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 192.825 188.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 456.021 387.433
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 456.021 387.433
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 65.118 77.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 65.118 77.839
ARA TOPLAM
5.244.122 51.559.300
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.244.122 51.559.300
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
16 294.674 262.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 294.674 262.913
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.674 262.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.538.796 51.822.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.926.930 74.407.951
Ödenmiş Sermaye
18 142.560.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
517.746 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -184.514 -133.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -184.514 -133.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -184.514 -133.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -47.345.519 -39.840.166
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.290.290 -7.505.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.926.930 74.407.951
TOPLAM KAYNAKLAR
130.465.726 126.230.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 709.019 1.747.499
Satışların Maliyeti
19 -726.149 -1.509.587
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-17.130 237.912
BRÜT KAR (ZARAR)
-17.130 237.912
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.371.111 -553.827
Pazarlama Giderleri
20 -29.457 -36.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 91.909 9.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.325.789 -343.190
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 0 -273.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 32.433 17.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.293.356 -599.451
Finansman Gelirleri
23 206.503 4.097
Finansman Giderleri
24 -1.203.437 -496.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.290.290 -1.091.429
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.290.290 -1.091.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.290.290 -1.091.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.290.290 -1.091.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02300000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02300000 -0,01200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -51.132 -17.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -51.132 -17.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.132 -17.965
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.341.422 -1.109.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-3.341.422 -1.109.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,00% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,6198 Değişim: 0,05%
Düşük 8,6072 17.06.2021 Yüksek 8,6354
Açılış: 8,6158
10,3605 Değişim: 0,18%
Düşük 10,3344 17.06.2021 Yüksek 10,3693
Açılış: 10,3419
505,86 Değişim: 0,76%
Düşük 501,39 17.06.2021 Yüksek 505,91
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.