KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:17
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.584 -5.591.013 -5.635.597 -5.635.597
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -102.572 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -5.591.013 84.555.261 84.555.261
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.126 -2.028.471 -2.027.345 -2.027.345
Dönem Sonu Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -76.139 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -2.028.471 79.942.076 79.942.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.416 -264.906
Dönem Karı (Zararı)
-2.028.471 -5.591.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.066.191 2.336.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.208 119.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
312.113 636.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.950 90.094
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
270.163 546.905
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
767.154 1.507.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 767.154 1.507.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -18.284 72.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
962.472 3.000.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-663.330 261.942
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.531 -67.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-599.799 329.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.592 44.201
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.106 -15.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.514 59.526
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
816.699 3.260.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
470.555 320.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
77.295 51.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
393.260 268.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.800 -821.638
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
98.800 -821.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
252.340 -65.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
252.340 -65.356
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
192 -253.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -13.146
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 9.224 2.235
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.309 190.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.570.422 -2.558.735
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.437.000 4.261.586
Ödenen Faiz
6 -597.210 -1.522.249
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-264.059 9.633
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.725 -74.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.725 -74.671
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.424 132.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 149.149 57.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 484.269 205.484
Ticari Alacaklar
5 2.014.895 1.630.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 63.531 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.951.364 1.630.953
Diğer Alacaklar
8 44.698 32.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 16.106 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 28.592 32.106
Stoklar
9 14.696.684 15.513.383
Peşin Ödenmiş Giderler
17 194.483 203.772
Diğer Dönen Varlıklar
17 31.709 30.886
ARA TOPLAM
17.466.738 17.616.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.466.738 17.616.584
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.901.936 1.883.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.145.000 106.145.000
Maddi Duran Varlıklar
11 993 6.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 112
Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.756 76.756
Diğer Duran Varlıklar
17 1.808.878 2.052.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.161.916 110.392.714
TOPLAM VARLIKLAR
127.628.654 128.009.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 999.593 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.975.321 5.424.710
Ticari Borçlar
7 2.408.768 1.938.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 478.658 401.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.930.110 1.536.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 282.140 143.073
Diğer Borçlar
35.426.312 33.956.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 35.250.091 33.813.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 176.221 143.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 352.419 446.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
352.419 446.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 425.872 403.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 44.082 22.620
ARA TOPLAM
46.914.507 42.335.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.914.507 42.335.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 496.022 3.446.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 276.049 257.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
276.049 257.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
772.071 3.704.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.942.076 81.969.421
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-76.139 -77.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.139 -77.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.139 -77.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -39.840.166 -31.638.006
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.028.471 -8.202.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.942.076 81.969.421
TOPLAM KAYNAKLAR
127.628.654 128.009.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.579.657 5.452.095 832.158 1.793.478
Satışların Maliyeti
19 -2.384.309 -4.616.815 -874.722 -1.750.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
195.348 835.280 -42.564 43.208
BRÜT KAR (ZARAR)
195.348 835.280 -42.564 43.208
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.143.928 -1.487.943 -590.101 -709.486
Pazarlama Giderleri
20 -49.133 -146.203 -12.634 -37.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.224 184.302 0 181.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-988.489 -614.564 -645.299 -523.149
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -270.163 -572.002 3.310 -566.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 18.284 -72.211 1.072 -73.591
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.240.368 -1.258.777 -640.917 -1.163.127
Finansman Gelirleri
23 5.723 13.221 1.626 6.044
Finansman Giderleri
24 -793.826 -4.345.457 -297.751 -2.168.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.028.471 -5.591.013 -937.042 -3.325.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 26 -0,02300000 -0,06300000 -0,01100000 -0,03700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp -0,02300000 -0,06300000 -0,01100000 -0,03700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.126 -44.584 19.091 -9.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.126 -44.584 19.091 -9.845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.126 -44.584 19.091 -9.845
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.027.345 -5.635.597 -917.951 -3.335.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.027.345 -5.635.597 -917.951 -3.335.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863849


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.