KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:45
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.739 -2.265.049 -2.299.788 -2.299.788
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -92.727 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -2.265.049 87.891.070 87.891.070
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -77.265 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -8.202.160 81.969.421 81.969.421
Transferler
-8.202.160 8.202.160 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.965 -1.091.429 -1.109.394 -1.109.394
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -95.230 1.187.526 29.000.000 -39.840.166 -1.091.429 80.860.027 80.860.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
747.255 592.318
Dönem Karı (Zararı)
-1.091.429 -2.265.049
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
752.882 927.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.960 60.152
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
289.758 54.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16.285 73.844
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
273.473 -19.481
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
477.376 814.700
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 477.376 814.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -17.212 -1.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.076.578 1.928.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.862 -15.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.757 -36.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-227.105 20.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.613 46.329
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.959 -7.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.346 54.187
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
579.633 2.245.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
583.442 -45.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
35.449 31.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
547.993 -76.771
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.896 -351.144
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
46.896 -351.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
141.082 48.319
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
141.082 48.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
738.031 591.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 9.224 1.304
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-738.676 -353.274
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.304.683 -1.294.763
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.102.255 1.931.612
Ödenen Faiz
6 -429.818 -821.456
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-106.430 -168.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.579 239.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.579 239.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.424 132.164
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.003 371.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 320.493 205.484
Ticari Alacaklar
5 1.617.118 1.630.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 41.757 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.575.361 1.630.953
Diğer Alacaklar
8 37.716 32.106
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.959 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.757 32.106
Stoklar
9 14.933.750 15.513.383
Peşin Ödenmiş Giderler
17 181.846 203.772
Diğer Dönen Varlıklar
17 31.500 30.886
ARA TOPLAM
17.122.423 17.616.584
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.122.423 17.616.584
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 228.353 228.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
228.353 228.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.900.864 1.883.652
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.145.000 106.145.000
Maddi Duran Varlıklar
11 3.241 6.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 112
Peşin Ödenmiş Giderler
17 76.756 76.756
Diğer Duran Varlıklar
17 1.932.982 2.052.752
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.287.196 110.392.714
TOPLAM VARLIKLAR
127.409.619 128.009.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.697.448 5.424.710
Ticari Borçlar
7 2.521.655 1.938.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 436.812 401.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.084.843 1.536.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 169.242 143.073
Diğer Borçlar
35.113.161 33.956.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 34.915.346 33.813.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 197.815 143.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 400.163 446.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
400.163 446.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 409.852 403.213
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 35.735 22.620
ARA TOPLAM
44.347.256 42.335.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.347.256 42.335.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.916.841 3.446.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 285.495 257.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
285.495 257.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.336 3.704.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.549.592 46.039.877
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.860.027 81.969.421
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.230 -77.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.230 -77.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.230 -77.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -39.840.166 -31.638.006
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.091.429 -8.202.160
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.860.027 81.969.421
TOPLAM KAYNAKLAR
127.409.619 128.009.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.747.499 3.658.617
Satışların Maliyeti
19 -1.509.587 -2.866.545
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.912 792.072
BRÜT KAR (ZARAR)
237.912 792.072
Genel Yönetim Giderleri
20 -553.827 -778.457
Pazarlama Giderleri
20 -36.499 -108.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.224 3.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-343.190 -91.415
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -273.473 -5.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 17.212 1.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-599.451 -95.650
Finansman Gelirleri
23 4.097 7.177
Finansman Giderleri
24 -496.075 -2.176.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.091.429 -2.265.049
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.091.429 -2.265.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.091.429 -2.265.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.091.429 -2.265.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 26 -0,01200000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,01200000 -0,02500000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.965 -34.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -17.965 -34.739
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.965 -34.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.109.394 -2.299.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.109.394 -2.299.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848301


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5118 Değişim: 0,19%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,6026 Değişim: 0,17%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.491,32 Değişim: 0,20%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.