KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:54
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.196 -2.337.655 -2.378.851 -2.378.851
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -22.340 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -2.337.655 96.851.823 96.851.823
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.406 -7.614.717 -7.688.123 -7.688.123
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -111.394 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -7.614.717 82.522.735 82.522.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-729.080 2.357.872
Dönem Karı (Zararı)
-7.614.717 -2.337.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.891.106 3.866.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 165.548 189.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
456.880 520.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 88.079 66.722
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14-5 368.801 453.420
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.161.317 3.041.604
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.161.317 3.041.604
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 107.361 115.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.004.511 899.074
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
543.495 -3.960.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
183.468 -87.848
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
360.027 -3.872.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.515 -760.803
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.410 3.884.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.105 -4.644.888
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.407.578 16.269.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.153 423.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.493 563.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.660 -140.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-781.259 -13.993.234
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-781.259 -13.993.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.941 2.921.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-156.941 2.921.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-719.100 2.428.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -13.146 -75.513
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 3.166 5.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.499.861 -2.525.391
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.735.451 -10.405.781
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
7.544.646 11.650.002
Ödenen Faiz
-2.247.708 -3.485.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.626 -283.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
770.781 -167.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
770.781 -167.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.164 501.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 902.945 334.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 976.724 144.317
Ticari Alacaklar
5 2.154.500 3.095.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 30.977 214.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.123.523 2.880.614
Diğer Alacaklar
8 295.579 100.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 22.410 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
273.169 100.817
Stoklar
9 16.139.125 20.546.703
Peşin Ödenmiş Giderler
17 165.663 218.002
Diğer Dönen Varlıklar
17 29.444 320.332
ARA TOPLAM
19.761.035 24.425.230
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.761.035 24.425.230
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
228.353 229.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 228.353 229.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 1.906.729 2.014.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.440.000 106.440.000
Maddi Duran Varlıklar
11 9.015 19.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 485 156.008
Peşin Ödenmiş Giderler
17 139.064 173.547
Diğer Duran Varlıklar
17 2.285.116 1.750.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
111.008.762 110.782.750
TOPLAM VARLIKLAR
130.769.797 135.207.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.009.581 6.841.850
Ticari Borçlar
7 1.803.375 1.618.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 343.510 271.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.459.865 1.347.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 231.266 128.210
Diğer Borçlar
128.338 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 128.338 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.141.574 2.155.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.141.574 2.155.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 392.400 359.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 17.716 16.177
ARA TOPLAM
9.724.250 11.119.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.724.250 11.119.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.272.378 7.261.953
Diğer Borçlar
33.968.489 26.423.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 33.968.489 26.423.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
281.945 211.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 281.945 211.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.522.812 33.897.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.247.062 45.017.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.522.735 90.190.858
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.394 -57.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.394 -57.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.394 -57.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.638.006 -22.675.034
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.614.717 -8.962.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.522.735 90.190.858
TOPLAM KAYNAKLAR
130.769.797 135.207.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.899.730 23.442.048 2.447.635 2.486.536
Satışların Maliyeti
19 -6.317.394 -18.251.405 -1.797.551 -2.006.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.582.336 5.190.643 650.084 479.940
BRÜT KAR (ZARAR)
1.582.336 5.190.643 650.084 479.940
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.402.189 -2.192.318 -817.274 -674.139
Pazarlama Giderleri
20 -192.240 -119.930 -46.037 -85.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 502.022 155.956 317.720 7.428
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-510.071 3.034.351 104.493 -272.192
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -393.897 -428.044 178.105 -93.420
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -107.361 -115.479 -35.150 -10.378
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.011.329 2.490.828 247.448 -375.990
Finansman Gelirleri
23 21.722 414.981 8.501 209.569
Finansman Giderleri
24 -6.625.110 -5.243.464 -2.279.653 -2.323.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.614.717 -2.337.655 -2.023.704 -2.490.092
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,08500000 -0,02600000 -0,02300000 -0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına (kayıp)/kazanç 26 -0,08500000 -0,02600000 -0,02300000 -0,02800000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.406 -41.196 -8.822 -6.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -53.406 -41.196 -8.822 -6.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.406 -41.196 -8.822 -6.068
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.668.123 -2.378.851 -2.032.526 -2.496.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.668.123 -2.378.851 -2.032.526 -2.496.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795627


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.