KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:24
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 0 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.637 -1.130.655 -1.162.292 -1.162.292
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -12.781 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -1.130.655 98.068.382 98.068.382
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 -57.988 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 -8.962.972 90.190.858 90.190.858
Transferler
-8.962.972 8.962.972 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.739 -2.265.049 -2.299.788 -2.299.788
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -92.727 1.187.526 29.000.000 -31.638.006 -2.265.049 87.891.070 87.891.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
592.318 1.085.429
Dönem Karı (Zararı)
-2.265.049 -1.130.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
927.836 1.221.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 60.152 62.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.363 100.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-14 73.844 62.606
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14-5 -19.481 38.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
814.701 991.258
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 814.701 991.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.380 67.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.929.531 1.023.794
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.443 -203.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.276 -38.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.833 -164.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.328 -114.901
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.858 -132.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.186 17.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.245.987 -92.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.516 442.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.255 349.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.771 93.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-351.144 505.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-351.144 505.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.319 486.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
48.319 486.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
592.318 1.114.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -29.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-353.274 -1.515.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.444.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.294.763 -9.915.592
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
1.931.612 2.845.745
Ödenen Faiz
-821.456 -1.315.636
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-168.667 426.295
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.044 -429.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.044 -429.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.164 501.858
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 371.208 72.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 552.028 144.317
Ticari Alacaklar
5 3.103.887 3.095.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 250.721 214.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.853.166 2.880.614
Diğer Alacaklar
8 51.922 100.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.858 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.064 100.817
Stoklar
9 18.300.716 20.546.703
Peşin Ödenmiş Giderler
17 179.103 218.002
Diğer Dönen Varlıklar
17 241.116 320.332
ARA TOPLAM
22.428.772 24.425.230
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.428.772 24.425.230
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
232.167 229.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 232.167 229.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.015.470 2.014.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 106.440.000 106.440.000
Maddi Duran Varlıklar
11 15.215 19.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 99.681 156.008
Peşin Ödenmiş Giderler
17 170.074 173.547
Diğer Duran Varlıklar
17 1.823.734 1.750.464
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.796.341 110.782.750
TOPLAM VARLIKLAR
133.225.113 135.207.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 6.724.566 6.841.850
Ticari Borçlar
7 1.572.706 1.618.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 302.272 271.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.270.434 1.347.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 165.922 128.210
Diğer Borçlar
109.935 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 109.935 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.660.570 2.155.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.660.570 2.155.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 398.190 359.290
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 12.582 16.177
ARA TOPLAM
10.644.471 11.119.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.644.471 11.119.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 6.077.718 7.261.953
Diğer Borçlar
28.355.455 26.423.843
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 28.355.455 26.423.843
Uzun Vadeli Karşılıklar
256.399 211.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 256.399 211.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.689.572 33.897.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.334.043 45.017.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.891.070 90.190.858
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92.727 -57.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.727 -57.988
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-92.727 -57.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -31.638.006 -22.675.034
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.265.049 -8.962.972
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.891.070 90.190.858
TOPLAM KAYNAKLAR
133.225.113 135.207.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.658.617 1.525.979
Satışların Maliyeti
19 -2.819.841 -648.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
838.776 877.666
BRÜT KAR (ZARAR)
838.776 877.666
Genel Yönetim Giderleri
20 -825.161 -886.146
Pazarlama Giderleri
20 -108.320 -20.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.290 133.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.415 104.212
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -5.615 -38.350
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 1.380 -67.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-95.650 -1.572
Finansman Gelirleri
23 7.177 105.462
Finansman Giderleri
24 -2.176.576 -1.234.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.265.049 -1.130.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.265.049 -1.130.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.265.049 -1.130.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.265.049 -1.130.655
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp 26 -0,02500000 -0,01300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp 26 -0,02500000 -0,01300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.739 -31.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -34.739 -31.637
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.739 -31.637
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.299.788 -1.162.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.299.788 -1.162.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759718


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 0,00% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2847 Değişim: -0,07%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1427 Değişim: 0,60%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,27 Değişim: -0,53%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.