KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:11
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 16.535 16.535 1.187.526 29.000.000 33.284.453 842.735 156.030.575 156.030.575
Transferler
842.735 -842.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.613 0 -1.753.341 -1.754.954 -1.754.954
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 154.275.621
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 154.275.621
Transferler
-1.753.341 1.753.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.934 3.934 0 -55.048.881 -55.044.947 -55.044.947
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.129.769 -3.915.373
Dönem Karı (Zararı)
-55.048.881 -1.753.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.189.090 4.447.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 250.024 266.246
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.345.978 154.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 47.526 41.546
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.298.452 112.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.986.631 3.797.042
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 3.986.631 3.797.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50.355.900 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 50.355.900 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 250.557 230.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.000.481 -6.609.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-773.430 703.354
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.279 53.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-776.709 650.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-939.810 -463.174
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-489.992 -463.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-449.818 -5
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.011.486 -6.141.384
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.567 -58.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-570.776 -246.075
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
339.209 188.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.515.769 2.838.525
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.297.010 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.218.759 2.838.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.441.005 -3.489.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.467.968 -1.554.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.973.037 -1.934.695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.140.690 -3.915.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.921
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.311 -1.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
43416 -15.311 -1.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.966.477 4.836.218
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.444.189 11.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.720.145 -2.431.650
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
7.069.876 0
Ödenen Faiz
-5.760.397 -3.732.132
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.019 919.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.019 919.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.353.877 434.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 501.858 1.353.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.238.368 4.063.424
Ticari Alacaklar
5 1.574.900 1.696.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 60.590 63.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.514.310 1.632.927
Diğer Alacaklar
17.490 12.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.490 12.726
Stoklar
9 41.274.324 26.262.838
Peşin Ödenmiş Giderler
17 299.937 353.422
Diğer Dönen Varlıklar
17 488.322 949.539
ARA TOPLAM
44.893.341 33.338.745
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.893.341 33.338.745
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 4.030.220 3.498.300
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.884.085 3.394.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 146.135 104.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.311.208 2.561.765
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 109.622.100 159.978.000
Maddi Duran Varlıklar
11 43.592 54.310
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 383.332 607.327
Peşin Ödenmiş Giderler
17 692.466 2.776.415
Diğer Duran Varlıklar
17 4.112.094 3.981.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.195.012 173.457.528
TOPLAM VARLIKLAR
166.088.353 206.796.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.050.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 17.080.994 12.662.295
Ticari Borçlar
7 1.957.841 2.189.408
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 223.913 794.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.733.928 1.394.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 139.128 109.689
Diğer Borçlar
0 4.387
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 4.387
Ertelenmiş Gelirler
17 28.142.876 9.815.896
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 10.297.010 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 17.845.866 9.815.896
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 290.847 47.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.607 88.264
ARA TOPLAM
47.620.293 30.968.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.620.293 30.968.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.967.108 21.384.774
Diğer Borçlar
7.069.876 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.069.876 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
200.402 167.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 200.402 167.731
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.237.386 21.552.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.857.679 52.520.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.230.674 154.275.621
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.856 14.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 32.373.847 34.127.188
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.048.881 -1.753.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.230.674 154.275.621
TOPLAM KAYNAKLAR
166.088.353 206.796.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.139.261 8.234.187
Satışların Maliyeti
19 -2.417.007 -3.124.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.722.254 5.109.909
BRÜT KAR (ZARAR)
4.722.254 5.109.909
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.065.237 -2.176.791
Pazarlama Giderleri
20 -236.708 -113.352
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 31.464 34.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -50.355.900 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.904.127 2.854.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -250.557 -230.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.154.684 2.623.990
Finansman Gelirleri
23 389.155 368.408
Finansman Giderleri
24 -5.283.352 -4.745.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-55.048.881 -1.753.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.048.881 -1.753.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.048.881 -1.753.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.048.881 -1.753.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kayıp -0,62000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 3.934 -1.613
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 3.934 -1.613
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.934 -1.613
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.044.947 -1.754.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-55.044.947 -1.754.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665089


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.104 Değişim: 0,08% Hacim : 20.874 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 9.070 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,4239 Değişim: 0,19%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,1425 Değişim: 0,30%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.106,81 Değişim: 0,28%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.