KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:10
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 11.117 11.211 0 11.211
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 31.390 0 11.117 542.822 0 542.822
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 26.019 26.070 0 26.070
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 62.766 0 26.019 588.740 0 588.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
215.957 475.728 691.685 205.515 339.715 545.230
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 152.407 303.242 455.649 165.346 167.280 332.626
Teminat Mektupları
152.407 114.245 266.652 165.346 126.473 291.819
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
152.407 114.245 266.652 165.346 126.473 291.819
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 188.997 188.997 0 40.807 40.807
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 6.050 16.282 22.332 7.718 14.715 22.433
Cayılamaz Taahhütler
6.050 16.282 22.332 7.718 14.715 22.433
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
578 4.202 4.780 2.246 2.226 4.472
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.472 12.080 17.552 5.472 12.489 17.961
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 57.500 156.204 213.704 32.451 157.720 190.171
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
57.500 156.204 213.704 32.451 157.720 190.171
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
57.500 52.483 109.983 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 52.483 52.483 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
57.500 0 57.500 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 103.721 103.721 32.451 157.720 190.171
Swap Para Alım İşlemleri
0 52.096 52.096 9.661 84.789 94.450
Swap Para Satım İşlemleri
0 51.625 51.625 22.790 72.931 95.721
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.689.946 2.293.920 4.983.866 2.318.912 2.096.503 4.415.415
EMANET KIYMETLER
72.163 0 72.163 5.119 0 5.119
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.540 0 70.540 3.604 0 3.604
Tahsile Alınan Çekler
1.623 0 1.623 1.515 0 1.515
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.560.233 2.187.121 4.747.354 2.301.249 2.035.361 4.336.610
Menkul Kıymetler
96.645 269.586 366.231 199.268 230.426 429.694
Teminat Senetleri
290.559 118.474 409.033 291.072 102.621 393.693
Emtia
478.524 219.465 697.989 322.999 189.537 512.536
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
941.051 561.052 1.502.103 865.051 484.208 1.349.259
Diğer Rehinli Kıymetler
753.454 1.018.544 1.771.998 622.859 1.028.569 1.651.428
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
57.550 106.799 164.349 12.544 61.142 73.686
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.905.903 2.769.648 5.675.551 2.524.427 2.436.218 4.960.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
18.188 10.920
Alınan Faizler
78.039 55.679
Ödenen Faizler
-39.639 -26.620
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.980 1.704
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.587 787
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.130 1.275
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.167 -10.481
Ödenen Vergiler
-4.945 -2.624
Diğer
(5.6.2) -7.797 -8.800
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-83.823 -69.236
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.937 -4.618
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-12.201 73.606
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-195.476 -182.775
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -632 -830
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
147.734 10.788
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) -21.311 34.593
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-65.635 -58.316
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.562 -21.301
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.913 -501
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.320 -9.415
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.769 2.090
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.098 -47.909
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 34.434
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
77.483 75.440
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
198.920 150.151
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-121.390 -74.659
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-47 -52
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 9.621 15.972
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.907 11.795
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 163.361 190.631
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 171.268 202.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.019 11.117 12.256 2.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
51 94 108 87
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
51 94 108 87
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
62 121 133 112
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11 -27 -25 -25
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.070 11.211 12.364 2.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
127.373 257.655 385.028 64.098 273.939 338.037
Nakit ve Nakit Benzerleri
97.398 246.191 343.589 31.283 268.006 299.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 14.492 172.084 186.576 6.083 149.017 155.100
Bankalar
(5.1.3) 18.103 74.107 92.210 2.522 118.989 121.511
Para Piyasalarından Alacaklar
65.160 0 65.160 23.011 0 23.011
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-357 0 -357 -333 0 -333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 2.723 10.960 13.683 1.472 5.933 7.405
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 10.960 10.960 0 5.933 5.933
Diğer Finansal Varlıklar
2.723 0 2.723 1.472 0 1.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 27.252 0 27.252 30.850 0 30.850
Devlet Borçlanma Senetleri
10.037 0 10.037 14.039 0 14.039
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
9.556 0 9.556 9.152 0 9.152
Türev Finansal Varlıklar
0 504 504 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 504 504 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
537.599 1.414.442 1.952.041 419.389 1.146.377 1.565.766
Krediler
(5.1.5) 529.001 1.197.260 1.726.261 404.170 980.596 1.384.766
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 59.695 62.856 122.551 57.377 50.792 108.169
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 155.526 155.526 0 116.776 116.776
Devlet Borçlanma Senetleri
0 70.536 70.536 0 45.092 45.092
Diğer Finansal Varlıklar
0 84.990 84.990 0 71.684 71.684
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -51.097 -1.200 -52.297 -42.158 -1.787 -43.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 88.021 0 88.021 88.878 0 88.878
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 7.085 0 7.085 6.849 0 6.849
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.085 0 7.085 6.849 0 6.849
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 144.390 0 144.390 144.862 0 144.862
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.721 0 1.721 632 0 632
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 11.846 0 11.846 13.746 0 13.746
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 27.587 89 27.676 20.639 0 20.639
VARLIKLAR TOPLAMI
945.622 1.672.186 2.617.808 759.093 1.420.316 2.179.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 164.429 886.885 1.051.314 92.529 710.695 803.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 16.381 31.621 48.002 48.168 5.095 53.263
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 77.849 755.799 833.648 0 647.016 647.016
Bonolar
77.849 0 77.849 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 755.799 755.799 0 647.016 647.016
FONLAR
9.214 13.347 22.561 3.019 21.493 24.512
Müstakrizlerin Fonları
9.214 13.347 22.561 3.019 21.493 24.512
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
590 45 635 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 590 45 635 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 157 0 157 178 0 178
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 8.555 0 8.555 17.597 0 17.597
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
917 0 917 808 0 808
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
7.638 0 7.638 16.789 0 16.789
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 5.818 0 5.818 3.819 0 3.819
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 45.060 13.318 58.378 35.549 30.151 65.700
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 588.740 0 588.740 562.670 0 562.670
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-45 0 -45 -96 0 -96
Kar Yedekleri
62.766 0 62.766 31.390 0 31.390
Yasal Yedekler
2.971 0 2.971 1.402 0 1.402
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
59.500 0 59.500 29.693 0 29.693
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
26.019 0 26.019 31.376 0 31.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
26.019 0 26.019 31.376 0 31.376
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
916.793 1.701.015 2.617.808 763.647 1.415.762 2.179.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 92.225 59.162 49.790 30.956
Kredilerden Alınan Faizler
73.426 49.454 40.122 26.203
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
736 2 488 2
Bankalardan Alınan Faizler
338 549 208 115
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.462 1.829 1.625 326
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.859 4.967 3.593 2.718
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.512 917 723 503
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.347 4.050 2.870 2.215
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
7.395 2.258 3.754 1.567
Diğer Faiz Gelirleri
9 103 0 25
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -43.930 -23.166 -24.258 -12.810
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.810 -11.665 -14.057 -6.506
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.755 -477 -672 -198
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.985 -10.340 -8.758 -5.654
Kiralama Faiz Giderleri
-19 -13 -12 -8
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -1.361 -671 -759 -444
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
48.295 35.996 25.532 18.146
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.362 1.855 1.701 1.114
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.248 2.674 2.581 1.595
Gayri Nakdi Kredilerden
1.893 1.532 775 753
Diğer
(5.4.12) 3.355 1.142 1.806 842
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.886 -819 -880 -481
Gayri Nakdi Kredilere
-226 -218 -113 -132
Diğer
(5.4.12) -1.660 -601 -767 -349
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 6.984 2.387 643 310
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.189 0 -20 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
60 6.592 -1.694 2.472
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.735 -4.205 2.357 -2.162
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 9.612 2.949 1.204 604
FAALİYET BRÜT KÂRI
68.253 43.187 29.080 20.174
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -11.232 -7.745 -10 -5.770
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-12.480 -9.843 -7.238 -5.284
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -10.606 -11.330 -5.185 -5.745
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
33.935 14.269 16.647 3.375
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 33.935 14.269 16.647 3.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -7.916 -3.152 -4.391 -735
Cari Vergi Karşılığı
-6.027 -3.161 -4.106 -1.376
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.663 -1.199 -586 505
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.774 1.208 301 136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 26.019 11.117 12.256 2.640
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 26.019 11.117 12.256 2.640
Grubun Karı (Zararı)
26.019 11.117 12.256 2.640
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başınan Kâr (Zarar) 0,05200000 0,02220000 0,02450000 0,00530000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955518


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5271 Değişim: 0,02%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5387
Açılış: 8,5258
10,0552 Değişim: -0,04%
Düşük 10,0406 17.09.2021 Yüksek 10,0683
Açılış: 10,0589
480,70 Değişim: 0,04%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 481,44
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.