KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

31.10.2019 - 18:55
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 0 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 0 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 0 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -320 0 0 0 0 23.100 22.780 0 22.780
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 0 245.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -368 0 0 5.655 3.606 23.100 531.993 0 531.993
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 505.657 0 505.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 17.288 17.376 0 17.376
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 5.655 43 17.288 523.033 0 523.033


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
239.450 151.615 391.065 303.285 218.096 521.381
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 197.073 113.620 310.693 254.023 168.630 422.653
Teminat Mektupları
197.073 90.477 287.550 254.023 116.938 370.961
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 10.562 10.562
Diğer Teminat Mektupları
197.073 90.477 287.550 254.023 106.376 360.399
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 568 568 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 568 568 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 22.575 22.575 0 51.692 51.692
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 17 1.404 1.421 82 0 82
Cayılamaz Taahhütler
17 1.404 1.421 82 0 82
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 1.404 1.404 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 65 0 65
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
42.360 36.591 78.951 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 36.591 36.591 1.734 47.882 49.616
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
42.360 0 42.360 47.446 1.584 49.030
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
912.379 561.313 1.473.692 816.031 547.883 1.363.914
EMANET KIYMETLER
13.790 0 13.790 10.803 0 10.803
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.600 0 8.600 4.240 0 4.240
Tahsile Alınan Çekler
3.606 0 3.606 6.556 0 6.556
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.584 0 1.584 7 0 7
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
857.182 500.524 1.357.706 805.193 495.885 1.301.078
Menkul Kıymetler
49.445 84.656 134.101 32.652 79.215 111.867
Teminat Senetleri
200.537 71.582 272.119 188.759 70.898 259.657
Emtia
70.926 0 70.926 61.127 0 61.127
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
339.242 0 339.242 322.242 0 322.242
Diğer Rehinli Kıymetler
197.032 344.286 541.318 200.413 345.772 546.185
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
41.407 60.789 102.196 35 51.998 52.033
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.151.829 712.928 1.864.757 1.119.316 765.979 1.885.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
51.938 75.356
Alınan Faizler
116.691 74.772
Ödenen Faizler
-35.098 -25.867
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.019 3.483
Elde Edilen Diğer Kazançlar
637 47.732
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
670 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.753 -9.670
Ödenen Vergiler
-13.405 -6.851
Diğer
-8.823 -8.243
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-120.175 -37.506
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.787 -42
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-20.192 -49.552
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-190.757 -202.736
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-354 2.256
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16.049 292.155
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
72.292 -79.587
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-68.237 37.850
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-33.927 -272.116
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.627 -260.991
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.820 -35.983
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.773 51.511
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.253 -25.812
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
101.707 390.408
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
223.344 398.280
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-121.532 -252.872
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 245.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-105 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
8.895 -1.905
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
8.438 154.237
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.987 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
109.425 237.753


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.288 23.100 4.174 6.044
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
88 -320 196 -352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
88 -320 196 -352
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
113 -412 252 -451
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25 92 -56 99
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.376 22.780 4.370 5.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
118.633 111.940 230.573 78.274 112.741 191.015
Nakit ve Nakit Benzerleri
99.091 111.936 211.027 68.592 109.075 177.667
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 16.622 98.605 115.227 8.536 76.575 85.111
Bankalar
(5.1.3) 962 13.331 14.293 10.103 32.500 42.603
Para Piyasalarından Alacaklar
81.710 0 81.710 50.033 0 50.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-203 0 -203 -80 0 -80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 0 0 0 1.250 1.537 2.787
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.250 1.537 2.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 19.542 0 19.542 8.314 0 8.314
Devlet Borçlanma Senetleri
2.096 0 2.096 3.817 0 3.817
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.931 0 9.931 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
7.515 0 7.515 4.497 0 4.497
Türev Finansal Varlıklar
0 4 4 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 4 4 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
346.531 751.123 1.097.654 387.817 512.675 900.492
Krediler
(5.1.5) 380.411 666.112 1.046.523 390.668 451.981 842.649
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 8.576 0 8.576 12.585 0 12.585
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 88.032 88.032 0 60.694 60.694
Devlet Borçlanma Senetleri
0 40.590 40.590 0 37.533 37.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 47.442 47.442 0 23.161 23.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -42.456 -3.021 -45.477 -15.436 0 -15.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
89.516 0 89.516 2.375 0 2.375
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.294 0 1.294 1.274 0 1.274
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
1.294 0 1.294 1.274 0 1.274
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.12) 145.618 0 145.618 218.333 0 218.333
CARİ VERGİ VARLIĞI
903 0 903 351 0 351
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.13) 17.217 0 17.217 12.171 0 12.171
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.15) 22.643 21 22.664 23.481 73 23.554
VARLIKLAR TOPLAMI
742.355 863.084 1.605.439 724.076 625.489 1.349.565
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 59.834 423.590 483.424 34.277 426.113 460.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
45.018 2.467 47.485 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4) 20.947 424.467 445.414 54.104 264.388 318.492
Bonolar
20.947 0 20.947 54.104 0 54.104
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 424.467 424.467 0 264.388 264.388
FONLAR
11.121 37.317 48.438 13.764 9.236 23.000
Müstakrizlerin Fonları
11.121 37.317 48.438 13.764 9.236 23.000
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 4.390 4.390 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 4.390 4.390 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 161 0 161 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 11.920 0 11.920 9.830 0 9.830
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
645 0 645 565 0 565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.275 0 11.275 9.265 0 9.265
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 1.858 0 1.858 5.425 0 5.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5) 37.261 2.055 39.316 25.929 726 26.655
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.13) 523.033 0 523.033 505.657 0 505.657
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
47 0 47 -41 0 -41
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655 5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295 295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
17.331 0 17.331 43 0 43
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
43 0 43 3.606 0 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.288 0 17.288 -3.563 0 -3.563
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
711.153 894.286 1.605.439 648.986 700.579 1.349.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 111.100 87.281 34.900 36.072
Kredilerden Alınan Faizler
85.883 76.914 27.140 32.783
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.566 1.208 400 480
Bankalardan Alınan Faizler
3.307 3.950 276 996
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.791 137 4.594 57
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.073 2.550 2.093 1.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.368 2.060 524 584
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.705 490 1.569 490
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.347 2.522 396 682
Diğer Faiz Gelirleri
133 0 1 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -33.363 -34.210 -10.396 -15.035
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-15.625 -14.526 -4.865 -6.577
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-70 -4.032 -62 -1.503
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-16.172 -15.373 -4.997 -6.838
Kiralama Faiz Giderleri
-15 0 -6 0
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -1.481 -279 -466 -117
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
77.737 53.071 24.504 21.037
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.285 2.156 520 774
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.318 2.970 872 1.090
Gayri Nakdi Kredilerden
3.082 2.510 804 992
Diğer
(5.4.12) 1.236 460 68 98
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.033 -814 -352 -316
Gayri Nakdi Kredilere
-377 -288 -94 -65
Diğer
(5.4.12) -656 -526 -258 -251
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -3.542 2.189 -2.153 871
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
128 435 0 143
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.801 11.255 -2.407 13.132
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.131 -9.501 254 -12.404
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 4.722 463 4.261 49
FAALİYET BRÜT KÂRI
82.202 57.879 27.132 22.731
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -36.925 -9.448 -14.057 -7.878
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 -143 0 -70
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-11.629 -9.813 -3.929 -3.527
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -11.422 -8.455 -3.863 -3.131
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.226 30.020 5.283 8.125
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 22.226 30.020 5.283 8.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -4.938 -6.920 -1.109 -2.081
Cari Vergi Karşılığı
-10.009 -5.597 -719 -385
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.186 -1.323 5.186 -1.696
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-115 0 -5.576 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 17.288 23.100 4.174 6.044
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 17.288 23.100 4.174 6.044
Grubun Karı (Zararı)
17.288 23.100 4.174 6.044
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr 0,03460000 0,06420000 0,00840000 0,01680000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795969


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.777 Değişim: 0,86% Hacim : 52.783 Mio.TL Son veri saati : 12:58
Düşük 9.766 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5893 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4470 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,7133 Değişim: 0,07%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.474,15 Değişim: -1,02%
Düşük 2.459,48 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.