KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2019 - 18:10
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 0 0 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 0 0 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 0 0 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 0 0 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 17.056 0 0 17.088
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 5.655 3.606 17.056 0 0 526.301
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 0 0 505.657
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 0 0 505.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -108 0 0 0 0 13.114 0 0 13.006
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 5.655 43 13.114 0 0 518.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
243.762 155.342 399.104 303.285 218.096 521.381
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 213.241 129.401 342.642 254.023 168.630 422.653
Teminat Mektupları
213.241 106.381 319.622 254.023 116.938 370.961
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 11.510 11.510 0 10.562 10.562
Diğer Teminat Mektupları
213.241 94.871 308.112 254.023 106.376 360.399
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 23.020 23.020 0 51.692 51.692
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 17 0 17 82 0 82
Cayılamaz Taahhütler
17 0 17 82 0 82
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 65 0 65
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
30.504 25.941 56.445 49.180 49.466 98.646
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
30.504 25.941 56.445 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
30.504 25.941 56.445 49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 25.941 25.941 1.734 47.882 49.616
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
30.504 0 30.504 47.446 1.584 49.030
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
939.289 549.550 1.488.839 816.031 547.883 1.363.914
EMANET KIYMETLER
10.810 0 10.810 10.803 0 10.803
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.654 0 2.654 4.240 0 4.240
Tahsile Alınan Çekler
6.484 0 6.484 6.556 0 6.556
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.672 0 1.672 7 0 7
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
898.928 521.879 1.420.807 805.193 495.885 1.301.078
Menkul Kıymetler
43.620 86.327 129.947 32.652 79.215 111.867
Teminat Senetleri
255.192 77.278 332.470 188.759 70.898 259.657
Emtia
59.022 0 59.022 61.127 0 61.127
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
345.242 0 345.242 322.242 0 322.242
Diğer Rehinli Kıymetler
195.852 358.274 554.126 200.413 345.772 546.185
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
29.551 27.671 57.222 35 51.998 52.033
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.183.051 704.892 1.887.943 1.119.316 765.979 1.885.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.730 40.041
Alınan Faizler
79.147 44.035
Ödenen Faizler
-25.718 -9.168
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.531 1.998
Elde Edilen Diğer Kazançlar
557 19.241
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.459 -6.783
Ödenen Vergiler
-8.280 -3.446
Diğer
-6.048 -5.836
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-149.976 -88.943
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.787 387
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-33.768 -29.028
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-162.469 -176.233
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-629 -5.003
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
53.895 142.124
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-9.792 -21.190
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-116.246 -48.902
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-25.915 -250.634
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.374 -260.951
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.931 -35.983
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 46.511
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-14.610 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
102.543 335.389
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
203.438 246.193
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-100.830 -155.804
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 245.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-65 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
9.957 -481
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-29.661 35.372
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
100.987 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
71.326 118.888


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.114 17.056 310 10.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-108 32 -49 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-108 32 -49 10
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-139 39 -63 12
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31 -7 14 -2
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.006 17.088 261 10.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
67.550 139.613 207.163 78.274 112.741 191.015
Nakit ve Nakit Benzerleri
49.125 139.613 188.738 68.592 109.075 177.667
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 4.341 114.786 119.127 8.536 76.575 85.111
Bankalar
(5.1.3) 844 24.827 25.671 10.103 32.500 42.603
Para Piyasalarından Alacaklar
44.086 0 44.086 50.033 0 50.033
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-146 0 -146 -80 0 -80
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 0 0 0 1.250 1.537 2.787
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.250 1.537 2.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 18.425 0 18.425 8.314 0 8.314
Devlet Borçlanma Senetleri
4.061 0 4.061 3.817 0 3.817
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
9.931 0 9.931 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.433 0 4.433 4.497 0 4.497
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 0 0 0 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
313.068 788.510 1.101.578 387.817 512.675 900.492
Krediler
(5.1.5) 338.086 705.538 1.043.624 390.668 451.981 842.649
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 9.600 0 9.600 12.585 0 12.585
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 82.972 82.972 0 60.694 60.694
Devlet Borçlanma Senetleri
0 40.744 40.744 0 37.533 37.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 42.228 42.228 0 23.161 23.161
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -34.618 0 -34.618 -15.436 0 -15.436
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
74.705 0 74.705 2.375 0 2.375
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.363 0 1.363 1.274 0 1.274
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.363 0 1.363 1.274 0 1.274
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.12) 145.900 0 145.900 218.333 0 218.333
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.205 0 1.205 351 0 351
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.13) 17.632 0 17.632 12.171 0 12.171
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.15) 19.316 21 19.337 23.481 73 23.554
VARLIKLAR TOPLAMI
640.739 928.144 1.568.883 724.076 625.489 1.349.565
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 28.298 511.261 539.559 34.277 426.113 460.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.4) 21.437 432.814 454.251 54.104 264.388 318.492
Bonolar
21.437 0 21.437 54.104 0 54.104
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 432.814 432.814 0 264.388 264.388
FONLAR
8.429 4.536 12.965 13.764 9.236 23.000
Müstakrizlerin Fonları
8.429 4.536 12.965 13.764 9.236 23.000
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 1.979 1.979 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 1.979 1.979 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.7) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.6) 182 0 182 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.2.8) 12.479 0 12.479 9.830 0 9.830
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
609 0 609 565 0 565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.870 0 11.870 9.265 0 9.265
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.9) 6.308 0 6.308 5.425 0 5.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.5) 19.679 2.818 22.497 25.929 726 26.655
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.13) 518.663 0 518.663 505.657 0 505.657
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-149 0 -149 -41 0 -41
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655 5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295 295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
13.157 0 13.157 43 0 43
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
43 0 43 3.606 0 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.114 0 13.114 -3.563 0 -3.563
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
615.475 953.408 1.568.883 648.986 700.579 1.349.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 76.200 51.209 38.845 29.618
Kredilerden Alınan Faizler
58.743 44.131 31.165 24.705
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.166 728 609 420
Bankalardan Alınan Faizler
3.031 2.954 774 2.636
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.197 80 3.697 75
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.980 1.476 2.140 911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
844 1.476 458 911
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.136 0 1.682 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
951 1.840 448 871
Diğer Faiz Gelirleri
132 0 12 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -22.967 -19.175 -11.029 -9.642
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.760 -7.949 -5.313 -4.384
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-8 -2.529 -1 -868
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.175 -8.535 -5.286 -4.332
Kiralama Faiz Giderleri
-9 0 -6 0
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -1.015 -162 -423 -58
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
53.233 32.034 27.816 19.976
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.765 1.382 1.619 631
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.446 1.880 2.019 878
Gayri Nakdi Kredilerden
2.278 1.518 1.016 765
Diğer
(5.4.12) 1.168 362 1.003 113
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-681 -498 -400 -247
Gayri Nakdi Kredilere
-283 -223 -182 -116
Diğer
(5.4.12) -398 -275 -218 -131
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) -1.389 1.318 -556 486
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
128 292 50 166
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.394 -1.877 -1.979 -1.139
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
877 2.903 1.373 1.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 461 414 170 118
FAALİYET BRÜT KÂRI
55.070 35.148 29.049 21.211
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -22.868 -1.570 -20.851 -1.231
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 -73 0 -73
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-7.700 -6.286 -4.179 -3.232
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -7.559 -5.324 -3.632 -2.845
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.943 21.895 387 13.830
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 16.943 21.895 387 13.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -3.829 -4.839 -77 -3.035
Cari Vergi Karşılığı
-9.290 -5.212 -5.083 -3.437
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 29
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.461 373 5.006 373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 13.114 17.056 310 10.795
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 13.114 17.056 310 10.795
Grubun Karı (Zararı)
13.114 17.056 310 10.795
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr 0,02620000 0,05910000 0,00060000 0,02160000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.