KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2019 - 01:18
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 324 -10.677 16.008 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 0 0 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 0 0 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 0 0 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 -3.563 0 0 -3.563
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 5.655 3.606 -3.563 0 0 505.657


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
303.285 218.096 521.381
GARANTİ VE KEFALETLER
1 254.023 168.630 422.653
Teminat Mektupları
254.023 116.938 370.961
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 10.562 10.562
Diğer Teminat Mektupları
254.023 106.376 360.399
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 51.692 51.692
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1 82 0 82
Cayılamaz Taahhütler
82 0 82
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
65 0 65
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 , 3 49.180 49.466 98.646
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
49.180 49.466 98.646
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.734 47.882 49.616
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
47.446 1.584 49.030
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
816.031 547.883 1.363.914
EMANET KIYMETLER
10.803 0 10.803
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.240 0 4.240
Tahsile Alınan Çekler
6.556 0 6.556
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7 0 7
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
805.193 495.885 1.301.078
Menkul Kıymetler
32.652 79.215 111.867
Teminat Senetleri
188.759 70.898 259.657
Emtia
61.127 0 61.127
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
322.242 0 322.242
Diğer Rehinli Kıymetler
200.413 345.772 546.185
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
35 51.998 52.033
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.119.316 765.979 1.885.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
7
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 124.370
Kredilerden Alınan Faizler
107.478
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.690
Bankalardan Alınan Faizler
6.095
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.198
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.255
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.551
Finansal Kiralama Gelirleri
3.097
Diğer Faiz Gelirleri
6
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -44.872
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-18.335
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.033
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.641
Diğer Faiz Giderleri
12 -863
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
79.498
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.168
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.324
Gayri Nakdi Kredilerden
3.669
Diğer
12 655
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.156
Gayri Nakdi Kredilere
-319
Diğer
12 -837
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -13.736
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -1.009
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
532
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.303
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.844
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 855
FAALİYET BRÜT KÂRI
68.776
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -17.713
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -55.359
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.296
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 -4.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 733
Cari Vergi Karşılığı
-9.547
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
10.280
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 -3.563
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 -3.563
Grubun Karı (Zararı)
-3.563
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına -0,00902000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.794 173.435 251.229
Nakit ve Nakit Benzerleri
68.672 109.075 177.747
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 8.536 76.575 85.111
Bankalar
3 10.103 32.500 42.603
Para Piyasalarından Alacaklar
50.033 0 50.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 1.250 1.537 2.787
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.250 1.537 2.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 8.405 0 8.405
Devlet Borçlanma Senetleri
3.839 0 3.839
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.566 0 4.566
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 60.694 60.694
Devlet Borçlanma Senetleri
0 37.533 37.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 23.161 23.161
Türev Finansal Varlıklar
118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 118 2.129 2.247
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
11 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-651 0 -651
KREDİLER (Net)
388.297 451.981 840.278
Krediler
5 388.005 451.981 839.986
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
388.005 451.981 839.986
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 12.585 0 12.585
Finansal Kiralama Alacakları
15.134 0 15.134
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.549 0 -2.549
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.663 0 2.663
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -14.956 0 -14.956
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-5.830 0 -5.830
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-6.463 0 -6.463
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-2.663 0 -2.663
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 2.375 0 2.375
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 1.274 0 1.274
Şerefiye
0
Diğer
1.274 0 1.274
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 218.333 0 218.333
CARİ VERGİ VARLIĞI
351 0 351
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 12.171 0 12.171
DİĞER AKTİFLER
17 23.481 73 23.554
VARLIKLAR TOPLAMI
724.076 625.489 1.349.565
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 34.277 426.113 460.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 54.104 264.388 318.492
Bonolar
54.104 0 54.104
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 264.388 264.388
FONLAR
13.764 9.236 23.000
Müstakrizlerin Fonları
6 13.764 9.236 23.000
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 0 116 116
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
9 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
8 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
10 9.830 0 9.830
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
565 0 565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.265 0 9.265
CARİ VERGİ BORCU
11 5.425 0 5.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
12 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
13 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 25.929 726 26.655
ÖZKAYNAKLAR
14 505.657 0 505.657
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-41 0 -41
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
43 0 43
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.606 0 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
-3.563 0 -3.563
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
648.986 700.579 1.349.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-84.527
Alınan Faizler
109.406
Ödenen Faizler
-38.730
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.324
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-117.114
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.262
Ödenen Vergiler
-13.623
Diğer
2 -15.528
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
181
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-8.863
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-145.923
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2 23.635
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
185.209
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2 -66.360
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-96.648
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-310.910
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-263.962
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.642
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.596
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-62.902
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
2 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
328.045
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
388.338
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-305.293
İhraç Edilen Sermaye Araçları
245.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
96.984
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
17.471
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 100.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740039


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.509 Değişim: 1,09% Hacim : 21.084 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.513
Açılış: 1.501
9,5314 Değişim: -0,05%
Düşük 9,5241 27.10.2021 Yüksek 9,5413
Açılış: 9,5357
11,0649 Değişim: -0,02%
Düşük 11,0568 27.10.2021 Yüksek 11,0857
Açılış: 11,067
549,88 Değişim: -1,27%
Düşük 544,65 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.