" />

KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.03.2022 - 19:25
KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 0 0
Satışların Maliyeti
20 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.373.697 -1.080.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 517.603 546.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -66.942 -20.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-923.036 -554.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 100.209.327 366.277.905
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -86.886.598 -358.012.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.399.693 7.710.859
Finansman Gelirleri
24 2.511.024 1.243.426
Finansman Giderleri
25 -1.410.314 -846.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.500.403 8.108.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.520.114 -1.594.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -132.467 -999.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.387.647 -594.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.980.289 6.513.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.980.289 6.513.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.980.289 6.513.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.228.416 4.512.773
Dönem Karı (Zararı)
9.980.289 6.513.583
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.980.289 6.513.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.399.157 -6.835.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
191.160 186.279
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.681 17.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.681 17.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.162.107 -8.451.333
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.162.107 -8.451.333
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.075.569 770.129
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-518.460 642.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.190.452 4.834.389
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.188.097 4.825.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.330 -1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.330 -1.870
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.685 277
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.685 277
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.000 10.222
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.000 10.222
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.228.416 4.512.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.121 -35.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.121 -35.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.121 -35.307
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.561 -162.740
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.561 -162.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.275.098 4.314.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.275.098 4.314.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.941.278 626.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.666.180 4.941.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 1.666.181 4.941.278
Finansal Yatırımlar
9 31.602.557 15.628.547
Diğer Alacaklar
30.916 26.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 30.916 26.586
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.804 15.225
Diğer Dönen Varlıklar
18 68.487 3.413
ARA TOPLAM
33.378.945 20.615.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.378.945 20.615.049
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 87.246 105.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 293.711 440.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.532 1.929
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
385.489 547.528
TOPLAM VARLIKLAR
33.764.434 21.162.577
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
249.677 99.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
249.677 99.060
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 249.677 99.060
Ticari Borçlar
18.788 1.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.788 1.103
Diğer Borçlar
0 11.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 11.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 65.924 378.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 89.764 547.572
ARA TOPLAM
424.153 1.036.736
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.153 1.036.736
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 511.604
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
343.426 511.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 343.426 511.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 55.587 40.905
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 5.193.965 1.806.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.592.978 2.358.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.017.131 3.395.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.747.303 17.767.014
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.898.571 9.384.988
Net Dönem Karı veya Zararı
9.980.289 6.513.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.747.303 17.767.014
TOPLAM KAYNAKLAR
33.764.434 21.162.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 0 11.253.431
Transferler
4.251.030 -4.251.030 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.513.583 6.513.583 0 6.513.583
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 6.513.583 17.767.014 0 17.767.014
Transferler
6.513.583 -6.513.583 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.980.289 9.980.289 0 9.980.289
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 6.513.583 9.980.289 27.747.303 0 27.747.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.980.289 6.513.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.980.289 6.513.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.980.289 6.513.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013852


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.