KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2020 - 16:35
KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -858.084 -586.479 -268.489 -202.718
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 533.627 618.183 79.120 8.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38.458 -23.331 -26.807 -7.315
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-362.915 8.373 -216.176 -201.301
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 253.616.916 105.829.171 76.607.758 36.705.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -248.669.936 -103.080.723 -74.682.842 -34.970.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.584.065 2.756.821 1.708.740 1.533.308
Finansman Gelirleri
24 728.485 76.365 525.165 34.972
Finansman Giderleri
25 -176.300 -149 -33.724 -149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.136.250 2.833.037 2.200.181 1.568.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.023 -51.878 -499.237 -49.854
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -687.026 -49.154 -98.128 -49.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -348.997 -2.724 -401.109 -700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.132.725 3.928.631
Dönem Karı (Zararı)
4.100.227 2.781.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.100.227 2.781.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.007.744 -3.511.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.403 33.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.771 18.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.771 18.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.983.661 -3.607.898
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.983.661 -3.607.898
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
825.743 43.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.040.242 4.659.204
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.959.899 4.678.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.227 14.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.227 14.276
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.166 -11.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.166 -11.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-778 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-778 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.182 -21.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-448.873 -13.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
528.055 -7.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.132.725 3.928.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.947 -7.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.947 -7.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.947 -1.299
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.210 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.210
Kredilerden Nakit Girişleri
43.210
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.161.988 3.921.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.161.988 3.921.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
626.550 34.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.788.538 3.956.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 7.788.539 626.552
Finansal Yatırımlar
9 10.026.735 12.002.973
Ticari Alacaklar
25.943 24.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12 25.943 24.716
Peşin Ödenmiş Giderler
40.305 8.631
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 40.305 8.631
Diğer Dönen Varlıklar
529.776 120.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 529.776 120.645
ARA TOPLAM
18.411.298 12.783.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.411.298 12.783.517
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
93.354 107.221
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 32.280 27.987
Taşıtlar
14 60.724 78.433
Mobilya ve Demirbaşlar
14 350 801
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 477.280 587.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.411 3.858
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.411 3.858
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 8.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
581.113 698.501
TOPLAM VARLIKLAR
18.992.411 13.482.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.507 1.604
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 778
Banka Kredileri
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 778
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
90.507 826
Banka Kredileri
11 86.515
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 3.992 826
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.435 162.740
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
119.435 162.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 119.435 162.740
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 679.482 202.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
543.863 15.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 543.863 15.808
ARA TOPLAM
1.433.287 382.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.433.287 382.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 610.664 610.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 34.351 23.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.560.451 1.211.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.205.466 1.845.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.638.753 2.228.587
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.353.658 11.253.431
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
588.451 588.451
Yasal Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.384.988 5.133.958
Net Dönem Karı veya Zararı
4.100.227 4.251.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.353.658 11.253.431
TOPLAM KAYNAKLAR
18.992.411 13.482.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.680 2.776.278 7.002.401 7.002.401
Transferler
2.776.278 -2.766.278
Dönem Karı (Zararı)
4.251.030 4.251.030 4.251.030
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431
Transferler
4.251.030 -4.251.030
Dönem Karı (Zararı)
4.100.227 4.100.227 4.100.227
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 4.100.227 15.353.658 15.353.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.100.227 2.781.159 1.700.944 1.518.277http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883314


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,19% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2292 Değişim: 0,30%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,3729
Açılış: 32,1324
35,0688 Değişim: 0,29%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,3063
Açılış: 34,9671
2.440,03 Değişim: 0,43%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.456,11
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.