KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 22:02
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.244.392 -25.957.758
Dönem Karı (Zararı)
167.131.107 150.838.936
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
167.131.107 150.838.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.452.786 -95.634.729
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 52.043.388 45.022.576
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.717 -2.685.740
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -26.717 -2.685.740
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.450.531 13.078.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.441.417 2.646.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-19.891.948 10.431.347
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.983.656 15.715.481
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.364.434 -2.330.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 16.348.090 18.045.709
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-51.614.576 -198.036.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
135.358.949 -16.979.804
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 135.358.949 -16.979.804
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.400.136 48.251.391
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.241.519 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -71.241.519 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.797.251 -80.316.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.895.739 -88.808.137
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -4.880.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -152.015.303 -88.808.137
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.461.356 -91.074.955
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -20.930.943 -20.676.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -74.530.413 -70.398.225
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.693.326 -63.196.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.717.813 157.289.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20 11.368.865 126.560.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 64.348.948 30.728.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.148.705 5.474.192
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 84.312.309 -7.391.930
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 22.836.396 12.866.122
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.786.642 -25.112.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.091.639 -845.581
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.450.611 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.012.295 64.448.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.459.444 1.899.245
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 73.459.444 1.899.245
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.836.173 -52.577.303
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.015.936 -49.243.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.820.237 -3.333.761
Alınan Temettüler
0 112.796.817
Alınan Faiz
6.364.434 2.330.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-116.831.582 -6.288.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.913.350 131.747.789
Kredilerden Nakit Girişleri
171.913.350 131.747.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-265.474.518 -134.919.073
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-196.554.884 -134.919.073
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-68.919.634
Ödenen Faiz
-23.270.414 -3.117.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.599.485 32.202.794
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-387.595 -3.628.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.987.080 28.573.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 45.856.370 28.565.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.869.290 57.139.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 411.814.696 352.645.219 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
163.339.574 -163.339.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.373.466 -1.638.846 -5.012.312 85.075.475 85.075.475 126.751.414 206.814.577 24.087.522 230.902.099
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -16.971.253 62.506.820 406.802.384 437.720.694 437.720.694 83.139.931 295.910.429 126.751.414 1.422.840.710 360.170.733 1.783.011.443
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -68.572.493 156.415.859 1.653.848.623 647.437.638 647.437.638 83.139.931 295.910.429 728.446.294 3.481.298.773 600.986.699 4.082.285.472
Transferler
728.446.294 728.446.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.652.936 -4.534.836 20.118.100 174.760.215 174.760.215 180.622.968 348.517.561 13.491.861 362.009.422
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -43.919.557 151.881.023 1.673.966.723 822.197.853 822.197.853 83.139.931 1.024.356.723 180.622.968 3.856.800.056 587.494.838 4.444.294.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 40.869.290 45.856.370
Ticari Alacaklar
492.192.598 335.350.769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 7.866.465 2.986.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 484.326.133 332.364.740
Diğer Alacaklar
253.803.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
253.803.780
Stoklar
6 660.614.154 682.048.403
Peşin Ödenmiş Giderler
7 32.910.169 25.541.790
Diğer Dönen Varlıklar
11 95.321.058 104.978.997
ARA TOPLAM
1.575.711.049 1.193.776.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.575.711.049 1.193.776.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
98.810.137 85.242.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 96.878.722 83.495.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.931.415 1.747.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 926.224.126 1.041.720.907
Maddi Duran Varlıklar
9 4.940.203.925 4.656.105.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 119.901.857 113.512.071
Peşin Ödenmiş Giderler
7 30.159.442 64.420.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 118.275.093 147.167.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.233.574.580 6.108.169.460
TOPLAM VARLIKLAR
7.809.285.629 7.301.945.789
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 261.855.828 130.835.360
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 733.980.278 715.623.399
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 68.919.634
Ticari Borçlar
932.196.112 856.478.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 695.632.607 684.263.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 236.563.505 172.214.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 45.537.299 16.539.209
Diğer Borçlar
86.025.418 5.039.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 84.695.757 383.448
İlişkili Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 13.422.200 13.324.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 14.438.164 15.552.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.348.033 44.693.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.747.763 8.513.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 16.600.270 36.180.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 13.526.133 16.459.186
ARA TOPLAM
2.129.329.465 1.883.465.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.129.329.465 1.883.465.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 1.046.245.882 1.117.899.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.618.570 127.949.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 98.618.570 127.949.385
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 90.796.818 90.346.223
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.235.661.270 1.336.194.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.364.990.735 3.219.660.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.856.800.056 3.481.298.773
Ödenmiş Sermaye
15 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.673.966.723 1.653.848.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
822.197.853 647.437.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.139.931 83.139.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.024.356.723 295.910.429
Net Dönem Karı veya Zararı
180.622.968 728.446.294
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
587.494.838 600.986.699
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.444.294.894 4.082.285.472
TOPLAM KAYNAKLAR
7.809.285.629 7.301.945.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 906.748.855 514.297.021
Satışların Maliyeti
16 -708.827.320 -384.513.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
197.921.535 129.783.830
BRÜT KAR (ZARAR)
197.921.535 129.783.830
Genel Yönetim Giderleri
-47.861.000 -23.198.378
Pazarlama Giderleri
-41.524.537 -28.801.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.842.274 -1.204.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.505.858 16.851.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.507.717 -8.558.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.691.865 84.872.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 317.497.543 112.796.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -135.358.949 16.979.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
283.830.459 214.648.763
Finansman Gelirleri
18 6.818.791 4.023.158
Finansman Giderleri
18 -98.118.007 -19.581.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.531.243 199.090.327
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.400.136 -48.251.391
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -945.604 -14.182.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -24.454.532 -34.068.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
167.131.107 150.838.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
167.131.107 150.838.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.491.861 24.087.522
Ana Ortaklık Payları
180.622.968 126.751.414
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.129.126 -6.265.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 32.663.962 -4.216.833
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 -4.534.836 -2.048.558
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
166.749.189 86.328.554
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
172.506.773 85.075.475
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.757.584 1.253.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.757.584 1.253.079
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
194.878.315 80.063.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
362.009.422 230.902.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.800.372 24.087.522
Ana Ortaklık Payları
347.209.050 206.814.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150215


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.