" />

KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 19:56
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 38.556.000 57.950.482 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
268.527 98.171.430 6.323.968 -2.434.250 102.329.675
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.539.536 155.125.293 38.556.000 53.967.128 6.323.968 771.475.795 92.558.974 864.034.769
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.116.767 278.768.113 38.556.000 53.967.128 123.187.658 1.016.375.453 103.884.877 1.120.260.330
Transferler
123.187.658 -123.187.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-581.474 26.317.207 99.620.265 13.768.951 139.124.949
Kar Payları
-8.082.681 -8.082.681
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.698.241 305.085.320 38.556.000 169.072.105 99.620.265 1.133.648.770 117.653.828 1.251.302.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.308.654 110.183.867
Dönem Karı (Zararı)
113.682.862 3.837.804
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
113.682.862 3.837.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
729.341 115.418.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 43.172.001 39.963.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,7 -6.247.688 -162.191
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13,14 17.389.072 7.251.488
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.797.107 45.482.858
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.613.682 -1.683.749
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 16.410.789 47.166.607
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.590.031 26.151.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -52.659.139 -15.549.052
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.978.555 6.024.512
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-164
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-7.110.536 6.256.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-153.116.944 -4.157.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -89.599.887 5.796.098
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 18.665.384 2.646.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -82.182.441 -12.600.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-38.704.741 115.098.369
Alınan Faiz
17 1.613.682 1.683.749
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.112.043 -4.271.877
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13,14 -4.105.552 -2.326.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.653.340 -34.846.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.060 1.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 218.060 1.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.997.752 -34.847.794
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -42.997.752 -34.847.794
Alınan Temettüler
9 18.126.352
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.556.859 -45.952.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 218.401.030 217.408.412
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -143.433.382 -216.194.683
Ödenen Faiz
-16.410.789 -47.166.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.405.135 29.384.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.405.135 29.384.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.272.381 11.615.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.867.246 41.000.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.867.246 39.272.381
Ticari Alacaklar
5 242.944.773 153.344.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 1.955.866 1.943.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
240.988.907 151.401.792
Stoklar
7 214.661.207 239.574.279
Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.943.413 5.889.671
Diğer Dönen Varlıklar
44.033.314 34.691.603
ARA TOPLAM
536.449.953 472.772.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
536.449.953 472.772.820
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
32.108.881 50.288.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,19 30.400.656 50.001.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.708.225 286.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 333.044.810 280.389.267
Maddi Duran Varlıklar
10 1.852.689.638 1.615.743.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 34.793.530 25.345.924
Peşin Ödenmiş Giderler
8 829.451 3.506.316
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 81.135.356 77.761.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.334.601.666 2.053.034.792
TOPLAM VARLIKLAR
2.871.051.619 2.525.807.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 157.257.633 95.041.948
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 447.442.344 335.357.631
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 8.136.083 50.913
Ticari Borçlar
5 244.996.374 163.010.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 182.283.766 115.105.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 62.712.608 47.905.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.876.621 4.406.557
Diğer Borçlar
8.695.073 1.552.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,19 7.885.818
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 809.255 1.552.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 240.384
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.977.281 4.112.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.714.121 11.221.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.481.946 2.214.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 21.232.175 9.006.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.523.931 2.097.599
ARA TOPLAM
911.859.845 616.850.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
911.859.845 616.850.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 662.520.419 751.811.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.989.754 22.288.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 30.989.754 22.288.887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.379.003 14.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
707.889.176 788.696.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.619.749.021 1.405.547.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.133.648.770 1.016.375.453
Ödenmiş Sermaye
15 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
448.799.222 449.380.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
448.799.222 449.380.696
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
451.497.463 451.497.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.698.241 -2.116.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.085.320 278.768.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
305.085.320 278.768.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2,5 38.556.000 38.556.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.072.105 53.967.128
Net Dönem Karı veya Zararı
99.620.265 123.187.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
117.653.828 103.884.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.251.302.598 1.120.260.330
TOPLAM KAYNAKLAR
2.871.051.619 2.525.807.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 530.130.829 220.917.664 281.032.174 79.949.465
Satışların Maliyeti
16 -389.820.681 -146.926.933 -207.121.037 -48.696.560
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.310.148 73.990.731 73.911.137 31.252.905
BRÜT KAR (ZARAR)
140.310.148 73.990.731 73.911.137 31.252.905
Genel Yönetim Giderleri
-32.664.994 -20.129.842 -16.700.196 -9.291.497
Pazarlama Giderleri
-27.195.916 -13.842.729 -14.250.126 -5.383.029
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.676.840 -1.108.676 -1.056.991 -642.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.247.389 1.170.895 3.968.217 91.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-798.284 -284.421 -594.584 -118.367
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.221.503 39.795.958 45.277.457 15.908.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.608.629 164 -1.958.230 -3.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 52.659.139 15.549.052 47.078.379 6.158.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.489.271 55.345.174 90.397.606 22.063.689
Finansman Gelirleri
17 8.512.831 1.683.749 756.610 869.646
Finansman Giderleri
17 -40.340.685 -47.166.607 -33.165.688 -41.251.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.661.417 9.862.316 57.988.528 -18.317.889
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.978.555 -6.024.512 6.834.833 7.347.364
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -12.962.202 -3.578.926 -8.836.702 -1.241.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.016.353 -2.445.586 15.671.535 8.588.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.682.862 3.837.804 64.823.361 -10.970.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.682.862 3.837.804 64.823.361 -10.970.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.062.597 -2.486.164 3.097.546 -3.621.938
Ana Ortaklık Payları
99.620.265 6.323.968 61.725.815 -7.348.587
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 18 0,01290000 0,00080000 0,00800000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-875.120 320.441 -239.205 168.962
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.093.900 -99.223 -278.624 -293.427
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
218.780 21.829 39.419 64.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
397.835 397.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.317.207 98.171.430 45.841.687 -20.002.251
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.317.207 98.171.430 45.841.687 -20.002.251
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.442.087 98.491.871 45.602.482 -19.833.289
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
139.124.949 102.329.675 110.425.843 -30.803.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.062.597 -2.088.329 3.097.546 -3.224.103
Ana Ortaklık Payları
125.062.352 104.418.004 107.328.297 -27.579.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959139


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8381 Değişim: -0,18%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6811 Değişim: -0,53%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,52 Değişim: 0,18%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.