KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:49
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net D 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.611 348.594.611 9.960.625 358.555.236
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.659 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.659 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330
Transferler
123.187.659 -123.187.659
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-635.915 -19.524.481 56.674.814 36.514.419 10.965.051 47.479.470
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.821.654 259.243.632 49.873.458 165.837.329 56.674.814 1.051.820.900 115.918.900 1.167.739.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.717.203 18.214.526
Dönem Karı (Zararı)
67.639.865 14.808.328
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.639.865 14.808.328
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.046.364 92.448.310
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 29.747.283 20.791.288
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.094.895 -5.021.553
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -177.702
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.094.895 -4.843.851
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.096.756 2.973.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.286.191 572.151
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.810.565 2.401.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.318.655 7.998.492
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-856.342 -814.103
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.174.997 8.812.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.745.937 61.725.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.580.760 -9.390.926
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.813.388 13.371.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-99.911.563 -86.246.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -79.302.045 -24.897.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-79.302.045 -24.897.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.277.407 5.135.353
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -70.551.659 -76.508.812
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 62.791.771 8.996.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.791.771 8.996.409
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.427.777 1.027.718
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.774.666 21.009.710
Alınan Faiz
856.342 814.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,14 -3.801.762 -1.684.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.112.043 -1.925.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-49.992.825 -9.720.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 161.662 4.743
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -71.945.118 -9.725.194
Alınan Temettüler
9 21.790.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.902.098 5.314.698
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 89.086.317 129.429.768
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -72.009.222 -115.302.475
Ödenen Faiz
-7.174.997 -8.812.595
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.373.524 13.808.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.373.524 13.808.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.272.381 11.615.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.898.857 25.423.900


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.898.857 39.272.381
Ticari Alacaklar
232.646.931 153.344.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 1.265.414 1.943.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 231.381.517 151.401.792
Stoklar
7 245.031.037 239.574.279
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.957.056 5.889.671
Diğer Dönen Varlıklar
48.795.161 34.691.603
ARA TOPLAM
558.329.042 472.772.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
558.329.042 472.772.820
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
49.970.955 50.288.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,19 48.080.274 50.001.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.890.681 286.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 285.969.650 280.389.267
Maddi Duran Varlıklar
10 1.743.176.400 1.615.743.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 30.685.436 25.345.924
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.265.598 3.506.316
Ertelenmiş Vergi Varlığı
60.535.302 77.761.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.172.603.341 2.053.034.792
TOPLAM VARLIKLAR
2.730.932.383 2.525.807.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 151.680.964 95.041.948
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 349.478.380 335.357.631
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 89.687 50.913
Ticari Borçlar
225.802.567 163.010.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 154.666.531 115.105.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 71.136.036 47.905.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.130.108 4.406.557
Diğer Borçlar
1.172.433 1.552.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 1.108.989 1.552.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 63.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.505.555 4.112.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.869.823 11.221.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.053.016 2.214.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.816.807 9.006.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.856.219 2.097.599
ARA TOPLAM
759.585.736 616.850.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
759.585.736 616.850.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 758.649.759 751.811.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.095.940 22.288.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 30.095.940 22.288.887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.861.148 14.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
803.606.847 788.696.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.563.192.583 1.405.547.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.051.820.900 1.015.306.481
Ödenmiş Sermaye
15 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
447.675.809 448.311.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
447.675.809 448.311.724
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
451.497.463 451.497.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.821.654 -3.185.739
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
259.243.632 278.768.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
259.243.632 278.768.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
165.837.329 42.649.670
Net Dönem Karı veya Zararı
56.674.814 123.187.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.918.900 104.953.849
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.167.739.800 1.120.260.330
TOPLAM KAYNAKLAR
2.730.932.383 2.525.807.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 249.098.655 140.968.199
Satışların Maliyeti
16 -182.699.644 -98.230.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.399.011 42.737.826
BRÜT KAR (ZARAR)
66.399.011 42.737.826
Genel Yönetim Giderleri
-15.964.798 -10.838.345
Pazarlama Giderleri
-12.945.790 -8.459.700
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-619.849 -465.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.279.172 1.079.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-203.700 -166.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.944.046 23.887.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.566.859 3.219
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 5.580.760 9.390.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.091.665 33.281.485
Finansman Gelirleri
17 26.536.585 3.711.314
Finansman Giderleri
17 -7.174.997 -8.812.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.453.253 28.180.204
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.813.388 -13.371.876
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.125.500 -2.337.456
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.687.888 -11.034.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.639.865 14.808.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.639.865 14.808.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.965.051 1.135.774
Ana Ortaklık Payları
56.674.814 13.672.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-635.915 151.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-815.276 194.204
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
179.361 -42.725
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-19.524.481 118.173.681
Yabancı Para Çevrim Farkları
-19.524.481 118.173.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.160.396 118.325.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.479.469 133.133.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.965.051 1.135.774
Ana Ortaklık Payları
36.514.418 131.997.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.