KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 21:45
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
140.906.089 -953.780 56.523.350 -3.983.354 192.492.305 13.760.362 206.252.667
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.658 348.594.611 9.960.625 358.555.236
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 49.873.458 42.649.670 123.187.658 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.902.506 63.835.346
Dönem Karı (Zararı)
133.148.283 9.612.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
117.634.334 113.919.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 80.146.380 62.739.060
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
364.053 5.994.094
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -169.629 -377.369
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 533.682 6.371.463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.899.501 7.452.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,18 5.313.292 5.444.453
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.586.209 2.008.152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.227.435 35.049.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -2.673.607 -3.989.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 42.901.042 39.038.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.606.336 17.831.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -72.003.867 -19.863.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 15.272.736 4.716.571
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.121.760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.121.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-83.822.375 -42.142.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.885.380 -6.510.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
456.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.341.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.863.131 -44.694.633
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.178.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.684.577
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.313.196 -12.640.002
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.774.403 26.337.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.670.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.104.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.738.667 -4.634.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.738.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.960.242 81.388.872
Alınan Faiz
27 2.673.607 3.989.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,18 -3.262.493 -10.449.566
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.658.861 -218.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.254.974 -7.988.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.444.985 -2.887.006
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.482.116 -47.189.718
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
13.859.056
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.121.760 41.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -73.655.656 -57.465.265
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-948.220 -3.625.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.318.151 -21.405.542
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 347.664.807 348.698.844
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -359.081.916 -331.065.467
Ödenen Faiz
27 -42.901.042 -39.038.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.102.239 -4.759.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.102.239 -4.759.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.728.121 13.488.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.830.360 8.728.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.272.381 11.615.127
Ticari Alacaklar
7 153.344.886 95.289.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.943.094 2.399.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.401.792 92.890.633
Stoklar
9 239.574.279 145.794.765
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.889.671 7.117.791
Diğer Dönen Varlıklar
20 34.691.603 40.228.553
ARA TOPLAM
472.772.820 300.046.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
472.772.820 300.046.113
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 50.288.268 59.614.449
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 50.001.637 59.180.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
286.631 434.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 280.389.267 205.862.310
Maddi Duran Varlıklar
13 1.615.743.816 1.178.896.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.345.924 13.230.510
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.506.316 1.329.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
77.761.201 60.775.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.053.034.792 1.519.708.796
TOPLAM VARLIKLAR
2.525.807.612 1.819.754.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 95.041.948 99.722.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 335.357.631 207.238.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 50.913 281.813
Ticari Borçlar
7 163.010.796 111.236.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 115.105.189 85.435.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.905.607 25.801.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.406.557 3.108.019
Diğer Borçlar
8 1.552.016 1.016.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.552.016 1.016.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 780.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.112.043 1.925.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.221.086 6.950.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.214.844 2.538.361
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.006.242 4.412.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.097.599 1.412.806
ARA TOPLAM
616.850.589 433.673.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.850.589 433.673.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 751.811.990 596.382.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.288.887 18.125.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 22.288.887 18.125.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 14.595.816 9.869.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
788.696.693 624.376.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.405.547.282 1.058.049.815
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.015.306.481 666.711.870
Ödenmiş Sermaye
21 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
448.311.724 444.719.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
448.311.724 444.719.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 451.497.463 448.527.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -3.185.739 -3.808.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
278.768.113 56.953.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 278.768.113 56.953.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 42.649.670 46.633.024
Net Dönem Karı veya Zararı
123.187.658 -3.983.354
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.953.849 94.993.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.120.260.330 761.705.094
TOPLAM KAYNAKLAR
2.525.807.612 1.819.754.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 589.901.620 520.703.719
Satışların Maliyeti
22 -424.937.141 -403.978.641
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
164.964.479 116.725.078
BRÜT KAR (ZARAR)
164.964.479 116.725.078
Genel Yönetim Giderleri
23 -47.236.512 -46.930.271
Pazarlama Giderleri
23 -43.872.787 -33.660.875
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.431.520 -4.635.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 878.599 979.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -20.900 -2.318.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.281.359 30.159.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.121.760
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 72.003.867 19.863.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.406.986 50.022.738
Finansman Gelirleri
27 45.915.075 3.989.783
Finansman Giderleri
27 -42.901.042 -39.683.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.421.019 14.328.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.272.736 -4.716.571
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -11.441.948 -8.524.723
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -3.830.788 3.808.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
133.148.283 9.612.018
DÖNEM KARI (ZARARI)
133.148.283 9.612.018
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.960.625 13.595.372
Ana Ortaklık Payları
123.187.658 -3.983.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01600000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,01600000 -0,00050000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.592.703 140.117.299
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
152.818.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 777.905 -445.478
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13,21 2.970.379 4.465.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-155.581 -16.720.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -155.581 89.096
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-16.810.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
221.814.250 56.523.350
Yabancı Para Çevrim Farkları
221.814.250 56.523.350
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.406.953 196.640.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.555.236 206.252.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.960.625 13.760.362
Ana Ortaklık Payları
348.594.611 192.492.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917631


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7523 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7106 17.06.2024 Yüksek 32,8219
Açılış: 32,7682
35,0853 Değişim: -0,01%
Düşük 35,0129 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.452,87 Değişim: -0,21%
Düşük 2.445,28 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.